KPMG “hội nhập” Metaverse, chi 30 triệu USD để đào tạo nhân viên về Web3

KPMG, một trong 4 ông lớn ngành kiểm toán, đã công bố trung tâm phát triển metaverse. Mục đích chính là giúp nhân viên và đối tác khai phá tiềm năng phát triển ở mảng này.

Trung tâm sẽ tập trung vào việc huấn luyện, giáo dục cũng như tổ chức sự kiện và workshop. Theo thời gian KPMG sẽ tuyển thêm người để xây dựng và phát triển một trung tâm lớn mạnh hơn.

Đồng thời công ty cũng đầu tư 30 triệu USD vào Web3. Trong đó phần lớn số tiền sẽ được đổ vào trung tâm này.

Mục tiêu chính của việc này là khai phá tiềm năng ở mảng Metaverse như chăm sóc sức khỏe, bán lẻ, truyền thông và dịch vụ tài chính.

Laura Newinski, COO tại KPMG Mỹ, cho biết:

“Metaverse là cơ hội lớn để tiếp xúc với những nhân tố tài năng và kết nối con người khắp mọi nơi trên thế giới thông qua trải nghiệm mới mẻ.”

jvqHRZalTnvQJM TfsFhbSVxsahs4PfloWPXjzIQTYrtmP7oyhWSnli8feK4flH0Ak SPmdDiFr2u
Laura Newinski

Công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội trong mảng Crypto và Web3. Cụ thể họ sẽ tìm hiểu và tạo ra công cụ và giải pháp mới có thể cung cấp insight sâu rộng, mở nền tảng giáo dục và phát triển, tuyển các nhân tài để giúp kết nối hai thế giới thực và ảo.

Anh em tham gia các kênh thông tin của chúng mình để thảo luận và bắt kịp những diễn biến mới nhất của thị trường nhé:

🌏 HC Capital Channel | HC Capital Group Chat
📚 HC Research Channel | HC Research Group Chat
📈 Margin HC ChannelMargin HC Group Chat
🔸 HC Gem Alerts | HC Gem Alerts Chat

Bài viết liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.