Hướng dẫn tham gia IEO Colony (CLY) trên MEXC Global

MEXC Launchpad phiên thứ 4 đã ra mắt. Dự án cho phiên này là Colony (CLY).

MEXC Launchpad cung cấp cho người dùng trên toàn thế giới cơ hội với chi phí thấp để đầu tư sớm vào các mã thông báo của dự án.

MEXC sẽ ghi lại (snapshot) số tiền nắm giữ MX của người dùng trong 5 ngày, từ 2021-12-1 23:00 (giờ VN) đến 2021-12-6 22:59 (giờ VN). Số lượng MX tối đa mà bạn có thể cam kết phụ thuộc vào số dư MX trung bình hàng ngày trong Tài khoản Spot của bạn trong khoảng thời gian 5 ngày.

Link tham gia: https://www.mexc.com/launchpads/assessment

Thông tin mở bán token Colony (CLY)

 • Token Name: Colony (CLY)
 • Tổng cung: 150,000,000 CLY
 • Token phân bổ trên MEXC: 1,250,000 CLY
 • Giá bán: 1 CLY= 0.4 USDT
 • Token Sale Format: Đăng ký
 • Supported Sessions: MEXC only
 • Điều kiện: Hold tối thiểu 10 MX trong thời gian snapshot

Timeline đăng ký:

 • MX Position Period: 2021-12-1 23:00 (giờ VN) đến 2021-12-6 22:59 (giờ VN)
  Cách tính vị trí hàng ngày: Vị trí trung bình hàng ngày = Tổng trên các vị trí nhỏ nhất được giữ vào X ngày / X ngày
 • Thời gian đăng ký: 2021-12-7 18:30 (giờ VN) đến 2021-12-8 18:30 (giờ VN): Đăng ký sẽ mở tại thời điểm này cho tất cả người dùng đủ điều kiện trong khoảng thời gian 24 giờ. Người dùng cũng phải ký Thỏa thuận mua mã thông báo cùng lúc, trước khi cam kết MX của họ.
 • Bạn phải nhấp vào nút để cam kết một lượng MX nhất định cho dự án mới trong thời gian đăng ký này. Số lượng MX tối đa mà bạn có thể cam kết phụ thuộc vào số dư MX trung bình hàng ngày trong Tài khoản Spot của bạn trong khoảng thời gian snapshot 5 ngày.
 • Tính toán sơ bộ ban đầu về phân bổ mã thông báo cuối cùng của mỗi người tham gia là:
  MX cam kết cá nhân / Tổng số MX đã cam kết bởi tất cả những người tham gia) * Tổng số mã thông báo CLY sẽ được bán trên Launchpad.
 • Số lượng MX được khấu trừ = (phân bổ mã thông báo cuối cùng của người tham gia * CLY * 0.4USDT) / giá trung bình của MX
 • Giá trung bình của MX sẽ là giá đóng cửa trung bình từ ngày 2 tháng 12, dựa trên múi giờ UTC + 8 (Giờ VN – 1), đến ngày 6 tháng 12.

Xin lưu ý rằng sau khi đã cam kết, MX của bạn sẽ bị khóa và bạn sẽ không thể đổi hoặc truy cập bất kỳ chức năng nào khác như chuyển, rút tiền hoặc giao dịch cho đến khi phân phối mã thông báo cuối cùng.

 • Giai đoạn phân phối 2021-12-8 18:30 (giờ VN): tính toán và phân phối mã thông báo.
 • Giao dịch CLY / USDT: 20:00, ngày 8 tháng 12 (giờ VN)

Colony là gì?

Colony là một quỹ thúc đẩy hệ sinh thái đang phát triển thành DAO dựa vào cộng đồng được xây dựng cho hệ sinh thái Avalanche, Colony sẽ nỗ lực mang lại tính toàn vẹn về cấu trúc của tài chính truyền thống cho DeFi. Colony có mục tiêu xây dựng một nền tảng được khuyến khích thích hợp cho thế hệ tiếp theo được xây dựng trên nền tảng Avalanche.

Tìm hiểu chi tiết dự án tại: https://allinstation.com/he-sinh-thai/avalanche-avax/colony-cly.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan: