Ethereum Layer 2 Fees tăng vọt lên mức cao hằng tháng thu về 16 triệu đô la

Ethereum Layer 2 Fees tăng vọt trong tháng 5. Chi phí để xuất bản dữ liệu và chứng minh bảo mật trở lại mạng Ethereum chính đã tăng lên mức cao kỷ lục mới là 9000 Ether (ETH), tương đương 16,2 triệu đô la, ngay cả khi còn vài ngày cuối trong tháng.eth1

Theo dữ liệu từ The Block, sự phát triển này đánh dấu một tăng gấp năm lần so với tổng phí đã trả bởi các L2 vào tháng 1 năm 2023. Trong cảnh quan Layer 2, Arbitrum đã trở thành đóng góp chính trong việc trả phí xuất bản lên mainnet, chịu chi phí 4260 ETH, tương đương khoảng 7,6 triệu đô la.

Trong khi đó, Era mainnet của zkSync, một sản phẩm của công nghệ ZK-Rollup, đã tiếp tục với 2250 ETH, tương đương 4 triệu đô la, giữ vị trí thứ hai.

Đáng chú ý, zkSync Era vượt qua Optimism, một giải pháp Layer 2 nổi tiếng khác, về hiệu suất lần đầu tiên. Đáng chú ý rằng Optimism đã liên tục giữ vị trí trong hai vị trí hàng đầu về việc thu phí từ năm trước.

Cấu trúc phí mới được quan sát gần đây đại diện cho một đỉnh mới trong chi phí xuất bản Layer 1 trên tất cả ba mạng L2 phổ biến nhất.

Nguyên nhân từ việc tăng phí giao dịch trên mainnet Ethereum trong tháng. “Các khoản phí được trả bởi các L2 để xuất bản dữ liệu lên Ethereum đã đạt mức cao mới vào tháng 5. Sự tăng chi phí gas mà chúng ta đã thấy đã làm cho việc xuất bản trở nên đắt hơn,” Rebecca Stevens, nhà phân tích nghiên cứu tại The Block, lưu ý.

Vào tháng 5, phí giao dịch trung bình của Ethereum đã đạt đến mức cao nhất từ năm trước. Trong ngữ cảnh này, các giải pháp Layer 2, dựa trên công nghệ rollup, rất hữu ích. Chúng xử lý giao dịch ngoài chuỗi khối Ethereum chính, do đó cung cấp một phương pháp thực hiện giao dịch phù hợp hơn về mặt chi phí.

Những rollup này cần phải xuất bản các chứng minh bảo mật và siêu dữ liệu khác lên Ethereum mainnet, sử dụng doanh thu được tạo ra từ phí giao dịch của người dùng. Tuy nhiên, các khoản phí xuất bản này vẫn sẽ rẻ hơn đáng kể so với trên mainnet.

Anh em tham gia các kênh thông tin của chúng mình để thảo luận và bắt kịp những diễn biến mới nhất của thị trường nhé:

HC Capital Channel | HC Capital Group Chat
Allinstation Channel | Allinstation Chat
Margin HC Channel | Margin HC Group Chat
HC Gem Alerts | HC Gem Alerts Chat

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan: