Fantom (FTM) sẽ trả 15% phí gas cho các dự án trên mạng lưới

Fantom blockchain sẽ thực hiện “Chương trình Monetization Gas dApp” nhằm thúc đẩy nhu cầu sử dụng Fantom.

Với chương trình này, Fantom sẽ thưởng cho các ứng dụng đủ điều kiện 15% phí gas mà họ tạo ra qua đó cung cấp thêm thu nhập cho các nhà phát triển.

Đồng thời, nó cũng giảm tỷ lệ đốt hiện tại của Fantom để dưa nhiều phí gas hơn đến các ứng dụng xây dựng trên Fantom. Cụ thể họ sẽ giảm tỷ lệ đốt của Fantom từ 20% xuống còn 5% và chuyển hướng 15% giảm giá đến việc tiền hoá gas.

Phí Gas là một loại phí được thanh toán bởi người dùng blockchain bằng token native của blockchain đó, chẳng hạn như fantom (FTM) trong trường hợp này. Việc triển khai kế hoạch này sẽ giúp giữ lại các nhà phát triển và  hỗ trợ cơ sở hạ tầng mạng của Fantom.

Dữ liệu cho thấy một số dự án đã được hưởng lợi từ chương trình tiền hoá chỉ vài giờ sau khi thực hiện vào Chủ nhật. Cụ thể mạng lưới đã giải ngân 514 FTM cho 4 ứng dụng đủ điều kiện, gồm Stargate Finance, LayerZero, SpookySwap và Beets. Danh sách này cũng là 4 ứng dụng tiêu thụ nhiều phí gas nhất trên mạng lưới.

Anh em tham gia các kênh thông tin của chúng mình để thảo luận và bắt kịp những diễn biến mới nhất của thị trường nhé:

HC Capital Channel | HC Capital Group Chat
Allinstation Channel | Allinstation Chat
Margin HC Channel | Margin HC Group Chat
HC Gem Alerts | HC Gem Alerts Chat

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan: