Aa
Bookmark (0)
ClosePlease loginn

Hướng dẫn sử dụng VST (Virtual USDT) trên BingX

VST là gì?

VST (Virtual USDT) là đơn vị tiền mô phỏng của nền tảng BingX, không có giá trị rút ra, chỉ có thể dùng làm vốn để thực tập mô phỏng giao dịch trên nền tảng BingX.

Cách sử dụng VST

1.Chọn [Tài sản], nhấn [Tài khoản hợp đồng tiêu chuẩn] để tra số dư Virtual USDT khả dụng. Người dùng mới đăng ký sẽ tự động nhận được 100,000 VST vào tài khoản.

IMG_0318.jpg

IMG_0317.PNG

2.Nếu cần yêu cầu thêm VST, vui lòng nhấn [VST] để truy cập trang thông tin chi tiết tài khoản VST và nhấn biểu tượng > bên phải mục VST để yêu cầu. Bạn chỉ có thể yêu cầu thêm khi tổng số tiền VST (bao gồm tài khoản quỹ và tài khoản hợp đồng) < 20,000 VST. Trong vòng 7 ngày chỉ có thể yêu cầu 1 lần.

IMG_0329__1_.png

IMG_0328.PNG

IMG_0323.jpg

3.Thao tác giao dịch VST tương tự giao dịch thực tế. Giao dịch hợp đồng và sao chép đều có thể dùng VST để thực hiện. Ngoài ra có thể thực hiện chuyển khoản VST giữa các tài khoản quỹ khác nhau.

IMG_0328.jpg

IMG_0322.PNG

4.Nhấn [Đi giao dịch] để truy cập trang giao dịch. Nhấn chọn [Tài khoản VST] ở mục loại tài khoản để sử dụng 100,000 VST thực hiện giao dịch. VST có thể sử dụng cho giao dịch spot, hợp đồng tiêu chuẩn và sao chép giao dịch. VST hỗ trợ tối đa 150 lệnh giữ.

IMG_0331.jpg

IMG_0314_2.jpg

Chú thích về việc sử dụng VST

  1. Người dùng mới đăng ký sẽ tự động nhận được 100,000 VST vào tài khoản.
  2. Để yêu cầu thêm, tổng số tiền VST (bao gồm tài khoản quỹ & tài khoản hợp đồng tiêu chuẩn) phải <20,000 VST. Trong vòng 7 ngày chỉ có thể yêu cầu 1 lần.
  3. Người dùng tham gia cuộc thi giao dịch VST không thể yêu cầu bổ sung thêm VST trong thời gian sự kiện.
  4. Thao tác thực hiện giao dịch VST tương tự giao dịch thực tế. VST có thể dùng cho giao dịch spot, hợp đồng tiêu chuẩn và sao chép giao dịch. VST hỗ trợ tối đa 150 lệnh giữ.
  5. Công dụng chính của giao dịch mô phỏng là giúp người dùng mới làm quen với nhận thức rủi ro và học cách quản lý nó. VST có thể yêu cầu thêm một lần hàng tuần. Tuy nhiên chúng tôi khuyến nghị sử dụng một cách hợp lý. Sử dụng VST không đúng cách sẽ không mang lại cho bạn kinh nghiệm giao dịch thực tế.

Cảnh báo rủi ro

Giao dịch phái sinh tài sản kỹ thuật số có đòn bẩy và rủi ro cao, có thể dẫn đến mất một phần hoặc toàn bộ số tiền trong tài khoản. Trước khi thực hiện giao dịch, nhà đầu tư cần đảm bảo đã hiểu rõ bản chất và quy tắc của giao dịch hợp đồng, đồng thời đưa ra quyết định có tham gia giao dịch dựa trên kinh nghiệm cá nhân, mục tiêu, tình hình tài chính và khả năng chịu rủi ro.

Liên quan: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *