Aa
Bookmark (0)
ClosePlease loginn

MicroStrategy sẽ huy động thêm 600 triệu USD để mua Bitcoin

microstrategy lo 03

MicroStrategy gần đây thông báo sẽ huy động thêm 600 triệu USD thông qua trái phiếu chuyển đổi cao cấp như một phần trong kế hoạch mua thêm Bitcoin của công ty.

Michael Saylor – Chủ tịch MicroStrategy đã xác nhận thông tin này trong một bài đăng trên X.

Trái phiếu chuyển đổi cao cấp được hiểu ở đây là chứng khoán nợ có thể được chuyển đổi thành cổ phần sau này. Đây là loại trái phiếu “cao cấp” vì người nắm giữ sẽ được ưu tiên trong trường hợp phá sản hoặc thanh lý.

Trái phiếu sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 3 năm 2030, trừ khi được mua lại, chuộc lại hoặc chuyển đổi trước đó theo các điều khoản của chúng. Bên cạnh đó, các trái phiếu này sẽ có thể chuyển đổi thành tiền mặt, cổ phần loại A của MicroStrategy hoặc sự kết hợp giữa tiền mặt và cổ phần loại A của MicroStrategy.

MicroStrategy cho biết họ “dự định sử dụng” số tiền thu được từ việc bán trái phiếu để mua thêm Bitcoin cho các mục đích chung của công ty. Họ cũng dự kiến cung cấp cho những người mua trái phiếu lần đầu một tùy chọn để mua tổng số tiền gốc bổ sung lên tới 90 triệu USD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *