[Offline AIS Serie 06] Why Private Blockchain Replace Public Blockchain or Both Survive at the same time?

[English Below]

[OFFLINE AIS SERIE 06] LIỆU PRIVATE BLOCKCHAIN CÓ KHẢ NĂNG THAY THẾ PUBLIC BLOCKCHAIN?

🎯 Blockchain cho phép một làn sóng tiến bộ công nghệ mới có thể phá vỡ rất nhiều ngành công nghiệp trước đây. Một trong những câu hỏi quan trọng được nhiều người thắc mắc đó là sự khác biệt giữa public blockchain (blockchain công khai) và private blockchain (blockchain riêng tư). Nhiều người còn thắc mắc những câu hỏi xa hơn như trong tương lai thì cấu trúc nào trong hai cấu trúc này sẽ phù hợp và tồn tại lâu dài.

🎯 Ngoài phân biệt được những khái niệm cơ bản về 2 dạng blockchain, All In Station hy vọng sẽ cùng bạn giải đáp những “use cases” đặc trưng cho mỗi loại và ưu nhược điểm cụ thể của từng dạng Blockchain. Và nếu có thể, chúng ta sẽ cùng nhau dự đoán xem dạng blockchain nào là tốt và phù hợp hơn trong tương lai.
Mời bạn đăng ký tham dự sự kiện và tham gia thảo luận cùng với All In Station.

📌 Đăng ký tham gia: https://goo.gl/forms/9peul7udJxlzMd6u2

📌 Thời gian: Tối thứ 5, 29 Tháng 11, 2018 lúc 19:00 – 21:00

📌 Địa điểm: Tháp A1, 74 Nguyễn Cơ Thạch, Khu Đô Thị Sala, Quận 2, TP.HCM
---
[OFFLINE AIS SERIE 06] WILL PRIVATE BLOCKCHAIN REPLACE PUBLIC BLOCKCHAIN?

🎯 Blockchain allows technological advances that can disrupt many traditional industries. Some of the most popular questions being asked is "What are the differences between public blockchain and private blockchain?" and "Which one of them will continue to develop in the far future?".

🎯 In this event, we will give the basic definitions of these two kinds of blockchain and discuss on the use cases of each as well as their pros and cons. We may also predict which one of them will become more efficient in the long term. Join the event with us at All In Station.

📌 Register at https://goo.gl/forms/9peul7udJxlzMd6u2
📌 Time: 19:00-21:00
📌 Date: Thursday, November 29th, 2018
📌 Venue: Tower A1, 74 Nguyen Co Thach, Sala Residence, District 2, HCMC