Sự kiện Huobi Futures Trading – Airdrop Lên Tới $100,000

⭐️Sự Kiện 1: Đăng Ký Nhận Ngay 2 USDT

 • Thời gian: 15h ngày 05/02 – 15h ngày 07/02
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, bất cứ users nào đăng ký tại trang sự kiện đều nhận được 2 USDT Trial Bonus.
 • Thể thức: First come! First Serve! (Làm trước được trước)
 • Tổng phần thưởng $40,000 USDT
 • Link tham gia: https://futures.huobi.com/vi-vi/activity/contract_master/#activityid=2022003

Screenshot 2022 02 06 150602

 • Tham gia trên ứng dụng (Huobi App): Nhấp vào biểu ngữ “Contract Master” trên trang chủ của Huobi APP.

⭐️ Sự Kiện 2: Trading Competition, Phần thưởng $60,000

 • Thời gian: Ngày 07/02 – Ngày 12/02
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, người dùng có thể tham gia Cuộc thi Master contract bằng cách giao dịch bất kỳ tài sản nào hoặc giữ một vị thế trong tài khoản cross-margin của họ đối với các hợp đồng ký quỹ USDT sau khi đăng ký. Tất cả những người tham gia được xếp hạng theo tỷ lệ PnL của họ. Tuy nhiên, chỉ những người tham gia có khối lượng giao dịch hàng ngày đạt 100 USDT mới đủ điều kiện tham gia xếp hạng hàng ngày hoặc tổng khối lượng giao dịch của họ đạt 1.000 USDT trong thời gian diễn ra sự kiện.

Tham khảo: Huobi Futures – Hướng dẫn giao dịch và giải thích các thuật ngữ cơ bản

 • Người dùng trong Top 20 users có tỷ lệ PnL hàng ngày cao nhất và người dùng trong Top 20 users có tỷ lệ PnL cao nhất toàn bộ sự kiện có thể chia sẻ tổng cộng 60.000 USDT sau khi kết thúc sự kiện.
 • Ngoài ra, những người chiến thắng được đề cập ở trên cũng có cơ hội nhận được một hoặc nhiều Thẻ sao.
 • Phần thưởng cho Top 20 users có tỷ lệ PnL cao nhất toàn bộ sự kiện
Tổng xếp hạng Phần thưởng mỗi người chiến thắng
1 Phần thưởng trial bonus 10.000 USDT & Có cơ hội nhận được thẻ 3 sao
2-3 Phần thưởng trial bonus 6.000 USDT & Có cơ hội nhận được thẻ 3 sao
4-10 Phần thưởng trial bonus 2.000 USDT & Có cơ hội nhận được thẻ 3 sao
11-20 Phần thưởng trial bonus 1.000 USDT & Có cơ hội nhận được thẻ 3 sao
 • Phần thưởng cho Top 20 users có tỷ lệ PnL cao nhất hàng ngày (trong cả 5 ngày)
Tổng xếp hạng Phần thưởng mỗi người chiến thắng
1 Phần thưởng trial bonus 800 USDT & Có cơ hội nhận được thẻ 3 sao
2-3 Phần thưởng trial bonus 400 USDT & Có cơ hội nhận được thẻ 3 sao
4-10 Phần thưởng trial bonus 100 USDT & Có cơ hội nhận được thẻ 3 sao
11-20 Phần thưởng trial bonus 50 USDT & Có cơ hội nhận được thẻ 3 sao

 

Điều khoản và điều kiện

 1. Tất cả những người tham gia phải đăng ký sự kiện trước. Hơn hết, người tham gia có thể yêu cầu phần thưởng dùng thử hợp đồng sau khi đăng ký thành công trong Sự kiện 1. Tổng cộng 20.000 phần thưởng dùng thử hợp đồng sẽ được phân phối trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước!
 2. Người dùng đăng ký trong sự kiện 1 sẽ đủ điều kiện tham gia sự kiện 2 theo mặc định. Nếu bạn chưa có, vui lòng đăng ký trước. Cụ thể hơn, người dùng không thể tham gia cuộc thi hoặc yêu cầu bất kỳ phần thưởng nào nếu bạn chưa đăng ký vào cuối bảng xếp hạng hàng ngày và tổng xếp hạng.
 3. Mỗi phiếu thưởng dùng thử có giá trị trong vòng 7 ngày và các phiếu thưởng chưa được quy đổi sẽ tự động hết hạn sau thời gian quy đổi. Vui lòng đổi phiếu thưởng của bạn trong thời gian! Sau khi bạn đổi phiếu thưởng, phần thưởng dùng thử sẽ được phân phối vào tài khoản ký quỹ chéo của người dùng của các hợp đồng ký quỹ USDT. Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo Quy tắc nhận Phiếu thưởng thử hợp đồng.
 4. Các công cụ phái sinh được chỉ định cho Sự kiện 2: bất kỳ cặp nào trong tài khoản ký quỹ chéo của cácUSDT-margined contracts, bao gồm USDT-margined swaps và hợp đồng USDT-margined future.
 5. Đối với sự kiện 2, tất cả những người chiến thắng sẽ nhận phần thưởng của họ trên trang Lịch sử xếp hạng của Huobi APP trước 22:59 (UTC+7) vào ngày 13 tháng 2, nếu không, phần thưởng sẽ bị huỷ bỏ. Huobi sẽ nghiêm khắc loại bỏ những người tham gia nếu phát hiện bất kỳ hành vi gian lận nào, chẳng hạn như đánh cắp số tiền một cách ác ý, đăng ký hàng loạt tài khoản phụ, v.v.
 6. Tổng tỷ lệ PnL sẽ được tính từ 8 giờ sáng ngày 7 tháng 2 đến 8 giờ sáng ngày 12 tháng 2 (UTC), trong khi tỷ lệ PnL hàng ngày sẽ được tính từ 8 giờ sáng ngày hôm trước đến 8 giờ sáng của trong ngày (tổng cộng năm vòng), và bảng xếp hạng sẽ được cập nhật theo giờ.
 7. Đối với xếp hạng tổng tỷ lệ PnL, tổng số lượng đặt hàng trong tài khoản cross-margin cho các USDT-margined contract sẽ được giới hạn ở 150 trong suốt sự kiện. Đối với xếp hạng tỷ lệ PnL hàng ngày, số lượng đặt hàng hàng ngày trong tài khoản cross-margin cho các USDT-margined contracts sẽ được giới hạn ở mức 30. Tất cả các đơn đặt lệnh sẽ được tính cho dù chúng đã được lấp đầy hay chưa. Khi số lượng đặt hàng vượt quá giới hạn, người dùng không được phép tham gia xếp hạng tương ứng.
 8. Công thức Tỷ lệ PnL: Tổng Tỷ lệ PnL = {[Vốn chủ sở hữu tài khoản vào cuối sự kiện này – (Số tiền chuyển vào trong sự kiện – Số tiền chuyển ra trong sự kiện) – Vốn chủ sở hữu ban đầu trước sự kiện] / (Vốn chủ sở hữu ban đầu trước đó sự kiện + Số tiền chuyển trong sự kiện)} * 100%. Công thức cũng áp dụng cho tỷ lệ PnL hàng ngày, bắt đầu từ 15:00 (UTC+7) của ngày hôm trước đến 15:00 (UTC+7) trong ngày. Tài khoản trên đề cập đến tài khoản cross-margin cho các USDT-margined contract.
 9. Huobi sẽ nghiêm khắc loại bỏ người tham gia nếu phát hiện bất kỳ hành vi gian lận nào, chẳng hạn như gạt số tiền một cách ác ý, đăng ký lô tài khoản phụ, tự giao dịch, khớp lệnh, v.v.
 10. Nếu nhiều tài khoản chiến thắng được tìm thấy trong cùng một phân đoạn mạng IP hoặc cùng một lô thiết bị đầu cuối và bị nghi ngờ bị thao túng bởi cùng một người dùng, họ sẽ bị loại khỏi phần thưởng.
 11. Người dùng từ các quốc gia hoặc khu vực sau sẽ không được phép tham gia chiến dịch này: Trung Quốc đại lục, Trung Quốc Hồng Kông, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản, Cuba, Iran, Triều Tiên, Sudan, Syria, Venezuela và Crimea . Huobi bảo lưu các diễn giải cuối cùng về chiến dịch này.
 12. Các tài khoản phụ và market maker không được phép tham gia vào sự kiện này.

Huobi Global có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Ở trên chỉ dành cho mục đích thông tin và Huobi Global không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên Huobi Global. Giá của tài sản kỹ thuật số rất dễ biến động và giao dịch tài sản kỹ thuật số có rủi ro. Vui lòng đọc Văn bản nhắc nhở rủi ro của Huobi tại đây.

 • Câu 1: Tôi có cần đăng ký cả sự kiện 1 và sự kiện 2 không?

Trả lời 1: Tất cả những người tham gia phải đăng ký trước và chỉ đủ điều kiện nhận phần thưởng sau khi đăng ký thành công. Nếu bạn đã đăng ký trong sự kiện 1, bạn sẽ đủ điều kiện tham gia sự kiện 2 theo mặc định. Nếu không, hãy đăng ký!

 • Câu hỏi 2: Làm thế nào tôi có thể tham gia vào các sự kiện của chúng tôi?

Trả lời 2: Đối với sự kiện 1, từ 15:00 (UTC+7) vào ngày 5 tháng 2 đến 15:00 (UTC+7) vào ngày 7 tháng 2, người dùng cần đăng ký trước và có thể yêu cầu phần thưởng dùng thử hợp đồng trị giá 2 USDT trên trang sự kiện sau khi đăng ký thành công. Tổng cộng 20.000 phần thưởng dùng thử hợp đồng sẽ được phân phối trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước!

Đối với sự kiện 2, từ 15:00 (UTC+7) ngày 7 tháng 2 đến 15:00 (UTC+7) ngày 12 tháng 2, người dùng có thể tham gia Cuộc thi Master contract bằng cách giao dịch bất kỳ tài sản nào hoặc giữ một vị thế trong tài khoản cross-margin của họ cho Các hợp đồng ký kết USDT sau khi đăng ký.

 • Câu hỏi 3: Nếu tôi đổi phiếu thưởng dùng thử trong sự kiện 2, nó có ảnh hưởng đến tỷ lệ PnL không?

Trả lời 3: Phần thưởng dùng thử hợp đồng đã quy đổi sẽ được tính vào “Số tiền chuyển trong sự kiện” và khi hệ thống nhận lại sau thời gian hiệu lực, phần số tiền này sẽ được tính vào “Số tiền chuyển trong sự kiện” . Kết luận, phần thưởng thử nghiệm đã đổi sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ PnL, cùng với xếp hạng.

 • Câu hỏi 4: Có ngưỡng khối lượng giao dịch cho Cuộc thi Master contract không?

Trả lời 4: Chỉ những người tham gia có khối lượng giao dịch hàng ngày đạt 100 USDT mới đủ điều kiện tham gia xếp hạng hàng ngày hoặc tổng khối lượng giao dịch của họ đạt 1.000 USDT trong sự kiện tham gia xếp hạng tổng.

 • Câu hỏi 5: Làm cách nào để nhận phần thưởng của sự kiện 2?

Trả lời 5:  Nút “Yêu cầu” cho phần thưởng xếp hạng hàng ngày / tổng số sẽ được bật một giờ sau khi kết thúc cuộc thi xếp hạng tương ứng. Tất cả những người chiến thắng sẽ nhận phần thưởng của họ trên trang Lịch sử xếp hạng của Huobi APP trước 18:59 (UTC+7) vào ngày 13 tháng 2, nếu không, phần thưởng sẽ bị tước bỏ. Huobi sẽ nghiêm khắc loại bỏ những người tham gia nếu phát hiện bất kỳ hành vi gian lận nào, chẳng hạn như gạt số tiền một cách ác ý, đăng ký nhiều tài khoản phụ, tự giao dịch, khớp lệnh, v.v.

 • Câu hỏi 6: Làm cách nào để tôi có thể sử dụng phiếu thưởng dùng thử mà tôi nhận được thông qua sự kiện?

Trả lời 6: Sau khi yêu cầu phần thưởng của mình, bạn sẽ nhận được phiếu thưởng dùng thử hợp đồng cần được đổi. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Quy tắc nhận Phiếu thưởng thử hợp đồng.

Lưu ý: Đây không phải là lời khuyên đầu tư!

e2b40dfc5c1bec3378ff9fd878439d51?s=96&d=mm&r=g
Allinstationhttps://allinstation.com/
Kênh chia sẻ tin tức, kiến thức, kinh nghiệm về blockchain và thị trường tiền điện tử.

Liên quan

Mới nhất

bài nên đọc