Aa
Bookmark (0)
ClosePlease loginn

Vitalik Buterin đề xuất tạo một loại phí gas mới cho Ethereum

Người đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, đã công bố Đề xuất Cải thiện Ethereum mới, EIP-7706, qua đó đề xuất tạo một loại gas mới cho calldata của mỗi giao dịch.

vitalik

Hiện tại, giao dịch Ethereum bao gồm hai loại gas chính: một cho thực thi, bao gồm công sức tính toán cần thiết để xử lý giao dịch, và một cho lưu trữ, chi phí liên quan đến việc lưu trữ dữ liệu với “blobs.”

Đề xuất của Buterin đề xuất thiết lập một loại gas thứ ba dành riêng cho calldata, đó là phần của giao dịch Ethereum mang dữ liệu được gửi đến hợp đồng thông minh khi các chức năng được gọi. Đề xuất mới nhất này được giới thiệu chỉ vài ngày sau khi Buterin — cùng với các tác giả đồng sáng lập Sam Wilson, Ansgar Dietrichs và Matt Garnett — đề xuất cải tiến về trừu tượng hóa tài khoản (account abstraction) trong EIP-7702.

Việc giới thiệu một loại gas dành riêng cho calldata có nghĩa là mạng lưới Ethereum sẽ gán chi phí cụ thể cho dữ liệu được truyền trong giao dịch, khác biệt với chi phí liên quan đến việc thực thi mã hợp đồng hoặc lưu trữ dữ liệu. Nếu đề xuất được chấp nhận, mạng lưới sẽ điều chỉnh giá cho việc truyền dữ liệu này độc lập với các chi phí khác, nhằm mục tiêu giảm phí gas cho các giao dịch chứa nhiều dữ liệu nhưng không nhất thiết phải tốn nhiều công sức tính toán.

Buterin cũng đề xuất quản lý tất cả ba loại gas — thực thi, blob và calldata — bằng cách sử dụng một hệ thống điều chỉnh phí đồng thời, từ đó tối ưu hóa quy trình. Anh ấy đề xuất sử dụng một vector để quản lý phí cơ sở tối đa và phí ưu tiên cho các loại gas này. Phương pháp này sẽ cho phép mạng lưới xử lý việc điều chỉnh phí một cách thống nhất cho tất cả các loại gas.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *