Aa
Bookmark (0)
ClosePlease loginn

Modular blockchain Avail nghi lộ tiêu chí airdrop AVAIL

avail

Avail, một giải pháp blockchain modular tập trung vào sự có sẵn của dữ liệu, đã phải đối mặt với việc thông tin về tiêu chí nhận token airdrop của dự án này bị rò rỉ từ Polygon vào năm 2023.

Theo như tài khoản @Bitcoineo đã chia sẻ, Avail dự kiến sẽ thực hiện việc phát triển mainnet và thực hiện việc airdrop token AVAIL cho những nhóm đối tượng sau đây:

  • Những người dùng sử dụng layer-2 Arbitrum One, OP Mainnet (Optimism), Polygon zkEVM, Starknet và zkSync Era trong một khoảng thời gian chưa được công bố cụ thể;
  • Người tham gia testnet Clash of Nodes của Avail và những người chiến thắng cuộc thi Light Client Lift-off
  • Các nhà phát triển blockchain đã đóng góp vào GitHub trong một khoảng thời gian chưa xác định;
  • Các người tham gia staking MATIC trên Polygon trong một khoảng thời gian chưa được công bố cụ thể;
  • Các thành viên trong cộng đồng blockchain đã có đóng góp cho hệ sinh thái của blockchain modul và Avail.

Avail là một modular blockchain với mục tiêu là khắc phục những hạn chế của nền tảng blockchain truyền thống như Bitcoin hoặc Ethereum. Thay vì chỉ tập trung vào một thành phần của modular (data availability hoặc truy cập dữ liệu), Avail nhắm đến phạm vi rộng lớn hơn để cải thiện khả năng mở rộng, giải quyết các vấn đề phân mảnh hiện tại. Từ đó, cung cấp một nền tảng blockchain linh hoạt, phù hợp với các yêu cầu riêng biệt của nhiều ứng dụng khác nhau và đảm bảo trải nghiệm người dùng.

Mặc dù các sản phẩm của Avail chưa triển khai mainnet, nhưng đã được StarkWare, đơn vị phát triển layer-2 Starknet, chọn để cung cấp data availability đến các dự án trong tương lai sẽ xây dựng blockchain riêng trên Starknet, được gọi là appchain.

Vào tháng 2/2024, Avail đã từng gọi vốn thành công 27 triệu USD trong vòng Seed từ Dragonfly, Founders Fund và nhiều quỹ khác.

Xem thêm: Modular blockchain Avail gọi vốn 27 triệu USD (allinstation.com)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *