Ethereum Foundation chuyển 30 triệu đô ETH lên Kraken

Ethereum Foundation đã chuyển gần 30 triệu đô la Ether (ETH) vào sàn giao dịch tiền điện tử Kraken vào ngày 6 tháng 5, gây ra những lo ngại trong thị trường về một sự kiện bán tháo tiềm năng.

ETH Foundation Deposit

Giá ETH giảm 4.8% xuống mức 1,900 đô la vào ngày đó, nhưng sự giảm giá đã không đáng kể cho đến nay trong xu hướng phục hồi chung của thị trường.

Thông số Exchange balance tăng đề cập đến sức ép bán tiềm tàng đang tăng lên và ngược lại. Tuy nhiên, trong trường hợp của Ethereum, số dư vẫn giảm trên tất cả các sàn giao dịch bất chấp việc Ethereum Foundation đã chuyển 30 triệu đô la vào Kraken.

eth kraken

Số dư Ether của Kraken tăng lên 1.84 triệu ETH vào ngày 6 tháng 5, so với 1.83 triệu ETH một ngày trước đó. Tuy nhiên, số dư trên tất cả các sàn giao dịch thực tế đã giảm xuống 18.15 triệu ETH từ 18.22 triệu ETH trong ngày, cho thấy bất kỳ sức ép bán tiềm tàng nào từ Ethereum Foundation cũng có thể được hấp thụ dễ dàng.

Ethereum Foundation đã thực hiện các giao dịch bán ETH lớn trong quá khứ và những ảnh hưởng của chúng đối với giá ETH. Điều này đã dẫn đến những suy đoán rằng Ethereum Foundation có thể sắp thực hiện các giao dịch bán lớn hơn, gây ra một sự giảm giá giống như trước đây.

Tuy nhiên, dữ liệu rộng hơn cho thấy rằng các giao dịch bán của Ethereum Foundation trong quá khứ không có ảnh hưởng nhiều đến xu hướng giá của Ethereum.

Thay vào đó, thị trường tiền điện tử đang chú ý đến khủng hoảng ngân hàng của Mỹ và việc này có thể buộc Ngân hàng Trung ương Mỹ phải ngừng tăng lãi suất và giảm lãi suất. Do đó, thị trường tiền điện tử có thể bị ảnh hưởng bởi các quyết định chính sách tiền tệ của Mỹ hơn là các giao dịch bán của Ethereum Foundation.

Anh em tham gia các kênh thông tin của chúng mình để thảo luận và bắt kịp những diễn biến mới nhất của thị trường nhé:

HC Capital Channel | HC Capital Group Chat
Allinstation Channel | Allinstation Chat
Margin HC Channel | Margin HC Group Chat
HC Gem Alerts | HC Gem Alerts Chat

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan: