Nâng cấp Ethereum Dencun sẽ giảm phí giao dịch thấp hơn đáng kể

Hệ sinh thái phát triển của Ethereum sẽ nhận được một bản nâng cấp lớn với việc nâng cấp Dencun sắp xảy ra. Lần nâng cấp tiếp theo này sẽ giới thiệu một số thay đổi sâu rộng hơn cho mạng lưới. Nếu mọi việc diễn ra như mong đợi, bản cập nhật này sẽ cắt giảm chi phí giao dịch và cho phép các usecase mới.

Bản cập nhật Dencun sẽ giới thiệu một bộ Đề xuất cải tiến Ethereum EIP (Ethereum Improvement Proposals) mới. EIP là các đề xuất thay đổi đối với mạng lưới Ethereum. Các EIP trải qua quá trình xem xét của cộng đồng Ethereum và nếu chúng được chấp nhận, chúng sẽ trở thành một phần của mã nguồn mạng. Các đề xuất dự kiến bao gồm EIP-4844, EIP-6780, EIP-1153 và EIP-6475.

ban-cap-nhat-tiep-theo-cua-ethereum
Bản cập nhận Dencun tiếp theo của Ethereum. Nguồn: hackmd.io

Thay đổi lớn đầu tiên trong bản cập nhật Dencun là EIP-4844, còn được gọi là Proto-Danksharding hoặc The Surge. Đề xuất này giới thiệu “các đốm màu dữ liệu” tạm thời có thể được sử dụng bởi các giải pháp Layer 2 để đăng dữ liệu bằng chứng và giao dịch thay vì CALLDATA. Vì các “đốm màu này” không được lưu trữ vĩnh viễn trên Blockchain nên chi phí gas của chúng dự kiến sẽ thấp hơn rõ rệt.

Thay đổi này có khả năng làm giảm đáng kể chi phí giao dịch Layer 2 cho người dùng, có thể theo một mức độ lớn.

Thay đổi lớn thứ hai là hủy kích hoạt opcode SELFDESTRUCT với EIP-6780. Đề xuất này cho phép tạo và xóa các hợp đồng chỉ trong một giao dịch. Tuy nhiên, nó cũng sẽ duy trì chức năng của SELFDESTRUCT.

Mặc dù, trong tất cả các trường hợp khác, opcode sẽ không xóa bộ nhớ hoặc mã của hợp đồng.

Thay đổi thứ ba là EIP-1153, giới thiệu hai opcode mới, TSTORE và TLOAD. Cung cấp dung lượng lưu trữ tạm thời sẽ bị xóa khi kết thúc giao dịch. Điều này cho phép một số usecase, từ việc khóa truy cập lại đến việc phê duyệt ERC20 trong một giao dịch.

Cuối cùng, EIP-6475: Tùy chọn SSZ, là phần đồng hành với EIP-4844, xác định một trong các thành phần SSZ là một phần của định dạng giao dịch 4844 (Tùy chọn). Điều đó để đảm bảo nó tương thích với các đối tượng SSZ trong tương lai được giới thiệu với Ethereum.

Ngoài các EIP chính thức là một phần của quá trình nâng cấp, vẫn có một danh sách rút gọn các EIP vẫn có thể được thực hiện. Trong số này có EIP-2537: Biên dịch trước cho các hoạt động của BLS12-381 Curve, đã được xem xét từ năm 2019.

Mặc dù Dencun là một bước quan trọng trong quá trình phát triển Ethereum, nhưng việc nâng cấp vẫn đang được tiến hành. Các sửa đổi đối với EIP có thể xảy ra khi các cuộc thảo luận về các định dạng SSZ dài hạn tốt nhất cho các giao dịch vẫn tiếp tục.

Anh em tham gia các kênh thông tin của chúng mình để thảo luận và bắt kịp những diễn biến mới nhất của thị trường nhé:

HC Capital Channel | HC Capital Group Chat
Allinstation Channel | Allinstation Chat
Margin HC Channel | Margin HC Group Chat
HC Gem Alerts | HC Gem Alerts Chat

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan: