Aa
Bookmark (0)
ClosePlease loginn

Ethereum hoàn thành kế hoạch cho bản nâng cấp Dencun

ethereum

Mới đây, các nhà phát triển Ethereum đã chốt kế hoạch cho bản nâng cấp sắp tới của mạng, được gọi là “Dencun.” Qua đó bản nâng cấp sẽ được thực hiện vào nửa cuối năm nay,

Dencun bao gồm năm Đề xuất Cải thiện Ethereum (EIP) nhằm tăng cường không gian lưu trữ cho dữ liệu và giảm phí. Trong đó trọng tâm của bản nâng cấp này là EIP-4844, hay còn được gọi là proto-danksharding. Tính năng này sẽ mở rộng blockchain bằng cách tạo thêm không gian cho các “blobs” dữ liệu, từ đó dự kiến giảm phí gas cho layer 2 rollups.

Bên cạnh EIP-4844, các EIP khác trong bản nâng cấp là:

  • EIP-1153 – giảm phí lưu trữ dữ liệu trên chuỗi, và từ đó cải thiện không gian khối.
  • EIP-4788 – cải thiện thiết kế cho cầu nối và nhóm stake.
  • EIP-5656 – thêm các thay đổi nhỏ liên quan đến Ethereum Virtual Machine.
  • EIP-6780 – loại bỏ mã có thể chấm dứt hợp đồng thông minh là opcode SELFDESTRUCT.

Xem thêm: Nâng cấp Ethereum Dencun sẽ giảm phí giao dịch thấp hơn đáng kể

“Chúng tôi cũng sẽ không thêm bất kỳ điều gì khác vào bản nâng cấp này ngoài các đề xuất đã có,” Tim Beiko, người phụ trách hỗ trợ giao thức tại Ethereum Foundation, cho biết trong cuộc gọi All Core Developers Execution Layer 163.

Mặc dù bản nâng cấp dự kiến sẽ được triển khai vào cuối năm 2023 (Q4/2023). Tuy nhiên bản kế hoạch vẫn chưa ấn định được ngày cụ thể.

Dencun là bản nâng cấp tiếp theo của mạng lưới Ethereum sau sự kiện nâng cấp Shapella đã hoàn thành vào ngày 12/4/2023. Dencun là sự kết hợp giữa nâng cấp Deneb và Cancun nên được gọi kết hợp lại là Dencun.

Điều này tương tự như Shapella là từ kết hợp giữa Capella và Shanghai. Hiện tại, cộng đồng sử dụng cách đặt tên này là vì mỗi quá trình nâng cấp của Ethereum sẽ diễn ra ở hai lớp là consensus layer (lớp đồng thuận) và execution layer (lớp thực thi).

Điều này tương ứng với việc Deneb là bản nâng cấp ở lớp đồng thuận và Cancun là bản nâng cấp ở lớp thực thi.

Anh em tham gia các kênh thông tin của chúng mình để thảo luận về câu hỏi và bắt kịp những diễn biến mới nhất của thị trường nhé!

HC Capital Channel | HC Capital Group Chat
Allinstation Channel | Allinstation Chat
Margin HC Channel | Margin HC Group Chat
HC Gem Alerts | HC Gem Alerts Chat

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *