Aa
Bookmark (0)
ClosePlease loginn

BRC-20 là gì? Hướng dẫn giao dịch token BRC-20

Token BRC-20 là gì? Tại sao gần đây lại là từ khóa được nhiều người tìm kiếm đến vậy? Và cách giao dịch để mua bán token BRC-20 để có thể đi đầu trong trend này? Tất cả câu trả lời đều có trong bài viết bên dưới, anh em cùng Allinstation đi tìm câu trả lời nhé!

BRC-20 là gì?

Brc-20 là gì
Brc-20 là gì?

Token BRC-20 là một loại token fungible thử nghiệm, được xây dựng trên mạng lưới của Bitcoin Blockchain bằng cách sử dụng Ordinals và Inscriptions. Đơn giản hóa, đây là một tệp JSON được triển khai như một contract token, cho phép người dùng tạo và chuyển token.

So với các token được tạo trên các EVM Blockchain, tiêu chuẩn BRC-20 khá đơn giản. Điều này là do mỗi token được tạo trên mạng lưới Bitcoin sẽ tốn rất nhiều phí nếu dung lượng của Smart Contract quá lớn. Do đó, tiêu chuẩn BRC-20 chỉ đơn giản là một tệp script với một quy tắc cho phép chuyển token giữa các ví khác nhau.

Tóm lại, token BRC-20 là một loại token trên mạng lưới Bitcoin Blockchain, được triển khai bằng tệp JSON và cho phép người dùng tạochuyển token giữa các ví khác nhau.

Tiêu chuẩn BRC-20 này được một người dùng Twitter tên @domodata tạo ra vào ngày 8/3/2023.

Chỉ sau 3 tháng, hệ sinh thái này đã xuất hiện tổng cộng 14,079 token được tạo ra với tổng vốn hoá đạt hơn 538 triệu USD.

he-sinh-thai-BRC-20
Hệ sinh thái BRC-20 token. Nguồn: https://brc-20.io/

Điều này cho thấy sự tăng trưởng đáng kể của các loại BRC-20 token. Hiện tại, BRC-20 token đang chiếm ưu thế trong việc mint tài sản trên Ordinals.

Như đã nói ở trên, mặc dù thị trường BRC-20 đã có sự tăng trưởng đáng kể trong 2 tháng qua, tiêu chuẩn của token này vẫn còn rất đơn giản và mới nếu so với ERC-20. Tổng vốn hoá của các loại ERC-20 token đã lên tới hàng trăm tỷ USD trong khi vốn hoá của BRC-20 token chỉ nằm ở mức trăm triệu.

Giới hạn của BRC-20

Trong quá trình phát triển của Bitcoin, BRC-20 không phải là nỗ lực duy nhất để phát triển Fungible Token trên mạng Bitcoin. Vào năm 2012, giao thức Colored Coins đã được tạo ra với mục tiêu tương tự. Tuy nhiên, dự án này đã gặp thất bại do phí giao dịch cao trên mạng Bitcoin và giới hạn về lập trình trên Bitcoin.

Hiện tại, có vẻ như BRC-20 đang gặp phải những khó khăn tương tự như người tiền nhiệm của nó. BRC-20 chỉ là một dạng dữ liệu được lưu trữ trên mạng Bitcoin và sau khi được mint, người dùng chỉ có thể chuyển token này giữa các ví khác nhau. So với tiêu chuẩn ERC-20, BRC-20 còn hạn chế hơn với sự thiếu khả năng tương tác với hợp đồng thông minh và các tiện ích hạn chế.

Hướng dẫn giao dịch token BRC-20

Giao trực tiếp trên mạng lưới BRC-20

Bước 1: Truy cập trang web để tạo ví Unisat

ADP 6oGgPIBg mdm9yMgL2PREvHXKqF doRhqE2K kAd Qq7QB3qmPX 6 9bQ9kyojxByWBDiHwA6dq9e85Achz3p6tJ4XSbL1rcMwEqedkyvfsNEFBetWRV1G7jcASnFAz7YeJ72Cq8Q3oKZquPeQEIWmOb5vcc53C9 a3qf4YGgmuO UkVErqVX9hLD wHET9sz tOT4TKB0D2KfPkiBlhUUpp8LAV64MbRtOHAik1rtuoODZTeCcFMpGCQZx1MVpSMErTtIJBoaBmgRhOX cED0bD13pqYAqtE6dD0kJjDjap7liHz19Ul5IR3FZ3ZObfKN3W9AadsbBmRkMmk hP2jw bT68OwsDDSM5jipEtFTuoLaD eaX ulH9dnS8Q3e7KwTtX5MiG32k fCq1RznS 180Q0QRMTeaP4kPL0qiNlWQ2SHm0839FkXiXi1JFUOZjtI9pfd P3uK6OLo8eIHMZ23kM94vNUCD0M2lKRvKNLk ahZFBEOpX6icr5e7tyn atkxKHnhHPO8vkW2tWkq8rB4wnZSa fO0xCcGzBUAjGXNppy66d5qaE01hJh2FQrQj1ry40XfJhxzq5qnSLCt1sZhttJz8p90T5f9qoM9ENVJUqu 1Qdm H8zZWwE0IwsCRvBBs6c5liYDyT YaEG710KoPq3z658azRfKfVuiLL8MhZyCBfs4Jj4JGJin6EfXJzYz1FAq6m2WijO9kfHN3VBOcWkGuHIcZTzFlM6fas252lFA1OwSd0cGSjA9wQEI4sEiVXpe4Od1u0Sv5fvhj3WvT OcaFyikjyjDwftpSjsRxq27k6VD8q1xPNX4nXLMig SVJGyVvEVNI 9wXb1LQ6NrnpxVx4ypPuscj4fmTIY2SnFJky8SgrzJIhxWU7zab 8tPW7DHUK6Z65xMhw4wU kFcyaNg7SScD853pFV fGaLLl2aL1lTtr4 iLbsnAVNXtQXCXZ4hQBbPYGMr79UwBAQmt JVuHk1wduS3nmK8WD4cnhc1 YSdQ6He
Anh em thực hiện như việc tạo các ví khác nhé! Nhớ bảo mật 12 kí tự lại nha!

ADP 6oHKE3zlgBnX9DhfDW4uL9oEx TJ0a3mzBsePRn5XGsB333WBux03 LUa7Eb0YmGBinkHVSlk8vsxHqHZpG4sM2cel 9F5FWTLnQosAJz wwTR FZdOsSEWWVjq96F6iYpciP3dbQPycasdTiGcQ8R7dbTM7Z32ph30 2JRCWVk57T3gim3D2OmcHNG2cXM53XiGUwcYj4S6mytz3IleyfJj6iW8P01gSV7190LBxUslYRvOnRH kKqX fXFxGRMSNKAPXOdy2I5vsJzY3eeh70Ay0JpBWA9rmFYWAJcnTjryeviSDKrF9ZSYTiC5jf8g8h5 R3lxRZv70j4h3wi1SEHWxxgNaOQvYJIzUFfFcXH8JVzqFvD97uBFpM6u1yMnLlFVl4vQ2O5Lk2MDt1Nw aThkFkfHUKGY2lg 02oiCLv0QnogaLmJyfvpVPa3BdQ qdyr0SUtz31yv71xgVlYJHCrkw64c5Hk6xMA02exs1qjCY5t5LL40VRw Tw fBvGUu71YOAFGGR9cIrXIZY3rLiCW7ErA dc4KC nHScZLtOFH Oe8GSGI4ko5GZZtk4ceLk2kvyb1YAPdHud2mcFpm4V5RsJiYFKQ4PfizOZfYZ ZnKdfD DK 6sTCwRnP5GNVF2XdbkBYE89O6n bK6kW4EWX9o HF0xY AQI31 5d oQaV34O GP6iMHG1gW5qLdWt71MY7hLrPwBRqu 67YnnFCll6cpG4X7fkTKYTkgIfccG7V26E eFmgecCapPrjlLSLX1Is e9bGwvL3upAyLNLFGGwarKgsjLegxvs dNIeE0 jW5aMs1lUJHYFFeScYsZx23d NNGVyV9QQFVVvk4S86xtqYi92Eco SHE9UmoQnJMgzwpE8NcfoMH05tGm0zQBt1tugnh3 gZkeo4FdKVd MmQ6jNeuWMvWAIRKuqjqJtiLTcwHy6BnbTtjQn1kkJDCxjM1tw4GZ2Ea8joBV6BTvfwn10BiHQw2HTOfSYhBsRqkjWVOU8Eo
Bước 2: Mua Bitcoin (BTC) trên các sàn giao dịch như Binance, MEXC, OKX, Bybit,.. rồi gửi vào địa chỉ ví của anh em như ảnh bên dưới để có phí giao dịch (Phí giao dịch được trả bằng Bitcoin).

Mỗi lần giao dịch thì phí khoảng từ 5-10 USD $BTC, (Anh em mua khoảng 10-20 USD Bitcoin trên sàn rồi rút qua ví để trải nghiệm thôi nhé).

ADP 6oH41L6nHftQVAFB71Or nYxM qtaZHRCgJcOftMinr6wWIrKupEV quKIdErqPfFjR4KvRm3f8bsjMB4GZxXg9ZLf2r9szup770SJ2rE2uH3UEKxOVMFP3RV3sXWYtxbsx 2kYWM vpcbL8lyk2bb355VY1RwS3NL5Fk3X9i3mq4fhdAqTMSWd629P6qPPjDBceKey2ZEmnHd1aBpmvIJpkFonSOHEQDIn9OljTZJ8n OfyLijXhK2XtC5wBdJj8jOFptzeNQDIMpFiu7qM6FUiw 2FMwjdVfD89QZnO1s4Jk4i65DyPJ7KuAzEacOvSYfXjcJPEJB5CiqVOiHCnsXTKRq1iExWjMM2Rq1anUIUc6y25t5vQZyT4f94 FimP7r92Nt5oCyNq6fRzibdJGXBMmtodeYyWf8VrWdQuIGmPeZCPk2gzzZVXgnm9IRqktYJjGi6veEJDVN8 nw4rBuSqwHZRMd19kd930EfWueAbQ72udFrSjkv WRSnJOGd9uafseRyR 36E92Bs9G3UvGNFyfkZKIcWekWC7b94lKVKcjhqOHVkbzVV9ZOLiFVLU94G26jLJ4zxyt1FxX MfDaScZSXDUGSZlaavwpSBDF7esaED 81hJCYjQqZqoAyp5lsFkJ5N cZR2xqTKC2IomBeaRIRY2RRSGyKImwg3od6q tJ3wIINkuWSM2gJHxEGO4N AQjqH3v5WIuAXXrEzmgw0gjbIy07XE v2goZpGhrjTHsbpS9j7cWeJOJwik4vYp6 UbT HG8aikLQADE XvGj956VcwraOF8gao6K1iUQsf0v50OwGYywVf3 EGyyiDmJUSglT5K YtW6nVTyAfO5gZMS6hmsobg23aS2PUPFCr9Jcu7TH7E3eqbWffaX0Lu9HtuBC4TJppPGft3DBkA I5hClvjgDYzRYelpv JUl5DKy8kVJYY 5EHQZLi0HPV8LUf6oBmO687SYBPi53UbE1n6A3ErA4 Np2FYCDqeLv2QQrge39kp0 7CnWg
Bước 3: Thực hiện mint token BRC-20

Truy cập trang web https://brc-20.io/ để chọn ra token mà bạn muốn giao dịch

ADP 6oHf a6NvhhQJR7TlPjFrUWkOTWLex0CB9yXhPDYfa6EieaCSPn7FyH420 cGIdmVe7bssFCp82u4uywGisEl0dWc53Y y4mmziaS8G1U7xWdlgjgE1ij1mR2vH 62 peqiUerRMS1hTVFgogmQxBEjRXDqj4OgWCuQ4 e 8 0dyA7dK7DtsvtRTdb9JwUzgRzb6a8Ui41mvQNzHAq3EI0ROe5VvLnPYwIYm5LgsJgfIg4ctMwkzcozCuk896VTfjzSSufLWDLlv29uS9zAFWtCp6Ee4mxI8rkII0dOLqXVnnJJxmairXQm98mmwp7IciKQzwNRnC hYTQKw9GH1FJRy47CTmobJ2qvsgrDkEU ht2LvOsiE9CTNLBlZWCR9hgwwA4eu5F5Vwi1nKblnyUnlZ7u OrJFlDM lZaWR8vZNCweVymTviQNBkne29DHFbwvVjQohmnWQzh 7ZV3HzprQ9uB9T NunIPzYAnpnscA Gut3ZAx1xgqshQQBYX3mkulioAoVcp4MlqWMHs2i5rpYRBuVex52NCy8nH9btJsoolcUYoOwyqyJLePv3HHM7VXz H0X2qCHn3nQZ1J526jeJjIVRUquYejjPMnBvTkNkpnDas6cQZuuuqg0BLHTg99E HeJny CxubhTu1HChVQg2RSXLa7xe1r5AIPLY5TehmxPAvDfkMbCJUXsDCYqfyGSL7Pc1I 6ELugrkAlm9FxtvmNR nCQsfu4YfgA3gACmoIOhdD OeuXg6Np1w9Z6TlW BUkDdCs6zk Nz3wVaPFf1Ff2d9JiCsrWMt4J T1 ncJpscoUQQfn QmUSOC2RvJBnq3MIJBi5kyn0e6aWL7NCSTAEk0BzD0zXR7cZ76sjkLfqvvXRpyH7oUE8te1g2jgNoXPykRxeBGnj

Anh em có thể bấm vào từng dự án để check thêm các thông tin cụ thể, từ đó có thể đưa ra quyết định giao dịch. (Note: Cá nhân mình nghĩ anh em nên giao dịch với khối lượng nhỏ thôi nhé, đây là 1 hình thức xổ số thôi nha).

Tiếp theo truy cập trang web https://unisat.io/brc20 sau đó chọn vào token mà bạn muốn mint. Những token hiện complete 100% thì đã hoàn tất anh em không thể mint được nữa!

ADP 6oEjLuxS9uigb07wWh67t7lwurlUIlhVoevbIa4oTl0hyqvMGcPk77TBhgOhE2Q10xdw7M3p ih9yNXSFJ VAuxUG1Bjt1JjSSE2UVvSI6C8 M9oBAMBd6wlk386HX3eDxHjUOUJH3Z Mk0sG8UnK6rqUXZswTpGOFzWIJkmcyskbwyyR6goctUC8yZbZdTlHHh8JdgZiRjHWve1UBKMAWMOXNLR8MwdU7f8RPFabakorMZvYKDhyNFbsrcsphXvQnoIjxyJ1qUCfn0M8cBs yqNqgOfhDC0TeyFqNqZj5JT1 MxThqCa7AX1vcqgbRq0OsL y4EYqC1yro12hgHXLnbhXHUOz3ivfQ0rA3xgOwRZj1p3MmdmLQAq8ZOpK2kuYrxGAxGKvlLYKnrNf EHWRXe6FmF 4az1fwlqfv5 yg7spc4SFBa8yqDrwM4yqAe3P2LYt4Q4FB28gyDUfWB4b5MWtxWLFEwPqZwmoWCDvEzAApAHzBpOpfvLFedcqOYi9arDuqE7o4WXJ6fj7m6xVLBh1s9bo59XyrfdfCIz7DARDKY9Uu wjLWPIncASneDCpWoTd7tOhYnCwZsLtF0RZ 919up66Ez 1EcThry5SdwkoGGt4brp0ke 0rxDyTDZEv5J2xrFEWN7YNExd0EKuN7 jMqk KVmerUJbd91qwO5lCjZuRctDrp8nPDq5IHkFkV7UhF2rVG9rDAMYmvx1SMEhRSpKd7hxz1KRTjjXH 58zz9ihwqykAARZcrxFngmmTka3KajaRikSs2jas9SbrtkP7fnGNNgyN QszGjDDrlZJc3U9UI0EwIF0sdU o7xsBTgDproH3QwVILzkU3Gf6E Xh3 PkcMCBBAKv3VTfQX9

Thế nên anh em chọn vào các dự án khác như ảnh bên dưới dể mint nhé

ADP 6oHbv8eUA 7HigwiMpgn1wDhCRAFOzjoAsVGh8Qqjd9WRERaJhjVxTLOSW9iXAPuSKyX80RXJQD142nB VL0SEz8jIiT0dB KBigy42TO6n32YlFFjaqnf mjLyJuHeiagT0IQ1524KBIA18Sunu3JKZMfUCvf7Tb0bKgR5u vf1PCHgwrGKX YBbT7K1Sy2zRczkmEubyTbJxdVEzIamWt4X8yInyzgRRJces lXUdZiOGudIXn1b0vcBZUNa6Z0DKfwkUvhBo JSO HNklBqMZrC5sUFG9iE xu3D8Hqfq2KI7eBZczFOodxQaVSascQNP H0Ng9T qTl RIlk0 4EKpHCSt6SyWq7UQeCQRscMJHFsEFGT8xqT2mrV2RD9N8CLSpX3tv9HmcNp1xVd8R6QkyEk 3SRrah C9v8iAmswBnvj5FFjYnhSb8QNeHBKxcJU94NbuY9MReU6ZE1DUVtI nWKuPTeRGXFgZheCQRK9Ff4iIFEckNxfIHZ85pAfYAifl5Uwsx SD5LmpNb4jBCuKUVwRpdmfngMRiNjekoBXCAzYae7WtTM8cAoTj2YgcyZsAx g8 pysOCbZ6LuqUKTfkKRi 7sY5MZCoZ5wdfJfYhHTFlHQmv61c3rOkwnqoTQ4X GlaNp nkogI7gpsa5097af ozCyCs1HCcFQMjkmDqQt KKxtYgoeM22R7j7HOKAzqc61j5wuQVdxzd9tBdbqDGdPZ9B I9VdEDh2MxC8cDmMxoyIJxh88gL2ooD1kSfa TltHbeVGTNYauxLYnsWDfU4YpHsILDfmvEyTeHWM7V0YsqoGRd1WdlLLRkJ9htItCXF AVCwgnYzSFMP2CvFE1ncQKc 49 O8Lq 3KzZiEmcOcy0ss3pJO8h 3M6RDdOQ3m7E8lnlYayzbLW4v HE1jbu4hVQc5KhqNit1rFimgBEov dGqxgm vn3Zqq0pMk
Chọn vào BRC-20, sau đó chọn vào Mint Directly

ADP 6oGp VY1Oe2Qobt mRTWveaJ p0tPgzFI4wWGwKLK7Hh4s18AyZG9M2nntkaeBAT7Dw7kzyrnkdEufLP05uILN7IOmg1cDL2jSMkoM S0mu0nN9oHqusNc0BdZzfgTTEvVmR8YsllRWjptN7pZqoqUR5viuuV 5yKPKvxXUT51O9jHMyo1UFUz0db6hXy2G5cNFBi2NWd0schVgXjL3AYhaEo6sb8rgMf7d2GeTlwuZC XWPPKmOriEq 6uOF nl1UCIbBVQfeMWzJMax u1hk9R8Pb8zh63C3yrjD7VBLG2SYtryZERDkp2vvpHOKdE39m1v0vVXkVKeUm QcA4eELgEP cU6HPQUeoq2nOwbx5TkBQllDehdRQToCPrR03fT1GRYT2 VXKPUu2oO 7sPfMxvzXpHbsTnECYzkPeWBytRbvarRxZHdxXd77wym2kMYs7lTeBD1YyYLNiXmW k3YLqGtyWkk9YBKPdC1p2kJpi2xdJ XYUAom51gzTlSGWeV8xAQes E0s0i7b zJUQ3pNiGoo3iLGZsGhzbZiBRYH7YSwWD8jGiwodq7IxvV9ilm9 tErVCSN7C Rf3GdtPnowhlUuBOl2sH GN f 1FxUj3sHhaSd9twfyLMAnPQ3juo7QtZXOSxytWpDrLH MmFLcC7wWX6i0eDTUUnZl5DlACFpzlvW7n7TbkamF1vcvsgZqs1bmocLkWnfhA4EtIaAsnTkhIhsRD3pOiIhzC8iTJVxgkN22re4m75V7wJI3DX2nLLysQ483Yhp7ua3ex7 ksCY8l2LLUF2lZgP3p30Lqo1IGzb29vYkVaZ5X1aJMt2wSQyGT1ft4GQtjQpdRp3vfBEV3GTVsWbektxh7quwi5JJNfcTkg6FiHjsxk6WKlQ0E2a7egjt7NAbfbmlWKNd4b GopDK7eAQIqOjt075o0kIjl2em7n5Ha5qEPZiBKyQJg7 yuRhU7LQQxH24kjE8 lb oY7XAR7BOXlTacvINWs8zyjbbndPG8BP1c
Ở đây anh em chọn vào Next rồi mint nhé!

Bước 4: Thực hiện giao dịch token BRC-20
Truy cập: https://unisat.io/market

ADP 6oEz2P90Mba1mJVxSX eWVX3772dMtsRkTqvMsfcaXKrRT2itNbxjF57h4qj60SwvGPgbremDeohmE4EUFUfctUkyBcDZkoPK JT2Xr4avxmAOJ9t2937 D3yIlLa5ldw WrfnfFOEdCTz1PAHWHziQIbyiSnvzgsVBmSKuNahjpDgEo0ix8FsdgJ0 zX1y5Yy2oRN8V8PkwIlBWPBu6zk08Gkprl1muSce5V L1 Ah2xFphQIXP6vGSpWfL330KYP vrFfN2a5990CSaFKr ekolVE7DLmk7Yr3dWsitS8tHObdAjWoVWipfHNMtebT4BZzooNOvoYJxvR1MQ24viRx3KsskuihwTbDAnSrBvjla0L28hppYaWwDfRAtFhAjmncA5Rvj59oqTJfyz5mLI5vG003dgjWHNkjmVC9911354WvRB4qjfnmgr817rtlkgHXaVcFvLHJ8ddjVAlaJwxzK9rN3lxw 1vrdBc8 pbhsT8mhe HYUkHKuFWlPFvhFocXMjT ePFHoLMMc9jUJpIN2tjoM0YrPHvjw9LXCzkeK5LJIOcItbaBxqwNOpcC UyJcrNfg 43mz2r1HyDfT0nNfjIKrErWzlY43JNOYrcbjlANKXYIfoWLMXNnRVrQO elkykzCKhdxxcrC3RDjibYqTeUfyUNw3fLKO s4teGUdKG vNjGOikF6ueO2dxiTRmBcPuN6jEBTZUwlt 8Z1Nt9aF5EMPs44UwU2KBskqZ6ay vvqzI1pTiEO1zviSPWP yobQwqOBgEAMzJHlwA0bKG65PFvaCQ8fI3DsLNKi5YndEvlE8R0ZGKOUPgZuDB99pwSnRLoDAM Ph0JrW7cA3iAHq7KgDXZi2TC 2V3LO2dVSw4lHZXuuzqhvOnGukeN0yRJPtcrESBI NpoctmSGg4JUcS PrmOP7DijOB0BH w2FrGf34NdhlYS09SDLLhZXmGXd4yqdwh11nDgQ86UkMKvOpgnbPRfKoRj7YkId
Để có thể thực hiện giao dịch thì anh em phải thực hiện ít nhất 20 UniSat Points kiếm được sau 20 giao dịch mint ở bước 3 (Phí khoảng 50-80$ tùy vào mạng lưới)

ADP 6oH3oL83WIU1ufMfwFyssqByfCOEnH 7P82ODgH IOzWvZGAUVww6bgCQDdkcsUnIjHzZArwyWbnZWYoR136lsxAMOpcENb6QY2SiyVgFG1qtT LeyruvHjuzKyWn4pa08lxIRj SgAqufgEiHn3RTYhVYxpEHlQywv2o6wU4dg2tteccEtosO8R4ufJ4xxTHV I6rd1Q0ybHQdOfMPW5LhHftD 1lNu8D9MzLlUyRxNJOeVejklbup3utftlx6msggUdWclwdU4RTGdIkHtKVDjm8AI Fd0yNIwjbXyc9Z7 CozIG5eA KEF2HbdRgtHIf5mFfpS9ZAKMbbyFoK5ahxP hPlEMNsTrB BZv9N9uJsiPW4wq1yvVDFlG7 OFoC1DhxOZTpDDn4gwuE1cepN8ff6naoTJnOmPl7O iv2DOu 7cJYOkT20Uzpe08Hx6d3GsqvVVHAWriGHAVrrTWWc12bg VAkqbN MtAghGrn6j5sO0Sq5o03QXqB2BIP1ncvXlK7f YYAMSpHMkcld0w4fTFFVKniiASq8G3CU6RRd DGweXqtNqWh3w2r14IOFXVG7iqJS tXdEQd2aMZo0XEwd6rwWMtalmsCfT9PNj63GBdkvjJcngiLkCNbrSlERV1AmgevKawAvJz3qDnbIIjz6Ss9nqXAf Ia ldB2vmXb3A0zRleNPg189h6jw50x8v Fh5YMs88GD7Qi8fyRkUD 5NP0I7wx7xd8wQFBkxpKa1bfl3m9IdUODMwfJRcY36pUrPbdMxy5qIoVSd3SoM72T yOZxmMjc0JMf6woOVTA9JVjaFP2kWdS3wV8zu zaL3JPpcsf2epimAA qOR0XI73uWwXKC2kOLo2vmaBavqfLcrAueTthTp4nz5Pdb2


Thực hiện giao dịch mua bán token với stablecoin là SATS (Satoshi) với tỷ lệ quy đổi là 1 BTC = 100,000,000 SATS.

Giao dịch thông qua sàn giao dịch (CEX)

Huobi Global đã niêm yết giao dịch token trong mảng BRC-20 là $ORDI sau khi quá trình bỏ phiếu từ cộng đồng (Huobi Prime vote) hoàn tất vào hôm 01/05.

Tại thời điểm bài viết, Gate.io vừa công bố niêm yết giao dịch $ORDI 9h00 vào ngày 08/05 với cặp giao dịch $ORDI/USDT.

ordichart

Với sự chú ý từ phía cộng đồng vào mảng BTC-FI và mạng lưới BRC-20 như hiện tại, khả năng cao sẽ tiếp tục có thêm nhiều token trong mảng sẽ được các sàn giao dịch công bố niêm yết trong thời gian ngắn.

Ngoài ra, anh em có thể tự nghiên cứu và cập nhật những dự án mới nhất trên mạng lưới BRC-20 tại đây nhé.

Tổng kết

Allinstation đã giải thích cho anh em khái niệm BRC-20 là gì và hướng dẫn anh em giao dịch token BRC-20. Anh em hãy tìm hiểu và đánh giá dự án để có những quyết định đầu tư sáng suốt nhất. Chúc anh em may mắn!!!

Anh em tham gia các kênh thông tin của chúng mình để thảo luận và bắt kịp những diễn biến mới nhất của thị trường nhé:

HC Capital Channel | HC Capital Group Chat
Allinstation Channel | Allinstation Chat
Margin HC Channel | Margin HC Group Chat
HC Gem Alerts | HC Gem Alerts Chat

Brc-20 là gì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *