Swapz khởi chạy Public Sale trên 4 nền tảng

Swapz là gì?

cdcdcd

Swapz là một ứng dụng DEX không trượt giá và an toàn. App sử dụng ứng dụng để lưu trữ, gửi, nhận và giao dịch tài sản của bạn trên các nền tảng BSC, TRON và Velas.

Một ứng dụng nơi bạn có thể quản lý tiền điện tử của mình và nhận được mức giá hợp lý nhất trên thị trường DeFi.

Giải pháp của Swapz

XXkqUIq3P9d43R0wTBIPF KbdoBYtNh xhRYGQifgxGmzr otThfp Yr8wY9TlfH0JGvEPPtyI4w LEwUEycJZ8TrE5rVNQvjk9dSHl 4a gGeLdvbwhpgnZ oLKx5MjIc zlm

Giải pháp cho vấn đề trượt giá là phần mềm thông minh, độc quyền của dự án này cho phép người dùng giao tiếp với nhau một cách tự động và dễ dàng trên một giao thức trao đổi thông tin phi tập trung.

Đó là nguyên tắc P2P, nhưng được áp dụng cho các giao dịch.

Nền tảng: Giải pháp cho vấn đề trượt giá là phần mềm thông minh, độc quyền của dự án này cho phép người dùng giao tiếp với nhau một cách tự động và dễ dàng trên một giao thức trao đổi thông tin phi tập trung.

Đó là nguyên tắc P2P, nhưng được áp dụng cho các giao dịch.

Thông tin chi tiết các vòng IDO

Public Sale: 

✅ #BSCPAD FCFS Vòng: Thứ Năm, ngày 1 tháng 7, 8 giờ tối theo giờ Việt Nam

✅ #TRONPAD Vòng FCFS: Thứ Năm, ngày 1 tháng 7, lúc 8 giờ 10 phút tối theo giờ Việt Nam 

✅ Pancakeswap & Justswap ra mắt: Thứ Năm, ngày 1 tháng 7, 11 giờ tối theo giờ Việt Nam

Market Capitalization: $130,00

Tokenomics

7ZO5Bg8GqGOcg WJDBS8bugYu2BW897AGXHfeP94AXdVNDZDznuYWIR2jmWaSTeI3pPo54 jbW6UB6MGWSGmQXmMfYL9ahlEn5 bb4ztSC9UJ7tTfsn jeywPJ NvQuPJjkMYMoy

  • BSCPad IDO — 3% (20% at TGE, then the rest vested over 4 months)
  • TronPad IDO — 3% (20% at TGE, then the rest vested over 4 months)
  • Private Sale — 10% (15% at TGE, then the rest vested over 5 months)
  • Liquidity — 10% (brought into circulation as needed for AMM Listing)
  • Team — 10% (3 month cliff, then 12 month vesting)
  • Advisors — 5% (3 month cliff, then 12 month vesting)
  • Reserve — 5% (3 month cliff, then 12 month vesting)
  • Ecosystem — 8% (1 month cliff, then 12 month vesting)
  • Staking/Rewards — 45%
  • Airdrop 1% — (further details TBA)
e2b40dfc5c1bec3378ff9fd878439d51?s=96&d=mm&r=g
Allinstationhttps://allinstation.com/
Kênh chia sẻ tin tức, kiến thức, kinh nghiệm về blockchain và thị trường tiền điện tử.

Liên quan

Mới nhất

bài nên đọc