Aa
Bookmark (0)
ClosePlease loginn

Hướng dẫn sử dụng sàn Ref Finance nhanh nhất

Ref Finance là gì?

0 A AoC3gI jJIRHPj

Ref Finance là một nền tảng tài chính phi tập trung đa mục đích (DeFi) được quản trị bởi cộng đồng, được xây dựng trên giao thức NEAR. Ref Finance được kết hợp một số thành phần cốt lõi: Trao đổi phi tập trung, cho vay, tổ chức phát hành tài sản tổng hợp và hơn thế nữa vào một ứng dụng DeFi đồng bộ và duy nhất.

Các bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về dự án tại đây.

Hướng dẫn sử dụng Ref Finance

Hướng dẫn swap trên AMM của Ref Finance

Bước 1: Truy cập vào https://app.ref.finance/

Bước 2: Chọn “Connect to NEAR

1a 1

Bước 3: Chọn “Allow”

 Chọn “Allow"
Sưu tầm internet
  • Nếu chưa có wNear Các bạn cần Deposit Near để mua Ref.

1a 2

Bước 5: Nhập số lượng Near muốn dùng để giao dịch (Lưu ý: các bạn cần chừa lại 0.1 Near để deposit Near vào Ref Finance, Ví dụ: các bạn có 8 Near thì các bạn sẽ deposit 7.9 Near)

Bước 6: chọn “Swap” để swap token

2 2

Bước 7: Các bạn cần chọn cặp token để swap, số lượng token muốn giao dịch, và chọn “Slippage( độ trượt giá)”.

Bước 8: Chọn “Swap”

Bước 9: Chọn “Allow”, và hoàn thành giao dịch

Chọn “Allow", và hoàn thành giao dịch

Thêm cặp token vào Liquidity Pools

Tại giao diện chính của Ref Finance, bạn chỉ con trỏ chuột vào mục Pools, sẽ xuất hiện ra 4 phần, gồm: View Pools, Add token, Create New Pools, Your Liquidity.

  • View Pools: Hiển thị tất cả các Pools hiện đang có trên trên Ref Finance và tại đây người dùng có thể xem thanh khoản hiện có đối với mỗi cặp, được hiển thị theo thứ tự của TVL (Total Value Locked). Tại đây người dùng cũng có thể thêm thanh khoản đối với cặp đó.
  • Add Token: Thêm địa chỉ token tương tự với phần “Swap”
  • Create New Pools: được dùng để tạo một “Liquidity Pools” mới đối với cặp, 2 token mà bạn muốn tạo Fee được tính theo tỷ lệ phần trăm mà Ref Finance thu được từ mỗi giao dịch của cặp này, từ Pools mà bạn đã tạo.
  • Your Liquidity: tại đây bạn có thể xem những “Liquidity Pools” mà bạn đã cung cấp các cặp token cho một vài Pools thanh khoản đó.

Bước 1: Để thêm cung cấp Liquidity Pool, như phần trên, sau khi bạn chỉ con trỏ chuột vào mục “Pools”, thì click vào mục “View Pools” tại đó chọn cặp mà bạn muốn thêm thanh khoản Liquidity Pools.

image 34

Bước 2: Sau khi chọn một cặp mà bạn muốn thêm thanh khoản, hãy nhấn vào cặp đó, tại giao diện này, click vào “Add Liquidity” để thêm thanh khoản hoặc “Remove Liquidity” để rút thanh khoản (nếu có). Tại đây bạn có thể xem những thông tin về khối lượng thanh khoản hiện có đối với cặp này, fee và tỷ lệ phần trăm mà bạn nhận được từ Total Shares hiện có.

image 35

Bước 3: Sau khi click chọn “Add Liquidity” hoặc “Remove Liquidity” bạn điền số lượng token từ cặp bạn muốn thêm thanh khoản cân hệ thống tự động cân bằng số token đối diện trong cặp này (cả 2 token được cân bằng này bạn phải có sẵn số dư trong Ref Finance), tương tự khi rút thanh khoản bạn sẽ phải điền tỷ lệ phần trăm mà bạn nhận được từ Total Shares  (hoặc ấn Max) hệ thống sẽ rút số lượng token của cặp mà bạn nhận được từ Pools này về.

image 36

Tiếp đó, sau khi bạn thêm click thanh khoản hoặc rút thanh khoản thì bạn sẽ phải chọn “Allow” để xác minh hành động này thông qua ví Near, tương tự như những phần trên. Sau khi “Add Liquidity” hoặc “Remove Liquidity” thành công, bạn có thể kiểm tra lại những cặp mà bạn đang “Add Liquidity” tại phần “Your Liquidity” trong mục Pools tại giao diện.

Hướng dẫn tham gia Farms

Bước 1: Các bạn truy cập tại đây. Mình sẽ chọn pool REF-wNEAR.

  • Sau đó các bạn chọn stake pool mình muốn.

Capture 2

Bước 2: Nhập số lượng mà bạn muốn stake > stake.

12a

Bước 3: Chọn “Allow” để toàn tất.

 Chọn “Allow"

Chúc anh em may mắn!!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *