Decentral Bank là gì? Toàn bộ thông tin về Decentral Bank DAO và đồng stablecoin USN

Decentral Bank là gì?

Decentral Bank là một DAO thành lập với mục đích phát triển và hỗ trợ các stablecoin nền tảng của hệ sinh thái NEAR, với sản phẩm tiên phong là USN – một stablecoin bán thuật toán (semi-algorithmic). Decentral Bank DAO quản lý Quỹ dự trữ USN (USN Reserve Fund) và các hoạt động của hợp đồng thông minh.

Decentral Bank DAO có quyền biểu quyết để stake $NEAR từ Quỹ dự trữ, có nghĩa là USN sẽ tự động sinh ra lợi nhuận dựa trên phần thưởng từ việc stake NEAR. Ở giai đoạn khởi động, Decentral Bank sẽ nhận được khoản tài trợ từ Proximity Labs để khởi động thanh khoản ban đầu cho USN trên CEX và DEX.

Điểm nổi bật của dự án

USN là gì?

USN là stablecoin nền tảng tiên phong thuộc hệ sinh thái NEAR được hỗ trợ một phần bằng tài sản thế chấp (NEAR & USDT) và ổn định một phần theo các thuật toán định sẵn.

Học hỏi từ khiếm khuyết của các cơ chế stablecoin hiện có trên thị trường, cơ chế ổn định cốt lõi của USN bao gồm việc đẩy mạnh khai thác chênh lệch giá trên chuỗi (On-chain arbitrage) và Quỹ dự trữ dựa trên nguyên tắc của bảng tỷ giá tiền tệ chuẩn (Currency Board).

Là sự kết hợp giữa tiềm năng tăng trưởng tương tự như $UST (Terra) cùng với các thuật toán giữ giá vững chắc như $FRAX (Frax Finance), $USN được định vị là một trong những nhân tố tiềm năng nhất để khởi động thanh khoản cho hệ sinh thái NEAR; đồng thời bổ sung thêm một lớp các tiện ích và chức năng mới cho token của $NEAR.

Cơ chế ổn định giá của Decentral Bank

Tỷ giá ổn định của $USN so với US Dollar được bảo đảm thông qua chênh lệch giá trên chuỗi và Quỹ dự trữ, một phần trong số đó hiện diện dưới dạng thanh khoản trong các pool của StableSwap. Cụ thể dưới đây là các giao thức đảm bảo ổn định giá của USN:

 • Giao dịch chênh lệch giá on-chain: USN duy trì ổn định giá thông qua một hợp đồng thông minh cho phép giao dịch giữa NEAR và USN với độ trượt giá (slippage) bằng 0 và lượng commission tối thiểu. Ngay khi USN mất tỷ giá, lượng chênh lệch giá sẽ được khai thác cho đến khi USN quay trở lại mức neo giá của nó:
  • Nếu tỷ giá USN/NEAR giao dịch dưới $1, USN sẽ được mua từ một sàn giao dịch (ví dụ: ở mức 0.99 USD) để đổi lấy giá trị $1 NEAR thông qua hợp đồng on-chain.
  • Nếu tỷ giá USN/NEAR giao dịch trên $1, NEAR sẽ được đổi thành USN theo tỷ lệ 1: 1. Sau đó, USN có được sẽ được bán trên một sàn giao dịch (ví dụ: với giá 1.01 USD).
 • Quỹ dự trữ USN: Thông qua Quỹ dự trữ, USN ban đầu được thế chấp kép bằng lượng NEAR và USDT với giá trị tương đương. Mọi đợt phát hành thêm USN chỉ được thực hiện để đáp ứng nhu của cầu thị trường đối với USN, nhằm tạo ra nguồn thế chấp đầy đủ đến từ NEAR và các loại tiền điện tử khác. Quỹ dự trữ USN hoạt động dựa trên bảng tỷ giá tiền tệ chuẩn với nguyên tắc tự động cân bằng để duy trì lượng stablecoin thế chấp cho USN với tỷ lệ lớn hơn 100% tại mọi thời điểm. Điều này đồng nghĩa với việc, trong trường hợp thị trường chuyển biến xấu, Decentral Bank, với tư cách là nhà phát hành, có thể hoàn toàn mua lại toàn bộ số USN đã từng phát hành và vẫn giữ lại được khoản dự trữ ban đầu bằng với khoản phát hành USN ban đầu. Do đó, đây là cơ chế chính của Decentral Bank trong việc bình ổn giá USN trên thị trường.

USN 1

 • Currency Board (Mô hình bảng tỷ giá tiền tệ chuẩn): là một một cơ chế và nguyên tắc cổ điển trên thị trường tài chính với mục tiêu tiên quyết phải duy trì tỷ giá hối đoái cố định giữa các loại tiền tệ. Decentral Bank hiện đang triển khai một mô hình bảng tiền tệ tương tự để đảm bảo sự ổn định trong việc giao dịch USN:

USN 2

Khi USN được mint hoặc burn, NEAR và các stablecoin khác trong Quỹ dự trữ cũng đồng thời tăng hoặc giảm với số lượng tương ứng. Lượng NEAR của Quỹ dự trữ được sử dụng trong các hợp đồng thông minh on-chain nhằm mục đích tiêu thụ các biến động nhỏ và tức thời từ thị trường, đồng thời cung cấp tính thanh khoản cho USN. Trong khi USDT giữ vai trò như một cơ chế tiêu thụ các biến động lớn từ thị trường, dựa trên tài sản thế chấp.

Việc lựa chọn USDT trở thành stablecoin đầu tiên trong Quỹ dự trữ được tiến hành dựa trên nghiên cứu gần đây nhất về sự biến động của thị trường stablecoin – “On the stability of stablecoins”. Bài báo chỉ ra rằng, để duy trì lượng thế chấp bền vững giữa stablecoin và đồng token hỗ trợ của nó, đồng token giữ vai trò hỗ trợ phải được thế chấp với số lượng đầy đủ và thể hiện được Volatility spillover của cặp giao dịch BTC/USDT trong các biến động giá của nó. Trong trường hợp này, ứng cử viên sáng giá nhất chính là USDT.

 • StableSwap: StableSwap là một tính năng giúp tối ưu các Pool thanh khoản dành riêng cho mục đích giao dịch tài sản có giá tương đương trên Ref Finance. Ở giai đoạn ra mắt, Decentral Bank sẽ phân phối và tạo các pool $USN/$USDT trên StableSwap của Ref Finance và sử dụng nó như một trong những công cụ chính để giữ tỷ giá USN.

Decentral Bank DAO

Tại giai đoạn khởi đầu của dự án, là một phần của Decentral Bank DAO sẽ cho phép bạn có các quyền hạn bỏ phiếu về:

 1. Khối lượng tài trợ ban đầu của USN và tài trợ trong quá trình phát triển dự án.
 2. Kích thước hoa hồng, quy tắc báo giá, v.v.
 3. Thiết lập và phân phối Quỹ Dev, với mức ban đầu được đặt ở 0.5% giá trị phát triển của Quỹ dự trữ sau bootstraping phase, nhằm cung cấp nguồn vốn dài hạn để tiếp tục các hoạt động của Decentral Bank.
 4. Các quy tắc và nguyên tắc quản lý quỹ cộng đồng.

Giao thức quản trị – Treasury Management của DAO

Thông qua giao thức Quản lý ngân quỹ (Treasury Management), Decentral Bank ấn định các nguyên tắc cũng như các hoạt động hỗ trợ ngân sách của Quỹ dự trữ USN, đồng thời ổn định giá trị peg của USN/USD. Các giao thức của Treasury Management hoàn toàn tự động và hoạt động dưới sự giám sát của DAO quản trị. Nắm trong tay quyền quản trị hiện có, DAO có quyền chỉnh sửa các thông số giao thức cần thiết.

Là một giao thức tự động, Treasury Management hiện đang nắm 2 tác vụ chính, bao gồm:

 • Quản lý nguồn dự trữ NEAR và stablecoin
 • Quản lý lợi nhuận của Quỹ dự trữ

Nói một cách dễ hiểu, các giao thức tự động được xác lập bởi Decentral Bank thông qua Treasury Management sẽ giúp đảm bảo và ổn định ngân quỹ, tránh các trường hợp mất cân bằng nghiêm trọng của Quỹ dự trữ thông qua các việc swap NEAR <> USDT ở các thời điểm nhất định.

Nguyên tắc ổn định giá và backing ratio của USN

Như đã giới thiệu sơ lược ở trên, USN được thế chấp kép (double-colateralized) với tỉ lệ 200%, bao gồm 100% USN được thế chấp bởi NEAR và 100% còn lại thế chấp bằng stablecoin.

Việt phát hành mỗi đồng USN mới sẽ cần thỏa mãn điều kiện thế chấp là USDT hoặc NEAR, dưới điều kiện thị trường không có biến động, thì backing ratio của Quỹ dự trữ sẽ như sau:

Backing Ratio = Lượng USN phát hành ban đầu/Tổng lượng USN đã phát hành + 100%

Thông qua công thức trên, có thể hiểu rằng, cùng với việc tổng lượng USN phát hành tăng lên, backing ratio cho Quỹ dự trữ sẽ luôn luôn cho kết quả tiến dần về giá trị 100%. Đồng nghĩa với việc, Quỹ dự trữ sẽ luôn có đủ số vốn để mua lại tổng lượng USN đã phát hành trên thị trường trong trường hợp thị trường chuyển biến xấu.

Nguyên tắc quản trị Quỹ dự trữ thông qua Currency Board

Nhằm mục đích đảm bảo cân bằng giữa tổng giá trị nắm giữ của Quỹ dự trữ và tổng giá trị của tất cả USN đã phát hành, sau khi USN chính thức phát hành lần đầu tiên, lượng cung ứng NEAR và stablecoins vào Quỹ dự trữ sẽ diễn ra dưới các giao thức sau:

 • NEAR sẽ được cung ứng bởi:
  • Việc phát hành USN trên thị trường mở, thông qua hợp đồng thông minh on-chain.
  • Việc bán USDT từ Quỹ Dự trữ như một phần của quá trình tái cân bằng Treasury Management cùng với các biện pháp can thiệp thị trường.
 • USDT sẽ được cung ứng bởi:
  • Việc giao dịch USN sang USDT, như một phần của nhóm thanh khoản trên StableSwap trên Ref Finance.
  • Việt bán một lượng NEAR từ Quỹ dự trữ.

Bên cạnh đó, hoạt động giao dịch chênh lệch giá của USN <> NEAR qua hợp đồng thông minh on-chain sẽ vẫn cung cấp đòn bẩy bổ sung đáng chú ý trong việc cân bằng tỷ giá USN/USDT, trong khi không nắm giữ vai trò như một giao thức của Treasury Management.

Thông tin cơ bản về token

Updating…

Tiện ích Token

Updating…

Phân bổ Token

Updating…

Roadmap

 • Giai đoạn 0:
  • Decentral Bank nhận được tài trợ để hỗ trợ giai đoạn khởi động và tăng thanh khoản trên Ref Finance.
  • $USN/$NEAR giao dịch trên Ví NEAR thông qua hợp đồng thông minh $USN.
  • $USN/$USDT giao dịch trên Ref Finance.
 • Giai đoạn 1: Tích hợp $USN trên các giao thức trong hệ sinh thái NEAR.
 • Giai đoạn 2: Tích hợp $USN trên CEXs.
 • Giai đoạn 3: Mở rộng đa chuỗi Multi-chain.
 • Giai đoạn 4: Tích hợp cấp độ giao thức, $USN trở tài sản nền tảng trên NEAR, được sử dụng làm phí lưu trữ và gas fees.

Đội ngũ dự án, nhà đầu tư & đối tác

Updating…

Tổng kết

Allinstation đã cung cấp cho các bạn những thông tin chi tiết về dự án Decentral Bank và đồng stablecoin mới ra mắt USN. Các bạn hãy cùng tìm hiểu và đánh giá dự án để có những quyết định đầu tư sáng suốt nhất, chúc các bạn may mắn!!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan: