[Offline All In Station – Serie 04] Ethereum 2.0 & Chart Pattern in Cryptocurrency Trading

OFFLINE ALL IN STATION SERIE 04 với chủ đề Ethereum 2.0 và cách thức áp dụng mô hình giá trên thị trường tiền điện tử. [English Below]

🔥 Đến hẹn lại lên, tối thứ 5 tuần này, All In Station tổ chức offline tuần 4 với chủ đề: Ethereum 2.0 và việc áp dụng mô hình giá cổ điển vào thị trường tiền điện tử.

🔥 Trong chủ đề về Ethereum 2.0, chúng ta sẽ thảo luận những thay đổi mới nhất về công nghệ, chia sẻ và thảo luận về các quan điểm của chuyên gia về tính khả thi trong phiên bản mới này.

🔥 Chủ đề thứ 2 sẽ không quá xa lạ với những bạn Trader/nhà đầu tư lâu năm trên thị trường. Tuy nhiên, trong chủ đề này, chúng ta không bàn đến các mô hình giá cổ điển mà sẽ xem xét vì sao Trader lựa chọn sử dụng mô hình giá để giao dịch thay vì các công cụ giao dịch khác trong phân tích kỹ thuật. Điểm nhấn của chủ đề là việc phân tích mô hình giá trên thị trường tiền điện tử trong xu hướng sắp tới.

Trong buổi chia sẻ, All In Station hy vọng các bạn sẽ tham gia thảo luận sôi nổi để buổi offline diễn ra với không khí tích cực hơn.

Link đăng ký tham dự sự kiện: https://goo.gl/forms/rcEM3tg6gMKZ5XrH3

----

OFFLINE ALL IN STATION SERIE 04 with the topics of Ethereum 2.0 and how to apply the pricing model in the cryptocurrency market.

🔥 This Thursday, All In Station will hold the fourth offline event on Ethereum 2.0 and the application of the classic pricing model in the cryptocurrency market.

🔥 In the first topic, we will discuss on the latest changes in technology and assess the feasibility of this new version.

🔥 The second topic is definitely not a new one to experienced traders or investors. However, we won’t talk about classic pricing model but the reason why traders tend to utilize pricing model to transact rather than other tools of technical analysis. The key part of this section is analyzing the pricing model of cryptocurrency in the future trend.

Join us and make the event more lively than ever before.

Let us know your participation at: https://goo.gl/forms/rcEM3tg6gMKZ5XrH3


Chi tiết sự kiện