Binance thông báo list BinaryX (BNX) trong Innovation Zone

Binance sẽ list BinaryX (BNX) trong Innovaton Zone và sẽ mở giao dịch.
  • Người dùng hiện có thể bắt đầu gửi BNX để chuẩn bị giao dịch.
  • Mở các cặp giao dịch BNX / BNB, BNX / BTC, BNX / BUSD và BNX / USDT vào lúc

    18h, ngày 04/11/2021 (giờ Việt Nam).

  • Rút tiền cho BNX sẽ mở lúc 18h, ngày 05/11/2021 (giờ Việt Nam)
Lưu ý: Thời gian mở rút tiền là thời gian ước tính để người dùng tham khảo. Người dùng có thể xem trạng thái rút tiền thực tế trên trang rút tiền.

BinaryX (BNX) là gì?

BinaryX là một dự án đã tạo ra CyberDragon, một trò chơi nhập vai giả tưởng được xây dựng trên Binance Smart Chain (BSC). BNX là token native của trò chơi, được sử dụng để bỏ phiếu cộng đồng, tuyển dụng anh hùng, nâng cấp anh hùng và các chức năng trò chơi cốt lõi khác.

Lưu ý: Innovaton Zone là một khu vực giao dịch chuyên dụng, nơi người dùng có thể giao dịch các token mới, sáng tạo có khả năng biến động cao hơn và có rủi ro cao hơn các token khác.
Cảnh báo rủi ro : Giao dịch tiền điện tử có rủi ro thị trường cao. Vui lòng thực hiện giao dịch của bạn một cách thận trọng.

Bài viết liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.