Nike mua ‘DotSwoosh’ Ethereum Domain Name với giá $35K

Thương hiệu Web3 của Nike – RTFKT, hiện đang sở hữu 10 tên miền Ethereum Name Service.

pasted image 0 61

RTFKT, nhánh thương hiệu Web3 của Nike, hiện sở hữu 10 tên miền Ethereum Name Service (ENS) sau khi mua dotwoosh.eth với giá 19.72 ETH, khoảng $35,000. Thương hiệu RTFKT này được phát âm là “artifact”, mang ý nghĩa là một tạo tác.

Lý do chính xác của Nike cho việc mua dotwoosh hiện vẫn chưa được công bố rõ ràng. Nhưng như một số cư dân Web3 đã chỉ ra trên Twitter, Nike có thể có kế hoạch sử dụng các tên miền này để phát hành ENS subdomain trong tương lai. Tên miền phụ ENS subdomain được kiểm soát bởi chủ sở hữu tên miền chính.

Để dễ hình dung, Nike có thể cho phép chủ sở hữu của các NFT hoặc các tài sản khác có khả năng đăng ký miền phụ ENS dưới dotwoosh.eth (kate.dotswoosh.eth sẽ là một trong những ví dụ điển hình).

Nhà thiết kế đồ họa Carolyn Davidson đã tạo ra “swoosh” – biểu tượng và logo thương hiệu của Nike vào năm 1971 và được cho là chỉ được trả $35 cho tác phẩm của mình. Vì vậy, giá mua 19.72 ETH của Nike có thể là một cái gật đầu cho năm 1972, đó là thời điểm biểu tượng swoosh của Davidson lần đầu tiên xuất hiện.

pasted image 0 1 35

RTFKT hiện sở hữu 10 tên miền ENS

Ngoài dotwoosh.eth, RTFKT còn sở hữu các trang artifacts.eth, rtfkt.eth, skinvial.eth, drmos.eth, mintvial.eth, dreamos.eth, spacedrip.eth, dripcoin.eth và m2tekno.eth.

Các nước đi hiện tại của Nike đối với các tên miền ENS dường như là một phần của chiến lược lớn hơn dựa trên lượng NFT mà Nike đang nắm giữ. Tên miền Mint Vial có thể là một ám chỉ đến các NFT CloneX Mint Vial Ethereum, là những NFT có thể được burn (đốt) đi để tạo ra một NFT avatar CloneX độc nhất.

Screenshot 1 5

Space Drip lại là một ám chỉ đến NFT Space Drip của Nike, là những NFT giày kỹ thuật số cho phép người sở hữu “đúc” một phiên bản vật lý của giày thể thao. Skin Vials của RTFKT cũng là NFT có thể được burn để thay đổi bề ngoài của RTFKT CryptoKicks, một sản phẩm đã được ra mắt vào tháng trước.

Bất kể kế hoạch của họ là gì cho dotwoosh.eth, Nike đã có tiểu sử mua và giao dịch nhiều loại tên và logo liên kết (affiliated). Năm ngoái, thương hiệu này đã đăng ký nhãn hiệu cho Nike, Nikeland và “Just Do It” cho một loạt các ứng dụng metaverse, cũng như logo Nike swoosh và “Jumpman”.

Nike cũng đã nỗ lực loại bỏ mọi loại tài sản Web3 chưa được cấp phép, cụ thể Nike đã kiện StockX vì bán trái phép hình ảnh giày thể thao Nike dưới dạng NFT.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan: