Aa
Bookmark (0)
ClosePlease loginn

Ethereum tiếp tục trì hoãn bản nâng cấp Dencun

Mới đây nhóm phát triển Ethereum đã quyết định trì hoãn việc kích hoạt Dencun (Cancun-Deneb) trên mạng thử nghiệm Goerli sang tháng 1/2024.

dencun

Vì sự trì hoãn này, hiện khả năng cao rằng việc kích hoạt chính thức của Dencun có thể không diễn ra cho đến tháng 3 và nếu phát hiện lỗi mới thì việc nâng cấp có thể bị đẩy lùi đến tháng 4.

Theo chuyên viên nghiên cứu Christine Kim của Galaxy, hiện tại 80% khả năng việc kích hoạt sẽ xảy ra vào tháng 3, trong khi 20% khả năng Dencun sẽ xảy ra vào tháng 4. Những dự đoán này có thể thay đổi dựa trên tình hình thử nghiệm devnet #12 và bản fork Goerli trong vài tuần tới.

Dencun (Cancun-Deneb) là bản nâng cấp quan trọng tiếp theo của Ethereum hậu nâng cấp Shapella. Đậy là bản nâng cấp triển khai năm Đề xuất Cải thiện Ethereum (EIP) nhằm tăng cường không gian lưu trữ cho dữ liệu và giảm phí. Trong đó trọng tâm của bản nâng cấp này là EIP-4844, hay còn được gọi là proto-danksharding. Tính năng này sẽ mở rộng blockchain bằng cách tạo thêm không gian cho các “blobs” dữ liệu, từ đó dự kiến giảm phí gas cho layer 2 rollups.

Bên cạnh EIP-4844, các EIP khác trong bản nâng cấp là:

  • EIP-1153 – giảm phí lưu trữ dữ liệu trên chuỗi, và từ đó cải thiện không gian khối.
  • EIP-4788 – cải thiện thiết kế cho cầu nối và nhóm stake.
  • EIP-5656 – thêm các thay đổi nhỏ liên quan đến Ethereum Virtual Machine.
  • EIP-6780 – loại bỏ mã có thể chấm dứt hợp đồng thông minh là opcode SELFDESTRUCT.

Xem thêm: Nâng cấp Ethereum Dencun sẽ giảm phí giao dịch thấp hơn đáng kể

Ban đầu bản nâng cấp dự kiến diễn ra vào tháng 10/2023, nhưng nó đã bị trì hoãn vào tháng 1/2024 trước khi bị dời lịch một lần nữa gần đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *