Aa
Bookmark (0)
ClosePlease loginn

Vitalik bày tỏ quan ngại về các giao thức liquid staking

Vitalik Buterin, người đồng sáng lập Ethereum, vừa bày tỏ quan ngại về các giao thức liquid staking lớn hiện tại và đưa ra một số đề xuất nhằm giảm tính tập trung trong việc staking trên Ethereum.

vitalik

Trong một bài blog, Vitalik đã bày tỏ mối lo ngại về tính tập trung của các giao thức liquid staking trên Ethereum. Giao thức Liquid hiện đang kiểm soát 32% thị trường đặt cược Ethereum, mặc dù hoạt động được phân phối cho nhiều validators khác nhau. Vitalik cho rằng hai giao thức, Lido và Rocket Pool, có các rủi ro và biện pháp đối phó khác nhau nhưng vẫn chưa được đảm bảo hoàn toàn.

Thay vì khuyến khích đa dạng hóa tính đặt cược bằng cách khuyến nghị nhiều giao thức khác nhau, Buterin đề xuất một số thay đổi cho chính Ethereum để giảm tính tập trung trong liquid staking. Một số đề xuất bao gồm việc trao quyền quản lý cho một nhóm nhỏ của người đặt cược (staker).

Ngoài ra, Vitalik Buterin đã chia sẻ quan điểm của mình về việc đưa một số giao thức hoặc tính năng vào mã nguồn thay chỉ vì giữ chúng ở trên “giao diện” của Ethereum.

Vitalik đã đề cập đến ERC-4337, tiêu chuẩn về sự trừu tượng hóa tài khoản; ZK-EVMs; private mempools, biên dịch mã và liquid staking. Trong số này, nhà sáng lập trẻ này ưu tiên việc “tạo thành”, tức là tích hợp trực tiếp vào mã nguồn, ERC-4337 hơn các tính năng khác như private mempools. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng đây là một quá trình “phức tạp” có thể dẫn đến nhiều vấn đề trong tương lai.

Anh em tham gia các kênh thông tin của chúng mình để thảo luận về câu hỏi và bắt kịp những diễn biến mới nhất của thị trường nhé!

HC Capital Channel | HC Capital Group Chat
Allinstation Channel | Allinstation Chat
Margin HC Channel | Margin HC Group Chat
HC Gem Alerts | HC Gem Alerts Chat

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *