NY FED và cơ quan quản lý tiền tệ Singapore xác minh khả năng tương tác CBDC

Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York và Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore (MAS) cho biết hệ thống tiền điện tử của ngân hàng trung ương (CBDC) hoạt động trên các loại mạng khác nhau có thể được sử dụng cho thanh toán xuyên biên giới và xuyên tiền tệ.

fedny

Báo cáo là một phần của Trung tâm Đổi mới New York của NY Fed và nỗ lực nghiên cứu chung liên quan đến Dự án Cedar/Project Ubin của MAS. Các nhóm nghiên cứu tương ứng đã có thể thực hiện các giao dịch xuyên biên giới trên các công nghệ khối phân tán (DLT) và hợp đồng thời gian khóa băm (HTLC), với khả năng thanh toán cuối cùng gần thời gian thực.

Một lưu ý trong báo cáo chỉ định rằng nghiên cứu tập trung vào việc nghiên cứu các vấn đề kỹ thuật và “không phản ánh bất kỳ quyết định nào để triển khai” CBDC hoặc các công nghệ khối phân tán cơ bản ở bất kỳ đâu cụ thể.

Các nhà nghiên cứu đã xem xét các câu hỏi về khả năng tương tác, thanh toán nguyên tử và khả năng thanh toán gần thời gian thực, theo thông cáo báo chí. Các nhóm nghiên cứu đã sử dụng CBDC mô phỏng và các thanh toán giả định.

“Hashed timelock contract” – một dạng hợp đồng thông minh, đã được sử dụng để kết nối thành công các sổ cái với các hệ thống DLT cơ bản khác nhau và thực hiện thanh toán giả định xuyên biên giới, xuyên tiền tệ. “Điều này đã chứng minh được rằng khả năng tương tác có thể được thiết lập trên các sổ cái với các thiết kế kỹ thuật khác nhau.

Các nhà nghiên cứu đã tạo ra tám kịch bản khác nhau để kiểm tra giả thuyết về khả năng tương tác của họ, theo báo cáo. Các cuộc kiểm tra thanh toán nguyên tử đã phát hiện ra rằng trung bình có khoảng 6.5 giao dịch được thanh toán mỗi giây, với mức nhanh nhất là 47 giao dịch mỗi giây.

Các thanh toán này được thực hiện từ đầu đến cuối, và các nhà nghiên cứu đã đạt được một thời gian trễ trung bình của thanh toán ít hơn 30 giây.

Anh em tham gia các kênh thông tin của chúng mình để thảo luận về câu hỏi và bắt kịp những diễn biến mới nhất của thị trường nhé!

HC Capital Channel | HC Capital Group Chat
Allinstation Channel | Allinstation Chat
Margin HC Channel | Margin HC Group Chat
HC Gem Alerts | HC Gem Alerts Chat

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan: