Aa
Bookmark (0)
ClosePlease loginn

Layer-2 Scroll ra mắt mainnet?

scroll coin 01

Scroll, một giải pháp mở rộng Layer-2 cho blockchain Ethereum, dường như đã ra mắt mạng chính của mình, theo dữ liệu blockchain.

Mới đây nền tảng dữ liệu on-chain Dune Analytics đã thiết lập bảng dữ liệu để theo dõi nền tảng Scroll zkEVM mới. Tính đến ngày 12/10, đã có khoảng 372 ETH (tương đương 565,000 USD) đã được kết nối vào mạng lưới này.

Ngoài ra, dữ liệu từ blockscoutscroll cho thấy mainnet của Scroll hiện đã tạo ra gần 4,800 block với tổng số giao dịch là 5,800. Thời gian trung bình để tạo một block là 9.2 giây.

Trước đó, tin đồn dự án này ra mắt mainnet bắt đầu vào ngày 10/10. Lúc đấy Scroll đã đăng tải một thông điệp đầy ẩn ý lên Twitter:

“La estonteco estas malfermita” (Tương lai đang rộng mở)

Tuy nhiên đến hiện tại Scroll vẫn chưa có xác nhận chính thức nào về việc ra mắt mainnet.

Scroll là một blockchain layer 2 được xây dựng dựa trên zkEVM Equivalence, một công nghệ ZK-Rollup mới. Nền tảng này hoàn toàn tương thích với EVM và đã được phát triển từ đầu năm 2021.

Dưới sự lãnh đạo của đồng sáng lập Sandy Peng, Scroll đã xây dựng một mạng lớp 2 gọi là ZK rollup – một mạng lớp 2 được xây dựng bằng cách sử dụng mật mã zero-knowledge – tương thích với môi trường tính toán Ethereum Virtual Machine, hay EVM. Điều này giúp cho việc triển khai lại các ứng dụng được xây dựng cho Ethereum lên mạng mới “zkEVM” trở nên dễ dàng đối với các nhà phát triển.

Sự ra mắt của Scroll đã làm tăng tính cạnh tranh giữa các nhà cung cấp zkEVM khác như Polygon và Matter Labs. Dữ liệu từ trình khám phá blockchain Etherscan cũng cho thấy mạng Ethereum đã tương tác với bộ định tuyến cổng layer 1 Proxy của Scroll trong vài ngày sau khi tạo ra hợp đồng.

Ra mắt mainnet của Scroll đã mất 2 năm nghiên cứu và khoảng 8 tháng sau khi Polygon và Matter Labs phát hành zkEVM riêng của họ. Hiện tại, Scroll chưa xác nhận việc ra mắt token riêng trong tương lai hay không.

Vào tháng 2, dự án đã ra mắt phiên bản Alpha testnet trên Goerli, giai đoạn cuối cùng trước khi ra mắt mạng chính.

Anh em tham gia các kênh thông tin của chúng mình để thảo luận thêm và bắt kịp những diễn biến mới nhất của thị trường nhé:

HC Capital Channel | HC Capital Group Chat
Allinstation Channel | Allinstation Chat
Margin HC Channel | Margin HC Group Chat
HC Gem Alerts | HC Gem Alerts Chat

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *