FC Porto Fan Token (PORTO) trở thành dự án thứ 23 ra mắt trên Binance Launchpad

Binance thông báo về dự án thứ 23 trên Binance Launchpad – FC Porto Fan Token (PORTO). Việc bán token FC Porto Fan Token sẽ tuân theo Launchpad subscription format.
EelHYgNXYAI99 v.jpg large copy
Binance sẽ ghi lại số dư BNB của người dùng trong 10 ngày từ 2021-11-06 00:00 AM (UTC) đến 2021-11-16 00:00 AM (UTC). Số tiền nắm giữ BNB cuối cùng cho mỗi người dùng sẽ được xác định là mức trung bình của 10 ngày, bằng cách sử dụng tính toán số dư BNB trung bình hàng ngày đã công bố trước đây tại đây .

Thông tin chi tiết token PORTO

 • Tên token: FC Porto Fan Token.
 • Mã token: PORTO.
 • Launchpad Hard Cap: 4.000.000 USD
 • Mỗi người được tham gia: 10.000 USD (10.000 PORTO).
 • Tổng cung: 40.000.000 PORTO.
 • Tổng số token được phân bổ cho Binance Launchpad: 4.000.000 PORTO (10% tổng số token).
 • Giá token bán công khai: 1 PORTO = 1 USD (giá bằng BNB sẽ được xác định trước khi đăng ký).
 • Hình thức mở bán: Đăng ký.
 • Hỗ trợ mua IEO: Binance Coin (BNB).

Tiến trình Đăng ký:

 • Giai đoạn chuẩn bị 2021-11-06 00:00 AM (UTC) đến 2021-11-16 00:00 AM (UTC):Trong khoảng thời gian này, số dư BNB của người dùng sẽ được tính toán nhanh hàng giờ cho mỗi ngày trong khoảng thời gian 10 ngày. Số dư BNB trung bình hàng ngày cuối cùng của bạn trong 10 ngày này sẽ xác định số lượng BNB tối đa mà bạn có thể cam kết sau này.
 • Thời gian đăng ký 2021-11-16 06:00 AM (UTC) đến 2021-11-16 09:00 AM (UTC): Đăng ký sẽ mở tại thời điểm này cho tất cả người dùng đủ điều kiện trong khoảng thời gian 4 giờ. Người dùng cũng phải ký thỏa thuận mua token cùng lúc, trước khi cam kết BNB của họ. Lưu ý rằng sau khi đã cam kết, BNB của bạn sẽ bị khóa và bạn sẽ không thể đổi hoặc truy cập bất kỳ chức năng nào khác như chuyển khoản, rút ​​tiền hoặc giao dịch cho đến khi phân phối token cuối cùng.
 • Khoảng thời gian tính toán 2021-11-16 09:00 AM (UTC) đến 2021-11-16 10:00 AM (UTC): Đăng ký kết thúc và bắt đầu tính toán phân bổ token.
 • Phân phối token cuối cùng 2021-11-16 10:00 AM (UTC): Phân bổ token cuối cùng của bạn sẽ được tính toán và BNB tương ứng sẽ được khấu trừ từ số tiền BNB đã bị khóa của bạn. Sau khi được khấu trừ, cả hai token PORTO và BNB của bạn sẽ được chuyển vào ví giao ngay của bạn.

Bài viết liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.