[Offline All In Station – Serie 03] Bitcoin ETF & phương pháp đầu tư theo đa khung thời gian

ALL IN STATION OFFLINE - SERI 03: BITCOIN ETF VÀ PHƯƠNG PHÁP GIAO DỊCH THEO ĐA KHUNG THỜI GIAN [English Below]

Tuần này, All In Station mời bạn tham dự buổi thảo luận với chủ đề đang được quan tâm nhất trong năm - Bitcoin ETF.

🔥 Là một công cụ giao dịch công khai, bitcoin ETF có khả năng mở một cánh cửa thu hút nguồn vốn từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ trên khắp thế giới. Nội dung chính của chủ đề, chúng ta sẽ thảo luận về tác động của ETF và có hay không việc Bitcoin ETF được chấp thuận?

🔥 Phần còn lại của buổi offline sẽ thảo luận về phương pháp giao dịch theo đa khung thời gian. Đây là phương pháp phân tích khá lâu đời, được nhiều nhà đầu tư áp dụng. Ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách thức phân tích này, giải thích vì sao bạn nên lựa chọn quan sát thị trường trên đa khung thời gian thay vì chỉ dùng một đồ thị duy nhất.

Để tiếp nối và duy trì các hoạt động tại All In, các buổi thảo luận sẽ diễn ra định kỳ mỗi tối thứ 5 hàng tuần. Bạn vui lòng đăng ký theo đường link sau để nhận thông tin chi tiết về sự kiện và nội dung của buổi offline: https://goo.gl/forms/txKVTmvPcrAbB81q2

Thông tin sự kiện đã được gửi đến email nếu bạn là thành viên của All In Station.

Thời gian: 19:00 - 21:00 Thứ 5, ngày 1/11/2018.
Tại All In Station, 74 Nguyễn Cơ Thạch, Khu Đô Thị Sala, Quận 2, TP.HCM.
-----
ALL IN STATION OFFLINE - SERIES 03: BITCOIN ETF AND MULTIPLE TIME FRAME ANALYSIS TRADING STRATEGY

Join our discussion on Bitcoin ETF - the key topic of the year this week at All In Station.

As a public trading tool, bitcoin ETF has the potential for attracting investment funds from all over the world. During the discussion, we will talk about the effects that ETF will take on the market and whether it will be accepted or not?

Multiple Time Frame, which is a quite old analysis strategy applied by many investors, will be mentioned later in the discussion. In this part, we will look for an explanation why we should observe the market using the Multiple Time Frame Analysis rather than a chart only.

Our weekly discussion will be held every Thursday. Please apply for a registration at https://goo.gl/forms/txKVTmvPcrAbB81q2 to receive detailed information about the events. 

The information has already been sent to members’ email addresses.

Time: 7pm - 9pm on Thursday, November 1st
Venue: All In Station, 74 Nguyen Co Thach, Sala Residence, District 2, HCMC.


Chi tiết sự kiện