Aa
Bookmark (1)
ClosePlease loginn

Quy tắc cuộc thi giao dịch futures KCGI 2023

Cuộc thi giao dịch futures bao gồm thi đấu đồng đội và thi đấu cá nhân, với tổng giải thưởng lên đến 2,500,000 USDT. Người dùng có thể tham gia vào cả hai cuộc thi.
Link đăng ký sàn: https://hulkcrypto.com/go/bitget

Lịch trình

Thời gian đăng ký: 09:00 10/09 – 09:00 30/09 (Giờ VN)

Thời gian thi đấu: 09:00 30/09 – 09:00 30/10 (Giờ VN)

Futures hợp lệ

· USDT-M Futures

· Coin-M Futures

Cuộc thi giao dịch futures — đồng đội

Người dùng thi đấu theo đội trong cuộc thi giao dịch futures đồng đội có cơ hội chia sẻ quỹ thưởng lên đến 2,000,000 USDT.

Yêu cầu đăng ký

1. Cả đội trưởng và các thành viên trong đội phải có tài sản futures với giá trị ròng tối thiểu là 300 USDT tại thời điểm đăng ký.

2. Mỗi đội phải có ít nhất 10 thành viên (bao gồm cả đội trưởng).

3. Hạn chót để thành lập đội là 24 giờ trước khi cuộc thi bắt đầu. Những đội có ít hơn 10 thành viên sẽ tự động bị giải tán. Nếu đội trưởng hoặc các thành viên của đội bị giải tán không tham gia một đội khác trước khi kết thúc đăng ký, họ sẽ được chỉ định vào một đội ngẫu nhiên.

4. Người dùng chỉ có thể tham gia một đội và không thể rời khỏi đội sau khi tham gia.

5. Tài khoản phụ không được sử dụng để tham gia cuộc thi này. Khối lượng giao dịch từ các tài khoản phụ sẽ không được tính vào tài khoản chính.

6. Tài khoản tạo lập thị trường không đủ điều kiện tham gia.

7. Các tài khoản đã từng tham gia giao dịch API không đủ điều kiện tham gia cuộc thi.

8. Các tài khoản tham gia giao dịch API trong thời gian diễn ra cuộc thi sẽ bị loại.

9. Chỉ những người dùng đủ điều kiện mới có thể tham gia. Một số khu vực hoặc người dùng cụ thể có thể không đủ điều kiện do các yêu cầu pháp lý và quy định. Người dùng có trách nhiệm tự tìm hiểu và tuân thủ mọi hạn chế và/hoặc yêu cầu đối với việc sử dụng dịch vụ giao dịch Bitget tại quốc gia/khu vực của họ.

Đội công khai và đội riêng

1. Đội trưởng có thể thiết lập đội ở chế độ công khai hoặc riêng.

2. Các đội công khai luôn mở cho mọi người, có nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể tham gia.

3. Các đội riêng không mở cho mọi người, có nghĩa là chỉ những người dùng có khóa bí mật mới có thể tham gia.

Phân phối phần thưởng

1. Phần thưởng sẽ được mở khoá dựa trên số lượng đội tham gia.

0–200 đội tham gia sẽ mở khóa quỹ thưởng 100,000 USDT.

201–400 đội tham gia sẽ mở khóa quỹ thưởng 200,000 USDT.

401–600 đội tham gia sẽ mở khóa quỹ thưởng 400,000 USDT.

601–800 đội tham gia sẽ mở khóa quỹ thưởng 600,000 USDT.

801–1000 đội tham gia sẽ mở khóa quỹ thưởng 1,000,000 USDT.

>1000 đội tham gia sẽ mở khóa quỹ thưởng 2,000,000 USDT.

2. Lời&Lỗ của đội được tính bằng tổng Lời&Lỗ của 10 thành viên hàng đầu trong đội. 10 đội hàng đầu tính theo Lời&Lỗ sẽ chia sẻ quỹ thưởng dựa trên Lời&Lỗ của mỗi đội.

3. Phần thưởng đội = (Lời&Lỗ của đội ÷ tổng Lời&Lỗ của 10 đội hàng đầu) × quỹ thưởng cuộc thi đồng đội.

4. Một đội có thể giành được tối đa 50% tổng quỹ thưởng.

5. Trong một đội, đội trưởng sẽ nhận được 10% phần thưởng, phần thưởng còn lại được phân phối theo thứ hạng Lời&Lỗ của các thành viên trong đội (bao gồm cả đội trưởng).

Hạng 1: 30% phần thưởng của đội.

Hạng 2: 20% phần thưởng của đội.

Hạng 3: 10% phần thưởng của đội.

Hạng 4-10: Chia sẻ 30% phần thưởng của đội dựa trên tỷ lệ Lời&Lỗ cá nhân (tối đa 10% cho mỗi thành viên).

 

Yêu cầu cuộc thi

1. Mỗi người tham gia phải có khối lượng giao dịch futures tối thiểu đạt 30,000 USDT và Lời&Lỗ dương trong thời gian diễn ra cuộc thi để đủ điều kiện nhận phần thưởng.

2. Các tài khoản tham gia giao dịch elite hoặc giao dịch sao chép trong thời gian diễn ra cuộc thi giao dịch futures sẽ bị loại.

3. Trong trường hợp những người tham gia hoặc đội có cùng Lời&Lỗ, người dùng hoặc đội nào có khối lượng giao dịch cao hơn sẽ được xếp hạng cao hơn.

4. Lời&Lỗ = (giá trị ròng cuối cùng của tài khoản (bao gồm Lời&Lỗ chưa thanh toán) – giá trị ròng ban đầu (bao gồm Lời&Lỗ chưa thanh toán) + tiền rút khỏi tài khoản futures trong thời gian cuộc thi – tiền nạp vào tài khoản futures trong thời gian diễn ra cuộc thi) + chuyển tiền ra để mở vị thế bot – chuyển tiền vào do đóng vị thế bot.

Cuộc thi giao dịch futures – cá nhân

Người dùng thi đấu với nhau tại cuộc thi giao dịch futures cá nhân có cơ hội chia sẻ quỹ thưởng lên đến 500,000 USDT.

Yêu cầu đăng ký

1. Người dùng phải có tài sản futures ròng trị giá tối thiểu 300 USDT tại thời điểm đăng ký.

2. Người dùng có thể tham gia đồng thời cả cuộc thi cá nhân và cuộc thi đồng đội.

3. Tài khoản phụ không được sử dụng để tham gia cuộc thi này. Khối lượng giao dịch từ các tài khoản phụ sẽ không được tính vào tài khoản chính.

4. Tài khoản tạo lập thị trường không đủ điều kiện tham gia.

5. Các tài khoản đã từng tham gia giao dịch API không đủ điều kiện tham gia cuộc thi.

6. Các tài khoản thực hiện giao dịch API trong thời gian diễn ra cuộc thi sẽ bị loại.

7. Chỉ những người dùng đủ điều kiện mới có thể tham gia. Một số khu vực hoặc người dùng cụ thể có thể không đủ điều kiện do các yêu cầu pháp lý và quy định. Người dùng có trách nhiệm tự tìm hiểu và tuân thủ mọi hạn chế và/hoặc yêu cầu đối với việc sử dụng dịch vụ giao dịch Bitget tại quốc gia/khu vực của họ.

Phân phối phần thưởng

1. Phần thưởng sẽ được mở khoá dựa trên số lượng người tham gia.

0–15,000 người tham gia sẽ mở khóa quỹ thưởng 50,000 USDT.

15,001–30,000 người tham gia sẽ mở khoá quỹ thưởng 100,000 USDT.

30,001–50,000 người tham gia sẽ mở khóa quỹ thưởng 200,000 USDT.

>50,000 người tham gia sẽ mở khóa quỹ thưởng 500,000 USDT.

2. Người dùng được xếp hạng dựa trên ROI:

Hạng 1: 40% quỹ thưởng.

Hạng 2: 20% quỹ thưởng.

Hạng 3: 10% quỹ thưởng.

Hạng 4-10: Chia sẻ 30% quỹ thưởng còn lại dựa trên ROI cá nhân (tối đa 10% cho mỗi người dùng).

Yêu cầu cuộc thi

1. Mỗi người tham gia phải có khối lượng giao dịch futures tối thiểu đạt 30,000 USDT và Lời&Lỗ dương trong thời gian diễn ra cuộc thi để đủ điều kiện nhận phần thưởng.

2. Những tài khoản tham gia giao dịch elite futures hoặc giao dịch sao chép futures trong thời gian diễn ra cuộc thi giao dịch futures sẽ bị loại.

3. Trong trường hợp nhiều người dùng có cùng ROI, người dùng nào có khối lượng giao dịch lớn hơn sẽ được xếp hạng cao hơn.

4. ROI = lợi nhuận ÷ (giá trị ròng ban đầu + tổng số tiền nạp) × 100%. Chỉ dữ liệu từ tài khoản futures của người dùng mới được tính.

‌Điều khoản và Điều kiện

1. Người dùng bị phát hiện tham gia giao dịch wash trading, đặt lệnh bù trừ không phù hợp, đăng ký số lượng lớn và trục lợi sẽ bị loại ngay lập tức.

2. Người dùng đặt và hủy lệnh maker quá thường xuyên sẽ bị loại.

3. Nếu phát hiện nhiều tài khoản đang hoạt động với cùng một địa chỉ IP, tất cả người dùng sử dụng địa chỉ IP đó sẽ bị loại.

4. Bitget có quyền giải thích cuối cùng về cuộc thi này.

5. Tất cả người tham gia phải tuân thủ nghiêm ngặt các Điều khoản và Điều kiện của Bitget.

6. Bitget có quyền loại người dùng khỏi ưu đãi và thu hồi phần thưởng của họ nếu phát hiện bất kỳ hành vi gian lận, hoạt động bất hợp pháp nào (ví dụ: sử dụng nhiều tài khoản để nhận thưởng) hoặc các vi phạm khác.

7. Bitget có quyền sửa đổi, điều chỉnh hoặc hủy bỏ ưu đãi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước theo quyết định của riêng mình.

8. Bitget có quyền giải thích cuối cùng về ưu đãi này. Vui lòng liên hệ dịch vụ khách hàng nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tiền điện tử chịu nhiều rủi ro và biến động thị trường mặc dù có tiềm năng tăng trưởng lớn. Người dùng nên tự thực hiện nghiên cứu và tự chịu rủi ro khi đầu tư.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *