Binance Launchpad lần thứ 28 – STEPN (GMT)

Binance thông báo về dự án thứ 28 trên Binance Launchpad – STEPN (GMT). Việc bán mã thông báo cho STEPN sẽ tuân theo định dạng đăng ký Launchpad, với việc ghi lại số dư BNB của người dùng bắt đầu từ 7:00 sáng ngày 02.03 (giờ VN).

STEPN là gì? Toàn bộ thông tin về dự án STEPN

Binance sẽ ghi lại số dư BNB của người dùng trong 5 ngày từ 7:00 sáng ngày 02.03 (giờ VN) đến 7:00 sáng ngày 09.03. Số tiền nắm giữ BNB cuối cùng cho mỗi người dùng sẽ được xác định là mức trung bình của 8 ngày, bằng cách sử dụng tính toán Số dư BNB trung bình hàng ngày đã được công bố trước đó tại đây.

Chi tiết Bán Token GMT

 • Tên mã thông báo: STEPN (GMT)
 • Hard Cap Launchpad: 4,200,000 USD
 • Hard Cap cho mỗi người dùng: 15,000 USD (15,000 GMT)
 • Tổng cung: 6,000,000,000 GMT
 • Tổng số token được phân bổ cho Binance Launchpad: 420,000,000 GMT (7% tổng cung)
 • Giá bán: 1 GMT = 0.01 USD (giá bằng BNB sẽ được xác định trước khi đăng ký)
 • Định dạng bán mã thông báo: Đăng ký
 • Token được hỗ trợ: Chỉ BNB

Tiến trình Đăng ký Binance Launchpad

 • Giai đoạn chuẩn bị (hold BNB): 7:00 sáng ngày 02.03 (giờ VN) đến 7:00 sáng ngày 09.03: Trong khoảng thời gian này, số dư BNB của người dùng sẽ được tính toán nhanh hàng giờ cho mỗi ngày trong khoảng thời gian 8 ngày . Số dư BNB trung bình hàng ngày cuối cùng của bạn trong 8 ngày này sẽ xác định số lượng BNB tối đa mà bạn có thể cam kết sau này.
 • Khoảng thời gian đăng ký: 13:00 ngày 09.03 đến 16:00 ngày 09.03 (giờ VN): Đăng ký sẽ mở tại thời điểm này cho tất cả người dùng đủ điều kiện trong khoảng thời gian 3 giờ. Người dùng cũng phải ký Thỏa thuận mua mã thông báo cùng lúc, trước khi cam kết BNB của họ. Xin lưu ý rằng sau khi đã cam kết, BNB của bạn sẽ bị khóa và bạn sẽ không thể đổi hoặc truy cập vào bất kỳ chức năng nào khác như chuyển khoản, rút ​​tiền hoặc giao dịch cho đến khi phân phối mã thông báo cuối cùng.
 • Khoảng thời gian tính toán: 16:00 ngày 09.03 đến 17:00 ngày 09.03 (giờ VN): Đăng ký kết thúc và bắt đầu tính toán phân bổ mã thông báo.
 • Phân phối mã thông báo cuối cùng: 17:00 ngày 09.03 (giờ VN): Việc phân bổ mã thông báo cuối cùng của bạn sẽ được tính toán và BNB tương ứng sẽ được khấu trừ từ số BNB đã bị khóa của bạn. Sau khi được khấu trừ, cả token GMT và BNB của bạn sẽ được chuyển vào ví giao ngay (Spot) của bạn.

Lưu ý

Người dùng cần phải hoàn thành xác minh tài khoản của họ và cũng phải từ một cơ quan có thẩm quyền đủ điều kiện để tham gia vào đợt bán mã thông báo này.
* Người dùng từ các quốc gia hoặc khu vực sau sẽ không thể tham gia bán mã thông báo trên nền tảng Binance Launchpad:
Belarus, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Dân chủ Congo, Cuba, Iraq, Iran, Triều Tiên, Nam Sudan, Sudan, Syria, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và các vùng lãnh thổ của nó (American Samoa, Guam, Quần đảo Bắc Mariana, Puerto Rico, và Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ), Zimbabwe.

Cảnh báo rủi ro

Giao dịch tiền điện tử có rủi ro thị trường cao. Vui lòng thực hiện giao dịch của bạn một cách thận trọng. Bạn nên biết rằng Binance không chịu trách nhiệm về các khoản lỗ giao dịch của bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan: