Notional là gì? Toàn bộ thông tin về dự án Notional

Notional là gì?

1500x500 2 3

Notional là một giao thức trên Ethereum với hai sản phẩm Lending và Borrowing đối với tài sản tiền điện tử mà sử dụng lãi suất cố định (Fix-rate), có thời hạn cố định thông qua một công cụ tài chính mới gọi là fCash.

Điểm nổi bật của dự ánphoto 2021 10 21 12 43 45

fCash

fCash cung cấp một cơ chế đơn giản và đáng tin cậy để người dùng Notional cam kết chuyển giao giá trị tại các thời điểm cụ thể trong tương lai. Giao dịch fCash cho phép người dùng di chuyển giá trị qua lại một cách hiệu quả theo thời gian. Tính linh hoạt này mở ra một chiều hướng mới trong không gian thiết kế tài chính trên Ethereum.

Token fCash là các khối xây dựng của hệ thống Notional. fCash là các token có thể chuyển nhượng đại diện cho yêu cầu về dòng tiền dương hoặc âm tại một thời điểm cụ thể trong tương lai.

assets%2F MX2K6zXuGl2Zi qgoUj%2F Me26w dy68soP5t6OTB%2FToken fCash luôn được tạo theo cặp: tài sản và nợ. Tài sản và nợ phải trả luôn thuần túy bằng 0 trên hệ thống Notional.

assets%2F MX2K6zXuGl2Zi qgoUj%2F Me7E 5j Th XcK2h1ar%2F Me7H1qU h JL zSp7hK%2Ffcash2Denomination Currency vs Settlement Currency: Trong Notional V2, đơn vị tiền tệ mệnh giá của token fCash khác với đơn vị tiền tệ thanh toán của nó. fCash được mệnh giá bằng một mã thông báo cơ bản như DAI hoặc USDC, nhưng nó được giải quyết trong một cToken như cDAI hoặc cUSDC. Ví dụ: khi đáo hạn, ngày 100 tháng 12 năm 2021, fDAI không thể đổi trực tiếp thành 100 DAI, thay vào đó, nó có thể đổi lấy cDAI trị giá 100 DAI, sau đó có thể tự do chuyển đổi thành DAI theo ý muốn của người dùng.

Việc tách đơn vị tiền tệ ra khỏi đơn vị tiền tệ thanh toán cho phép chúng tôi tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn của Notional với cTokens (ví dụ: cDAI) trong khi vẫn cho phép cho vay lãi suất cố định và vay các mã thông báo cơ bản (ví dụ: DAI). Đây là cách thực hiện:
 • Các nhà cung cấp thanh khoản gửi cTokens vào các nhóm thanh khoản Không bắt buộc thay vì đơn vị tiền tệ cơ bản. Điều này làm tăng đáng kể lợi nhuận của họ vì họ đang nhận được lãi suất cho vay cToken cơ bản trên số vốn của họ ngoài khoản phí họ kiếm được trong các nhóm thanh khoản Notional.
 • Số dư tiền mặt không bắt buộc (được tính bằng cTokens) tích lũy thụ động lãi suất có trong cơ sở (ví dụ: DAI). Điều này có nghĩa là một khoản vay lãi suất cố định sẽ bắt đầu tích lũy lãi suất cho vay cToken có thể thay đổi ngay sau khi nó đến hạn thanh toán ngay cả khi nó chưa được chuyển về phía trước.

Settlement Mechanics: Khi tài sản fCash đáo hạn, Notional xác định số lượng cTokens (ví dụ: cDAI) tương đương với số tiền của tài sản fCash theo đơn vị tiền tệ (ví dụ: DAI) và chuyển đổi fCash của tài khoản thành số lượng cTokens đó. Ví dụ: khi đáo hạn, ngày 1 tháng 12 năm 2021, fDAI sẽ chuyển đổi thành cDAI trị giá 100 DAI kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 .

Về mặt cơ học, số tiền thanh toán cDAI được xác định bởi tỷ giá hối đoái thanh toán . Tỷ giá hối đoái thanh toán được định nghĩa là tỷ giá hối đoái cDAI / DAI khi đáo hạn. Tỷ giá hối đoái thanh toán không xác định trước khi đáo hạn, được ấn định khi đáo hạn và không thay đổi sau khi đáo hạn.
Dưới đây là cách giá trị của fDAI 100 ngày 1 tháng 12 năm 2021 thay đổi khi thời gian trôi qua và tỷ giá hối đoái cDAI / DAI thay đổi:

assets%2F MX2K6zXuGl2Zi qgoUj%2F MfKQbReoE4Zok819C3i%2F MfKRz653xtgwN ByRZv%2Ffchash before%20and%20after%20maturityLưu ý rằng “cDAI để đổi” được đặt ở số tiền chính xác sao cho giá trị DAI của “cDAI để đổi” bằng mệnh giá của fCash khi đáo hạn. Cũng lưu ý rằng “cDAI để đổi” không đổi sau khi đáo hạn ngay cả khi giá trị DAI của “cDAI để đổi” tăng lên. Điều này phản ánh thực tế là Số dư tiền mặt tích lũy thụ động lãi suất cho vay cToken.

Liquidity Pools

Notional cung cấp fCash để giao dịch trong các nhóm thanh khoản hỗ trợ AMM tích hợp của nó. Một nhóm thanh khoản tùy chọn giữ fCash cùng với tiền tệ thanh toán của nó (ví dụ: cDai cùng với fDai). Nhóm thanh khoản đề cập đến thời gian đáo hạn: nhóm thanh khoản ngày 1 tháng 12 năm 2021 giữ fCash vào ngày 1 tháng 12 năm 2021.

assets%2F MX2K6zXuGl2Zi qgoUj%2F Mf0ED6P78X7DRlGkXwh%2F Mf0F2NlX2E0fhV8vk39%2Fliquidity%20pool%2001Liquidity Providers: Các nhà cung cấp thanh khoản tận dụng các nhóm thanh khoản của Notional. Họ đóng góp cTokens và fCash vào các nhóm thanh khoản và hoạt động như một đối tác của những người cho vay và người đi vay đang hoạt động trên giao thức. Để đổi lấy sự đóng góp của họ, các nhà cung cấp thanh khoản kiếm được phí mỗi khi người cho vay hoặc người đi vay giao dịch giữa cTokens và fCash.

liquidity provider

Thanh khoản tiền gửi: Để gửi tiền tệ vào một nhóm thanh khoản, trước tiên nhà cung cấp thanh khoản chỉ định một nhóm thanh khoản và lượng tiền mặt mà họ muốn cung cấp làm thanh khoản. Sau đó, nhà cung cấp thanh khoản đào một cặp token fCash.
assets%2F MX2K6zXuGl2Zi qgoUj%2F Me7E 5j Th XcK2h1ar%2F Me7IUZ2i qfeNH2nxhD%2Fliquidity 02Sau đó, nhà cung cấp thanh khoản gửi cTokens và fCash tích cực của họ vào nhóm thanh khoản và đổi lại nhận được token thanh khoản.
assets%2F MX2K6zXuGl2Zi qgoUj%2F Mf0GwgYPB0ckcMBglhq%2F Mf0JlrJLMSE0TUGiờ đây, nhà cung cấp thanh khoản có token thanh khoản và nghĩa vụ được bù đắp bằng fCash dương mà mã thông báo thanh khoản của họ cho phép họ.
assets%2F MX2K6zXuGl2Zi qgoUj%2F Me7KNWeU1faXyUulO7T%2F Me7Kg0wM XDPqmr6olX%2Fliquidity%20provider 01Token thanh khoản: Khi nhà cung cấp thanh khoản cung cấp tiền tệ cho nhóm thanh khoản, họ sẽ nhận được token thanh khoản. Token thanh khoản đại diện cho yêu cầu tỷ lệ của họ đối với token cTokens và fCash trong nhóm đó. Nhà cung cấp thanh khoản có thể đổi token thanh khoản cho các tài sản cơ bản này bất kỳ lúc nào.

assets%2F MX2K6zXuGl2Zi qgoUj%2F Mf0GwgYPB0ckcMBglhq%2F Mf0JsWYWMHW6FfIr1fp%2Fliquidity%20provider 03

Loại người dùng: Ba kiểu người dùng tương tác với các nhóm thanh khoản Không bắt buộc: người cho vay, người đi vay và nhà cung cấp thanh khoản. Người cho vay gửi cDai vào bể bơi và nhận fDai (lời hứa sẽ nhận được một số tiền cố định của Dai vào một ngày trong tương lai). Người vay lấy cDai từ pool và đặt cọc fDai (lời hứa sẽ trả một số tiền cố định cho Dai vào một ngày trong tương lai). Nhà cung cấp thanh khoản thêm cDai và fDai vào ngày 1 tháng 12 năm 2021 vào nhóm có thể được cho vay hoặc mượn bởi một trong hai bên.

assets%2F MX2K6zXuGl2Zi qgoUj%2F MfKPITPv8YEBxbZh665%2F MfKPizWILHrStwWO4Uc%2Fuser typesLending

Người dùng muốn cho vay tiền tệ của họ với lãi suất cố định có thể mua fCash. Người cho vay trao đổi đơn vị tiền tệ của họ tại thời điểm giao dịch để lấy một lượng lớn hơn, cố định của đơn vị tiền tệ đó tại một thời điểm cụ thể trong tương lai. Tỷ giá hối đoái mà người dùng nhận được ngụ ý lãi suất cố định cho khoản vay của họ giữa thời điểm họ giao dịch và thời điểm fCash của họ đáo hạn.
Trong ví dụ sau, một người cho vay muốn cho vay 100 DAI theo lãi suất cố định trong một năm. Trước tiên, người cho vay chuyển đổi 100 DAI của họ thành cDAI và sau đó gửi cDAI đó vào nhóm thanh khoản danh nghĩa với giá 105 fDAI. Khi khoản vay đáo hạn vào ngày 1 tháng 12 năm 2021, người cho vay có thể đổi 105 fDAI của họ lấy cDAI và sau đó chuyển đổi cDai đó thành 105 DAI.
assets%2F MX2K6zXuGl2Zi qgoUj%2F MfKIa3xhwMmc29HucZE%2F MfKJdBbDvp7L5sh 7pl%2Flend 01Khi khoản vay đáo hạn, người cho vay có thể đổi fCash của họ thành tiền tệ.

assets%2F MX2K6zXuGl2Zi qgoUj%2F Me7M5yeKNuJebw2pT2 %2F Me7Msm8Qvvov5BlLyL3%2Flend 02Borrowing

Người dùng muốn vay với lãi suất cố định có thể đúc fCash của họ và bán nó để lấy tiền tệ. Bằng cách bán fCash lấy tiền tệ, người đi vay nhận được tiền tệ để đổi lấy nghĩa vụ hoàn trả một lượng tiền tệ cố định tại một thời điểm cụ thể trong tương lai.
Đầu tiên, người đi vay gửi tài sản thế chấp vào danh mục đầu tư Danh mục của họ.
assets%2F MX2K6zXuGl2Zi qgoUj%2F MX2KEoCiRuJTmvFXThE%2F MX3cHbG5JwHp2gBQkqz%2FimageSau đó, người đi vay đúc một cặp token fCash vào ngày đáo hạn đã chọn của họ.
assets%2F MX2K6zXuGl2Zi qgoUj%2F Me7Mven0A wvy5XmpvY%2F Me7O DpihIgo6jx b7X%2Fborrow 02aNgười đi vay hiện có thể bán token fCash tích cực vào nhóm thanh khoản của nó để đổi lấy tiền tệ.
assets%2F MX2K6zXuGl2Zi qgoUj%2F MfKPjw8SWp rWpsH9oA%2F MfKQEZJ5qqjSUb08tgW%2Fborrow 03
Bây giờ người đi vay có tiền tệ mà họ có thể rút và nghĩa vụ trong tương lai là phải hoàn trả một lượng tiền cố định được thế chấp bằng ETH của họ.
assets%2F MX2K6zXuGl2Zi qgoUj%2F Me7Mven0A wvy5XmpvY%2F Me7O9EAfDy0KCDXfkgD%2Fborrow 04aKhi khoản vay đến ngày đáo hạn, người đi vay có thể hoàn trả khoản vay hoặc chuyển khoản vay đến kỳ hạn thanh toán trong tương lai. Nếu người đi vay không hoàn trả khoản vay hoặc chuyển khoản trước hạn, bên thứ ba có thể thay mặt họ chuyển khoản nợ của người đi vay đến kỳ hạn thanh toán gần nhất với mức lãi suất phạt.

Thông tin cơ bản về token

 • Token Name: Notional.
 • Ticker: NOTE.
 • Blockchain: Ethereum.
 • Token Standard: ERC-20.
 • Contract: Updating…
 • Token Type: Governance.
 • Total Supply: 100.000.000 NOTE
 • Circulating Supply: Updating…

Phân bổ token

note allocation 04

 • Liquidity Providers: 50%
 • Community: 23.6%
 • Team: 19.8%
 • Investors: 6.6%

Tiện ích token

 • Quản trị.
 • Khuyến khích cung cấp thanh khoản.

Roadmaps

Updating…

Đội ngũ dự án, nhà đầu tư & đối tác

Đội ngũ dự án

Notional được phát triển bởi một nhóm các bên liên quan có chuyên môn về công nghệ, giao dịch, bảo mật và thiết kế, không rõ cụ thể các thành viên.

Nhà đầu tư & đối tác

2021 10 21 12.35.25

Tổng kết

Allinstation đã cung cấp cho các bạn những thông tin chi tiết về Notional và NOTE token. Các bạn hãy cùng tìm hiểu và đánh giá dự án để có những quyết định đầu tư sáng suốt nhất, chúc các bạn may mắn!!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan: