Nâng cấp Shanghai của Ethereum được dời sang tháng 3/2023

Shanghai HardFork sẽ cập bến vào tháng 3/2023

Các nhà phát triển cốt lõi của Ethereum đã lựa chọn ưu tiên việc cho phép mở khóa và rút số ETH được stake, thông qua nâng cấp Shanghai. 

Việc này sẽ diễn ra trước khi đề xuất cải tiến EIP (Ethereum Improvement Proposal) tiếp theo, với tên gọi The Surge (EIP-4884), được công bố.

Theo đó, cột mốc quan trọng tiếp theo trong lộ trình của Ethereum là bản nâng cấp Shanghai. Nó sẽ cho phép Staker/Validator rút tài sản (ETH) của mình khỏi Beacon Chain.

EIP-4884 từ đầu đã được dự kiến sẽ ra mắt cùng với nâng cấp Shanghai. Thông qua đó, cơ chế “proto-danksharding” sẽ được ra mắt nhằm tăng cường đáng kể khả năng mở rộng rollup Layer 2 (The Surge) trước khi triển khai đầy đủ bản nâng cấp Sharding chính vào cuối năm tới.

Tuy nhiên, theo nhà phát triển cốt lõi Ethereum, Tim Beiko, tại Cuộc họp các nhà phát triển cốt lõi Ethereum mới nhất vào ngày 8/12, thống nhất chung cuối cùng là tập trung vào Shanghai trước để tránh bất kỳ sự chậm trễ tiềm ẩn nào nếu EIP-4844 không sẵn sàng kịp thời.

Trong một thread trên Twitter, Beiko lưu ý rằng mọi người đều đồng ý “(1) Shanghai diễn ra nhanh chóng, lý tưởng nhất là vào khoảng tháng 3 và (2) sau đó là một đợt fork xoay quanh EIP-4844.”

Nâng cấp máy ảo EVM tước khi EIP-4844 đổ bộ

Mặc dù EIP-4844 sẽ không được đưa vào, nhưng các nhà phát triển đã đồng ý đưa vào một bộ EIP về cơ bản nâng cấp Máy ảo Ethereum (EVM), bao gồm giới thiệu định dạng hợp đồng EVM mới, phân tách mã/dữ liệu và mã hoạt động mới.

Beiko lưu ý rằng những nâng cấp này, được gọi là EVM Object Format (EOF), khá dễ dàng để có thể quay lại và xóa nó khỏi nâng cấp Shanghai. Vậy nên, nếu các nhà phát triển chưa hoàn thành công việc với nó khi Shanghai HardFork được triển khai, thì EOF hoàn toàn có thể chỉ bị gỡ bỏ một cách dễ dàng.

Ngoài ra, một tập hợp các EIP đã được thống nhất trước đó sẽ được triển khai cùng với Shanghai HardFork, danh sách này bao gồm EIP-3651: Warm Coinbase, EIP-3855: Lệnh PUSH0, EIP-3860 và EIP-4895.

Sau khi hoàn thành tất cả những nâng cấp này, sự kiện lớn tiếp theo của mạng và phần cuối cùng của lộ trình là nâng cấp Sharding, dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2023 và 2024.

Anh em tham gia các kênh thông tin của chúng mình để thảo luận và bắt kịp những diễn biến mới nhất của thị trường nhé:

HC Capital Channel | HC Capital Group Chat
HC Research Channel | HC Research Group Chat
Margin HC Channel | Margin HC Group Chat
HC Gem Alerts | HC Gem Alerts Chat

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan: