More

  Solana (SOL)

  Star Atlas (ATLAS, POLIS) là gì? Toàn bộ thông tin về dự án Star Atlas

  Star Atlas (ATLAS, POLIS) là gì? Star Atlas là một nền tảng game thực tế ảo khám phá về thế giới vũ trụ dựa trên...

  Cyclos(CYS) là gì? Toàn bộ thông tin về dự án Cyclos

  Cyclos là gì? Cyclos là một Automated Market Maker (AMM) mang tính thanh khoản tập trung theo kiểu Uniswap V3 cho Solana. Khi các AMM...

  Oxygen (OXY) là gì? Toàn bộ thông tin về dự án Oxygen

  Oxygen (OXY) là gì? Oxygen là một giao thức môi giới (DeFi Prime Brokerage Protocol), được xây dựng trên mạng Solana và được cung cấp...

  Serum là gì? Toàn bộ thông tin về sàn giao dich Serum (SRM)

  Serum là gì? Serum là một sàn giao dịch hoàn toàn phi tập trung (fully decentralized), đồng thời là sàn giao dịch phi tập trung...

  Party Parrot (PRT) là gì? Toàn bộ thông tin về dự án Party Parrot

  Party Parrot là gì? Party Parrot là một nền tảng Lending trong hệ sinh thái Solana. Trong nền tảng Parrot, người dùng có thể deposit nhiều...

  Orca (ORCA) là gì? Toàn bộ thông tin về dự án Orca

  Orca (ORCA) là gì? Orca là sàn giao dịch phi tập chung DEX hoạt động theo cơ chế AMM được phát triển và hoạt động...

  Saber (SBR) là gì? Toàn bộ thông tin về dự án Saber

  Saber là gì? Saber là nền tảng AMM DEX dành riêng cho stablecoin của hệ sinh thái Solana. Nếu như các sàn phi tập trung DEX thường...

  Project SEED là gì? Toàn bộ thông tin về dự án Project Seed

  Project Seed là gì? Project SEED là một trong những nền tảng chơi game đầu tiên được xây dựng trên Solana. Hệ sinh thái Project...

  Port Finance là gì? Toàn bộ thông tin về dự án Port Finance

  Port Finance là gì? Port Finance là một thị trường tiền tệ (Money Market) trên solana, Port cung cấp đầy đủ các tính năng cho...

  Bài viết mới nhất

  Chuyên mục

  BÀI VIẾT THEO THÁNG