Goldman Sachs, Microsoft và các ông lớn hợp tác làm blockchain mới

Một mạng lưới blockchain mới dành cho các tổ chức tài chính tên Canton đang được phát triển bởi một nhóm các ông lớn của lĩnh vực tài chính và công nghệ, bao gồm các công ty như Microsoft và Goldman Sachs.

canton-microsoft-goldman-sachs

Theo thông báo vào ngày 9 tháng 5, Canton sẽ là một mạng lưới blockchain bảo mật hỗ trợ những người dùng muốn tương tác với tài sản của các tổ chức tài chính. Nó sẽ cho phép đồng bộ hoá các thị trường tài chính vốn đã bị “phân tán”.

Mạng lưới này sẽ bắt đầu sẽ được thử nghiệm vào tháng 7, bao gồm việc kiểm soát bảo mật toàn diện và khả năng đạt được quy mô hiệu suất cần thiết cho các tổ chức tài chính lớn. Các bên tham gia hiện tại trong mạng lưới bao gồm BNP Paribas, Cboe Global Markets, Digital Asset, Paxos, Microsoft, Goldman Sachs, Deloitte và các công ty lớnkhác.

Cathy Clay, phó chủ tịch điều hành của Cboe Global Markets – một trong những đối tác trong dự án – cho biết khi được tận dụng, công nghệ blockchain có thể “mở khóa” các cơ hội mới trên thị trường.

Anh em tham gia các kênh thông tin của chúng mình để thảo luận về câu hỏi và bắt kịp những diễn biến mới nhất của thị trường nhé!

HC Capital Channel | HC Capital Group Chat
Allinstation Channel | Allinstation Chat
Margin HC Channel | Margin HC Group Chat
HC Gem Alerts | HC Gem Alerts Chat

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan: