Binance thông báo list Alpaca Finance (ALPACA) và Harvest Finance (FARM) trong Innovation Zone

Thông tin chi tiết

Thời gian giao dịch: 15:00 ngày 11/08 (giờ Việt Nam)

Cặp giao dịch

  • ALPACA/BTC – ALPACA/BNB – ALPACA/BUSD – ALPACA/USDT
  • FARM/BTC – FARM/BNB – FARM/BUSD – FARM/USDT

Người dùng hiện có thể bắt đầu gửi ALPACA và FARM để chuẩn bị giao dịch và withdrawals ALPACA và FARM sẽ mở lúc 2021-08-12 08:00 sáng (UTC).

Alpaca Finance (ALPACA) là gì?

Screen Shot 2021 04 21 at 6.19.56 PM

Alpaca Finance là một giao thức cho vay cho phép yield farming trên Binance Smart Chain. Tài sản đi vay trên Alpaca Finance phải được sử dụng trong nền tảng của nó để yield farming bằng đòn bẩy. ALPACA là token của nền tảng và được sử dụng để chia sẻ phí hiệu suất, kiếm phần thưởng, quản trị mạng và truy cập NFT độc quyền.

Harvest Finance (FARM)

Harvest Finance là một nền tảng tổng hợp lợi nhuận, nhằm tìm cách tối đa hóa lợi nhuận cho các tài sản được gửi vào Harvest vault trên toàn hệ sinh thái DeFi. FARM là token của giao thức và được sử dụng để quản trị mạng, phân phối lợi nhuận tạo ra cho các nhà cung cấp thanh khoản và thưởng cho người dùng stake token.

Tổng kết

Alpaca Finance là giao thức cho vay lớn nhất cho phép nâng cao năng suất dựa trên Binance Smart Chain. Nó giúp người cho vay kiếm được lợi tức an toàn và ổn định, đồng thời cung cấp cho người đi vay các khoản vay không tập trung cho các vị thế yield farming đòn bẩy, nhân lên đáng kể các khoản gốc canh tác của họ và dẫn đến lợi nhuận.‌

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan: