Grayscale đưa ra kháng nghị mới với SEC về Bitcoin Spot ETF

Grayscale đã đưa ra một kháng nghị mới đối với Ủy ban Giao dịch Chứng khoán để nâng cấp Grayscale Bitcoin Trust của mình thành một quỹ giao dịch trao đổi (ETF). 

Trong một lá thư gửi cho SEC vào ngày 18 tháng 4, cố vấn pháp lý của Grayscale, Davis Polk & Wardwell lưu ý rằng sự chấp thuận gần đây của SEC đối với Quỹ Teucrium Bitcoin Futures cung cấp cơ sở để họ phê duyệt sản phẩm ETF Spot Grayscale.

Grayscale thêm Solana và UniSwap vào danh mục đầu tư
“Chúng tôi tin rằng lệnh chấp thuận Teucrium xác nhận quan điểm cơ bản được đưa ra trong lá thư ngày 29 tháng 11 năm 2021 của chúng tôi về quan điểm: khi phê duyệt ETP, không có cơ sở nào để đối xử với Bitcoin Spot khác với các sản phẩm Bitcoin Futures” bức thư cho biết.

Cơ quan này vẫn chưa phê duyệt ETF Spot với lý do lo ngại về việc thao túng thị trường giữa các sàn giao dịch.

Tuy nhiên, hợp đồng tương lai Bitcoin được giao dịch trên các sàn giao dịch có trụ sở tại Hoa Kỳ. Dưới sự quản lý của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai.

Tuy nhiên, việc chấp thuận sản phẩm Teucrium là rất đáng chú ý. Vì nó đã được phê duyệt theo Đạo luật giao dịch chứng khoán năm 1934 – trái ngược với Đạo luật đầu tư năm 1940. Đạo luật ’34 là cùng một khuôn khổ mà Grayscale sẽ khởi chạy ETF của mình.

“Vì vậy, SEC không thể sử dụng sự khác biệt giữa Đạo luật ’40. (đây là luật mà tất cả các ETF tương lai trước đây được phê duyệt theo) nữa” một nguồn tin nhận xét.

Bức thư của Grayscale nêu: “Chấp thuận Teucrium xác nhận rằng Đạo luật 1940 không phải là cơ sở để Ủy ban phê duyệt một sản phẩm và từ chối một sản phẩm khác.”

Grayscale cũng cho rằng quỹ dựa trên hợp đồng tương lai không phải chịu ít rủi ro hơn quỹ spot. Vì việc định giá cho hợp đồng tương lai dựa trên dữ liệu được tổng hợp trên các sàn giao dịch spot.

Grayscale CEO: Spot Bitcoin ETF Approval Is 'Next Natural Step' for SEC

“Bởi vì cả hai sản phẩm Bitcoin Spot và tương lai đều phải tiếp xúc với cùng một thị trường Bitcoin cơ bản. Bất kỳ hành vi gian lận hoặc thao túng nào trên thị trường cơ sở sẽ ảnh hưởng đến cả hai sản phẩm theo cùng một cách”. bức thư viết.
“Do đó, sự tồn tại của những rủi ro này không thể được coi là sự biện minh cho việc từ chối phê duyệt đối với một sản phẩm sau khi phê duyệt đối với sản phẩm kia.”
SEC sẽ đưa ra quyết định về Grayscale vào mùa hè này. Giám đốc điều hành của công ty, Michael Sonnenshein đã nói rằng tất cả các lựa chọn. Bao gồm cả hành động pháp lý chống lại SEC. Đều đã sẵn sàng để khởi động ETF bitcoin spot của mình. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan: