Apple cho phép mua bán NFT qua app, nhưng lại bắt thu phí 30%

Apple cho phép mua bán NFT trên App Store

Apple đang bắt đầu chấp nhận việc các ứng dụng trên App Store cho phép mua bán NFT trong nền tảng.

Cụ thể, Apple đã nói với các công ty khởi nghiệp rằng NFT sẽ được phép bán trên các ứng dụng được liệt kê trong App Store.

Apple Store NFT
Apple cho phép mua bán NFT trên App Store

Tuy nhiên, công ty lại bắt buộc áp dụng 30% phí giao dịch tiêu chuẩn cho tất cả các giao dịch. Thêm vào đó việc giao dịch NFT phải thông qua tính năng mua hàng trong ứng dụng (in-app purchase).

Điều này khiến tất cả giao dịch NFT qua các ứng dụng App Store đều phải chịu mức phí cắt cổ của Apple.

Đây là một cơ chế mà nhiều công ty NFT cho là không hợp lý và đơn giản là không khả thi.

Cụ thể, điều này đã buộc các dự án và nền tảng non trẻ phải giới hạn chức năng trong ứng dụng để gánh khoản phí 30% đó. Đồng thời Apple không đóng vai trò gì nhiều ngoài việc chấp nhận sự hiện diện của một số ứng dụng mua bán NFT trong App Store.

Anh em tham gia các kênh thông tin của chúng mình để thảo luận và bắt kịp những diễn biến mới nhất của thị trường nhé:

HC Capital Channel | HC Capital Group Chat
HC Research Channel | HC Research Group Chat
Margin HC Channel | Margin HC Group Chat
HC Gem Alerts | HC Gem Alerts Chat

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan: