Stablecoin cần thiết lập một tiêu chuẩn chung

Michael Hsu, giám đốc Cơ quan quản lý tiền tệ (OCC), cho biết các công ty phát hành stablecoin nên xây dựng một tiêu chuẩn tương tự như tiêu chuẩn của web được tạo ra trong những ngày đầu của Internet.
“Để đảm bảo rằng stablecoin được phổ biến nhiều hơn, tôi tin rằng một ​​thiết lập một tiêu chuẩn tương tự như sáng kiến ​​như “the Internet Engineering Task Force” hay “World Wide Web Consortium” cần phải được thành lập với các lĩnh vực khác không chỉ là crypto” Web Hsu.

 

Former U of M regent speaks about controversial departure as lawmakers call for investigation - KSTP.com Eyewitness News

 

Ông cho biết OCC sẵn sàng làm việc với các văn phòng chính phủ khác như “Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia” về việc này và cho rằng “stablecoin thiếu các tiêu chuẩn chung và không thể tương tác”.

Liên quan: https://allinstation.com/dong-tien-stablecoin

OCC và các cơ quan tài chính khác của Hoa Kỳ đã tham gia giám sát stablecoin sau khi họ đồng ý  rằng các nhà phát hành stablecoin phải được đối xử như các ngân hàng được quản lý.

Người đứng đầu OCC cho biết các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ nên thiết lập một “chu vi pháp lý” cho tiền điện tử – VietNam Coin Cap

Người đứng đầu OCC cũng là thành viên của hội đồng giám sát ổn định tài chính, đã nghiên cứu xem có nên coi stablecoin là một rủi ro tiềm ẩn đối với hệ thống tài chính rộng lớn của Hoa Kỳ hay không.
“Ý tưởng là thời gian là điều cốt yếu và nếu nó quá lớn thì điều đó sẽ trở nên khó khăn hơn.”

Hsu nhấn mạnh tốc độ phát triển và đổi mới trong lĩnh vực tiền điện tử, khẳng định rằng việc không bắt đầu hành động ngay bây giờ sẽ chỉ khiến việc kiểm soát lĩnh vực này trở nên khó khăn hơn trong tương lai.

“Ý tưởng là thời gian là điều cốt yếu và nếu nó quá lớn, điều đó càng trở nên khó khăn hơn,” ông nói thêm. Anh ấy không đơn độc khi nghĩ rằng Hoa Kỳ thiếu các hướng dẫn quy định mạnh mẽ cho tài sản tiền điện tử.

Chủ tịch SEC trước đó, Gary Gensler, đã nhấn mạnh “khoảng trống” trong “hệ thống hiện tại” liên quan đến tiền điện tử trong khi nói chuyện với ủy ban Hạ viện vào tháng trước.

Đọc thêm: https://allinstation.com/fed-san-sang-hanh-dong-de-cap-den-rui-ro-tien-dien-tu-va-stablecoin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan: