Voxies (VOXEL) – Dự án thứ 25 tiến hành IEO trên Binance Launchpad

Binance thông báo về dự án thứ 25 trên Binance Launchpad – Voxies (VOXEL)

Screenshot 2021 12 06 151014

Việc bán mã thông báo cho Voxies sẽ tuân theo định dạng đăng ký Launchpad, với việc ghi lại số dư BNB của người dùng bắt đầu từ 2021-12-07 7:00 AM (giờ VN).

Binance sẽ ghi lại số dư BNB của người dùng trong 7 ngày từ 2021-12-07 7:00 AM (giờ VN) đến 2021-12-14 7:00 AM (giờ VN). Số tiền nắm giữ BNB cuối cùng cho mỗi người dùng sẽ được xác định là mức trung bình của 7 ngày.

Chi tiết bán Token VOXEL:

 • Tên mã thông báo: Voxies (VOXEL)
 • Nắp cứng Launchpad: 6.000.000 USD
 • Hard Cap cho mỗi người dùng: 15.000 USD (75.000 VOXEL)
 • Tổng cung cấp mã thông báo: 300.000.000 VOXEL
 • Tổng số mã thông báo được phân bổ cho Binance Launchpad: 30.000.000 VOXEL (10%
 • tổng số mã thông báo cung cấp)
 • Giá mã thông báo bán công khai: 1 VOXEL = 0,2 USD (giá bằng BNB sẽ được xác định
 • trước khi đăng ký)
 • Định dạng bán mã thông báo: Đăng ký
 • Phiên được hỗ trợ: Chỉ BNB

Tiến trình đăng ký:

 • Giai đoạn chuẩn bị 2021-12-07 7:00 AM (Giờ VN) đến 2021-12-14, 7:00 AM (Giờ VN): Trong khoảng thời gian này, số dư BNB của người dùng sẽ được tính toán nhanh hàng giờ cho mỗi ngày trong khoảng thời gian 7 ngày . Số dư BNB trung bình hàng ngày cuối cùng của bạn trong 7 ngày này sẽ xác định số lượng BNB tối đa mà bạn có thể cam kết sau này.
 • Thời gian đăng ký 2021-12-14, 1:00 AM (Giờ VN) đến 2021-12-14, 4:00 PM (Giờ VN): Đăng ký sẽ mở tại thời điểm này cho tất cả người dùng đủ điều kiện trong khoảng thời gian 3 giờ. Người dùng cũng phải ký Thỏa thuận mua mã thông báo cùng lúc, trước khi cam kết BNB của họ. Xin lưu ý rằng sau khi đã cam kết, BNB của bạn sẽ bị khóa và bạn sẽ không thể đổi hoặc truy cập vào bất kỳ chức năng nào khác như chuyển khoản, rút ​​tiền hoặc giao dịch cho đến khi phân phối mã thông báo cuối cùng.
 • Khoảng thời gian tính toán 2021-12-14 4:00 PM (Giờ VN) đến 2021-12-14, 5:00 PM (Giờ VN): Đăng ký kết thúc và bắt đầu tính toán phân bổ mã thông báo.
 • Phân phối mã thông báo cuối cùng 2021-12-14, 6:00 PM (Giờ VN): Phân bổ mã thông báo cuối cùng của bạn sẽ được tính toán và BNB tương ứng sẽ được khấu trừ khỏi số BNB đã bị khóa của bạn. Sau khi được khấu trừ, cả mã thông báo VOXEL và BNB của bạn sẽ được chuyển vào ví giao ngay của bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan: