Aa
Bookmark (0)
ClosePlease loginn

Hướng dẫn săn Airdrop trên dự án Manta Network

Manta là một blockchain Layer 1 được xây dựng dựa trên các khung Substrate của Polkadot. Dự án được đầu tư bởi các quỹ tương đối khủng như Binance Labs, Polychain, Spartan, Parafi,… thế nên khả năng sẽ có Airdrop cho cộng đồng trong tương lai là khá cao.

Trong bài viết này Allinstation sẽ hướng dẫn cho anh em cách tham gia săn Airdrop trên dự án Manta Network nhé!

Manta Network là gì?

Manta Network

Manta là một blockchain Layer 1 được xây dựng dựa trên các khung Substrate của Polkadot. Manta sử dụng zkSNARK để cung cấp tính ẩn danh hoàn toàn từ đầu đến cuối, thông lượng cao và khả năng tương tác cross-chain.

Manta hiện đang chạy song song trên cả 2 mạng, gồm:

  • Manta Network được chạy trên mạng Polkadot
  • Calamari Network được chạy trên mạng Kusama

Tham khảo thêm:
+ Manta Network là gì? Dự án ZK Layer 1 được Binance Labs đầu tư có gì nổi bật?

Hướng dẫn săn Airdrop trên dự án Manta Network

Hướng dẫn săn Airdrop trên Manta Network
Hướng dẫn săn Airdrop trên Manta Network

Chuẩn bị ví Manta Wallet

Anh em thực hiện cài đặt ví Manta Wallet ngay tại đây (Đoạn này có thể mất một vài phút nếu anh em mới cài ví lần đầu)

Bước 1: Chọn vào Thêm vào Chrome

Anh man hinh 2023 05 11 luc 16.08.43
Bước 2: Sau đó anh em chọn vào Create a New Account

Anh man hinh 2023 05 11 luc 16.09.33

Bước 3: Đặt mật khẩu cho ví rồi chọn vào Create

Bước 4: Nhớ copy các kí tự rồi lưu lại nhé (quan trọng)

Bước 5: Như hình bên dưới là ví đã hoàn tất rồi nhé! Tiếp theo anh em chọn vào Open Manta Wallet là được!

Anh man hinh 2023 05 11 luc 16.11.58

Sau khi anh em đã có ví Manta Wallet rồi thì làm theo các hướng dẫn ở đây để có thể có cơ hội nhận được Airdrop trong tương lai nhé!

Triển khai săn Airdrop trên Manta Network 

1/ Nhận NFT zkBAB 

Dành cho các anh em đã mint BAB Token của Binance (Hướng dẫn nhận BAB Token của Binance từ A đến Z: https://allinstation.com/claim-nft-babt-cua-binance)

Nếu chưa có thì anh em thực hiện mint BAB Token theo hướng dẫn tại đây

Bước 1: Truy cập trang web https://bit.ly/3BjiiUR và kết nối với ví Manta Wallet (Nhớ rằng anh em đã có BAB Token trong ví như hướng dẫn ở trên rồi nhé)

Bước 2: Anh em chọn vào Verify Holder, kết nối với ví Metamask đã mint BAB Token rồi nhé

B092GYBQ5fwXAAAAAElFTkSuQmCC

Bước 3: Chọn vào Mint là hoàn tất!

2/ Nhận NFT zkGalxe Passport 

Dành cho các anh em đã mint NFT Galxe Passport, nếu chưa có NFT Galxe Pasport thì thực hiện theo hướng dẫn tại đây:

Bước 1: Truy cập trang web https://galxe.com/passport

Bước 2: Kết nối ví Metamask (Mạng lưới Binance Smart Chain và click Mint Now)

Bước 3: Xác nhận email và đồng ý các điều khoản

Bước 4: Gửi ảnh chụp CMND/CCCD mặt trước, sau và chụp ảnh để KYC

Bước 5: Chờ nền tảng xác nhận xong và mint.

Sau khi đã có NFT Galxe Passport thì anh em thực hiện tiếp theo hướng dẫn bên dưới để có thể NFT zkGalxe Passport từ Manta Network nhé!

Hướng dẫn mint NFT zkGalxe Passport

Bước 1: Truy cập trang web https://bit.ly/3BjiiUR và kết nối với ví Manta Wallet

Anh man hinh 2023 05 11 luc 16.20.11

Bước 2: Anh em chọn vào Verify Holder, kết nối với ví Metamask đã mint Galxe Passport rồi nhé

ADP 6oEea1NAn7wwbcEmXdJ3AFYEtnSV991qhAs6QCenBjdnfd6vYiNIYFEdXP7FDvVy2ldAQIXujw557UQDswf8RbFgjFS72tx NWAh OF830eRUT iZGT zgEYX6uY12DKzk9KQPRr14gd4qVxUoRF8a42qCL4x8FDwzAHBxWE1tCOOKzulnPAXpDQoVMuoxJWLYSZ8VEQfuWhM2E9EBqk03GJVdPzpYu3DozrNZGSUIoLgYlhKPRvFlc GnMUOpMnGHUV1oK5K88V 70oDWpKzwpWYzDrzwLVW1juCM8mfnTK7PcN E5ERKE V1B6lRdtmZwAVumW01Ba4xLntNX4 sbuW7xNc0ym1LLEoSAV 4Ms5A ta2cIlGZRz0APKoj4OSYzphkeYk4rWxFX6Eau8SOywkllOYGclk63WEhXsvA sArmfJZieXHPzYHu3A0JkefRaNeLhBclE9YhkUnF9Vm6mR hvPKil3i9ZC0QNggxBOHXRfNEIpehzRQuHsgQV2983E4UNVSUWBKvLFqrZbWxGKb E50pmydkbZutiAfEwBuIBwmIv8zRRowScc48 OINYAU3dhQsfLB7Wq9aLFHyNLJTYiXnuf0CZGD Jtdh2q8esRPsfxFM5c3YX1hypQHuruELo9iHdLzyil6LA4sCwEm I K72ufdlHTKXDAl1hBVDgvwreF5XXlkdf Fl3cDeqSOwl8Y1kgCa5lLajr G6FYjOd4QDHbquWNUd36d Bp BLo5dUXWN XW8kZJ4FI4 oS7SODzev 0CuTkdOdFRm dY6L BjIHL6vlePDejK1fv6jt7c8GNlE3qdE29qujGD8OfIvAWVcm9yEjH4jQgil44XKK5uryPKiCaB O237dVKuCIt9K8hXkBPDDgOZxRyzouNzGcFl6NL9dEorYyMBbF y8nbxpsrmNm46U08hSe4rLD
Bước 3: Chọn vào Mint là hoàn tất!

3/ Nhận NFT ARB Early Supporter zkPass

Dành cho các anh em đã nhận được Airdrop từ Arbitrum, anh em nhận được Airdrop từ Arbitrum rồi thì làm theo hướng dẫn bên dưới nhé:

Bước 1:Truy cập trang web https://bit.ly/3BjiiUR và kết nối với ví Manta Wallet

Bước 2: Anh em chọn vào Verify Holder kết nối với ví đã nhận Airdrop của Arbitrum,

ADP 6oED3noKvUyS2zw28M68o4BAwDk8 UX JwjECgRhlzdoJmt1gD9g6N 05CstpwnO1TVjDPn3okqSatzL6xN9uqoWnGmkNIcs41qYoHdMRvnoMF0tNFSCButeD8FAosLM8D4aJ1Je3Sv788YJQqMkHzw8f3tXLJWUAh HVFssPDGLThpXHqkvCrwKY8sLz Y5Vx8Ha0OhW7ZA4K j0klYtvW8jibhhv7O7ESqjDUzXgF9Pse5HsT6k EzL4e60rERpzq v7w hbeBGizAsD6ODgwqeC1z DZvv4v79C KA2skiFmdDw2 Cld0RPiWMGkwPOze3jitgn5 wxmeZboZ2QsAz 7WF TPzALqYAS4c 2J4nAa5huot Vb1zjVwtARLVGgeG 5B5m8NV1 cGaEuPXD9fVyhfJ7EEgRjqZ LEd ekaT7DjFiyz7GNZ6hIgfdfnVNcQNamTJtdGsO2nAUvqlHzxLqhogQmFzsoAHf66FRCurGs2vVRGtJFaJd0VHJe7czkxozn KvpgZGf99vmfQRE4xsLFbQmk7WZ3Zag7wJy4FCpbM40E ANYYnlWzjN2r3gMevtlyP7blEgc9ysyxolMNsAas7S8OkCW4DiC0O42NtCgRU htnUOM1AOX4P96 RsW7u5Pdc By Dm97fkDgvHx72Vh4aN Hl132PBrmieoI8T37YiaT Sd2w6OsRnokZ8y9p1CcgYRUnkH1llU euffQUHTqjTsDWvv3iCZ UlsQBuH9dgfMApZLKe9OM6UdwNanteoUO Jl2NXv9TZufvGTBoCc9W0nqz0 mWe6RJQLEPXzaIZb8jVnc9yGEODMYFH isSIHjKMpB3nELvpS3Bn9aUmhdN0cb gPihem9ZyayEW7BKtgGnw7g2AJ7 S ZzPl2En7MA4wpdMiFJTJMAORKMxl6tqb8cQBcgCzwzAVBt19OAArNHxxJoiZr6xhgm 6Pu5O
Bước 3: Chọn vào Mint NFT là hoàn tất nhé!

ADP 6oG4MdJYfiqh2eqnGe7ytM8w5UP ckxkb4Tn5RwLaJeWL8 eqR6IhqTO8DGkAnhOONj6U2SNcQbPLTpL5hQ3uJjiC7RcY94QrExorYz4ZltHrXVsu8uPQz x2VOopDWLjTejXjx0HgrpGnSPwFbVdvFIi84kg8hyXp 59RCuFNya9vwzt4gpqCUkhRX1O01SjugrhOrl038dmP5dI1KUO7sLi9CxnOd3s25Hp5pEqAtIw mvDVckZSrNNoORY3hE iyyvf7 UO9E4yNWbg0JJoJxBa1LNYhDyNWzAEPVln1CMNMVRTMRCzIBBmBRGtq SHy5kJwfoeH 0lmP4p3fDkVyEyMrRkvJqu16xcSCJg9m75qEHRbyXN9ruLSxbmytlPCLFT KwpbvcRGJxC7Dydzm1z3NWhxgu9NY5DgCTGMJcco9rOoZRqmGkZ1qKWEVkD8aMh5SFm5ayFiMMZjL0 85oPTtqh3XOuphhWJRBzQpEK6mftWUfvCduxC8bZzStI71gJzt3m2MkJvrR 4UrVfzY7Lng G6rCuPKqrYuNMGug2jOylSBErZsSvTQuJhSu 4U8Peuru4JLMZQuY 9kK56zBgPZuFnP8tWwe EyildwoiRTJ0BVkESiJ5bCvhcHVb3p5 JDOh3S6abZCl0BdFOEzOVvDXG 8YaB5vSN2DwVOtt2nOmd1BA7rXz3Z71jtajX6L55gIdDyBEez3 QZxo HRSd9OyR g1cjurCEwn8BLkSwkurGSswECOxbVVJPLNGSl87FQpgm e43mpgn qfwwaGFLYsyIJyImZgX769Obsx HEJykhPfyFehlr73O6jncOShxI2aAqzSmOcrO4jgzvxroJE4LZRmC8onc6UWb1NSavh5ObUpYDBl8h4vLrTZRLIz5LcRqqZSoz VVFoxUsVv7kyBJ H8XSbKet7wtOpNfkAYjlgimL
Anh em tranh thủ dành 1 ít thời gian ra để mint các NFT sớm nhé, biết đâu sau này nhận được Airdrop thì êm.

4/ Nhận NFT ReadON zkPass

Bước 1: Tải app ReadON DAO trên điện thoại về (có cả IOS và Android), sau đó chọn Login with wallet để kết nối với ví Metamask của anh em (Nhập code ref để được thêm ưu đãi: G0F7JY)IMG 4584

Bước 2: Truy cập trang web https://bit.ly/3BjiiUR, sau đó kết nối với ví Manta Wallet ở trên và ví Metamask.

Manta
Manta Network Airdrop

Bước 3: Chọn vào Verify Holder sau khi đã hiện Eligiblen thì ae chọn vào Mint là được nhé!

Tổng kết 

Thông qua bài viết trên Allinstation đã giới thiệu cũng như hướng dẫn anh em trải nghiệm dự án Manta Network để có cơ hội nhận được Airdrop của dự án, chúc anh em thực hiện thành công!

Anh em tham gia các kênh thông tin của chúng mình để thảo luận và bắt kịp những diễn biến mới nhất của thị trường nhé:

HC Capital Channel | HC Capital Group Chat
Allinstation Channel | Allinstation Chat
Margin HC Channel | Margin HC Group Chat
HC Gem Alerts | HC Gem Alerts Chat

13 bình luận về “Hướng dẫn săn Airdrop trên dự án Manta Network

  1. Chào bạn, cho mình hỏi mình không nhận được airdrop từ Arbitrum thì không làm được nhiệm vụ 3. Vậy làm 2 nhiệm vụ thôi thì có cơ hội nhận airdrop của dự án này không? Mình cảm ơn

  2. ad Trả lời giúp tiếp ae, mình cũng chung vấn đề ko mint đc ARB Early Supporter zkPass. báo “Không đủ điều kiện”. chỉ mint được zkBAB và zkGalxe Passport.
    + NFT ZkBAB nó cũng ko hiện vô ví luôn
    Thanks!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *