Alameda Venture từ bỏ 4.5 triệu cổ phần Voyager ngay trước lúc hoãn giao dịch

Hoàn trả 4,500,000 cổ phần Voyager

Alameda Research đã giao lại 4,500,000 cổ phiếu cho Voyager vào ngày 22/06. Động thái được thực hiện chỉ 8 ngày trước khi Voyager thông báo họ sẽ tạm ngừng giao dịch, gửi tiền và rút tiền trên nền tảng của mình.

Alameda cũng đã thỏa thuận mua thêm 14,957,265 cổ phần Voyager vào khoảng ngày 17/06. 

Tính đến 21/06, Alameda nắm giữ 22,681,260 cổ phiếu phổ thông (common shares) của Voyager. Con số này chiếm khoảng 11.56% số cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu có quyền biểu quyết. 

Mức tăng trong lượng cổ phiếu nắm giữ đã biến Alameda trở thành một cổ đông chính thức theo định nghĩa tại mục 1(1) của Đạo luật Chứng khoán Ontario.

Điều khoản tín dụng 200 triệu USD và 15,000 BTC

Vào ngày 22/06, các điều khoản của khoản vay 200 triệu USD và 15,000 BTC từ Alameda cho Voyager đã được xác nhận và công khai chính thức. 

Việc sở hữu 11.56% cổ phần cũng đã được nhắc lại trong thông cáo. 

Một báo cáo cũng đã được đệ trình để giải thích các điều khoản của khoản tín dụng. Trong đó có điều khoản giới hạn khoản rút vốn ở mức 75 triệu USD mỗi tháng.

“Trong vòng 30 ngày của mỗi tháng, số vốn rút ra không được phép vượt mức 75 triệu USD. Nợ doanh nghiệp phải được giới hạn ở khoảng 25% tài sản của khách hàng trên nền tảng. Con số này phải được duy trì dưới 500 triệu USD. Đồng thời, các nguồn kinh phí bổ sung phải được bảo đảm trong vòng 12 tháng ”.

Động thái từ bỏ vị thế từ Alameda

Ngày 23/06, Voyager đã tuyên bố rằng Alameda sẽ giao lại 4.5 triệu cổ phiếu cho Voyager. Con số này chiếm khoảng 2% tổng số cổ phiếu đã phát hành và đang lưu hành của Voyager. 

Việc từ bỏ cổ phần đã làm giảm tổng vị thế của Alameda xuống còn 9.49% trong Voyager. Đồng thời Alameda cũng không còn là “cổ đông chính thức” (reporting insider) của Voyager.

Một tuần sau, ngày 01/07, Voyager đã đưa ra một thông báo về việc tại dừng các hoạt động giao dịch được cung cấp bởi công ty, cả gửi lẫn rút tiền.

Với động thái cắt giảm cổ phần nắm giữ, Alameda hiện có thể tự do bán đi 18.1 triệu cổ phiếu còn lại của mình mà không cần báo cáo lên Sedar.

Tham khảo thêm Voyager vay 500 triệu USD từ Alameda Research dưới các ảnh hưởng từ 3AC

Anh em tham gia các kênh thông tin của chúng mình để thảo luận và bắt kịp những diễn biến mới nhất của thị trường nhé:

🌏 HC Capital Channel | HC Capital Group Chat
📚 HC Research Channel | HC Research Group Chat
📈 HC Margin Channel | HC Margin Group Chat
🔸 HC Gem Alerts | HC Gem Alerts Chat

Bài viết liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.