Vitalik Buterin sẵn sàng cho kế hoạch cập nhật ‘Scourge’ của Ethereum

Người đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin đã xuất bản một đồ họa thông tin kỹ thuật vào thứ Sáu chia sẻ lộ trình cập nhật cho các nâng cấp đã lên kế hoạch cho mạng. Trong đó bao gồm một phần bổ sung cho sự kiện The Merge và tạo ra một giai đoạn mới được gọi là Scourge, để đặt tên cho một số ít. Đây là một phần mới trong lộ trình sự kiện của sự kiện The Merge.

Mục tiêu của Scourge là “đảm bảo bao gồm giao dịch trung lập đáng tin cậy và công bằng giải quyết các vấn đề MEV,” Vitalik nói.

MEV trong tiền điện tử đề cập đến giá trị có thể trích xuất tối đa mà Ethereum Foundation định nghĩa là “giá trị tối đa có thể được chiết xuất từ ​​việc sản xuất khối vượt quá phần thưởng khối tiêu chuẩn và phí gas bằng cách bao gồm loại trừ và thay đổi thứ tự giao dịch trong một khối”.

Ethereum
Ethereum (ETH)

Scourge nhằm mục đích đảm bảo rằng các giao dịch là trung lập và tránh tập trung hóa. Điều này cũng có thể bao gồm xác nhận trước trong giao thức và bảo vệ chạy trước. Scourge cũng bao gồm PBS, hoặc phân tách người xây dựng đề xuất, đó là ý tưởng rằng việc xây dựng và đề xuất các khối trong một blockchain nên được ủy quyền cho các thực thể khác nhau để tăng cường bảo mật mạng và ngăn chặn các cuộc tấn công liên quan đến MEV.

Buterin cũng làm rõ rằng một số mục nhất định được biểu thị bằng các hộp kiểm màu xanh lam là “các cột mốc quan trọng” đối với sự phát triển của Ethereum và các dấu kiểm này không biểu thị sự hoàn thành khi các bước trước chúng không hoàn toàn có màu xanh lá cây.

Ngoài Scourge, Buterin nhấn mạnh việc bổ sung “single-slot finality” như một phần của giai đoạn thứ hai của quá trình The Merge. Tính cuối cùng của một vị trí là ý tưởng rằng Ethereum có thể được thiết kế để chỉ lấy một “vị trí” duy nhất để hoàn thiện một khối thay vì thời điểm hiện tại là khoảng 64-95 vị trí. Nếu được triển khai, tính hoàn thiện của một vị trí duy nhất sẽ cải thiện tốc độ tổng thể của tính hoàn thiện giao dịch Ethereum.

Nhưng một số câu hỏi vẫn cần được trả lời để tính năng như vậy được triển khai, theo Ethereum Foundation, chẳng hạn như xác định thuật toán tốt nhất và các mối quan tâm xung quanh trình xác thực .

Trong khi đó, khi các nhà phát triển Ethereum tiếp tục cập nhật lộ trình của mạng và khám phá các nâng cấp tiềm năng để chuẩn bị cho giai đoạn bùng nổ của hệ sinh thải sau này.

Anh em tham gia các kênh thông tin của chúng mình để thảo luận và bắt kịp những diễn biến mới nhất của thị trường nhé:

HC Capital Channel | HC Capital Group Chat
HC Research Channel | HC Research Group Chat
Margin HC Channel | Margin HC Group Chat
HC Gem Alerts | HC Gem Alerts Chat

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan: