Aa
Bookmark (0)
ClosePlease loginn

Đội ngũ Memecoin PEPE vừa bán 169 tỷ PEPE, mục đích là gì?

whale pepe 02

Mới đây đội ngũ memecoin PEPE vừa chuyển đổi khoảng 169 tỷ đồng PEPE (khoảng 200,000 USD) từ ví của dự án sang USDT.

Mục đích của việc này để sử dụng trong việc hỗ trợ kết nối và tiến hành hợp tác chiến lược với các đối tác mới. Chi tiết đội ngũ PEPE sẽ công bố trong vài tuần tới.

Trước đó, trong một thông báo trên Twitter X, đội ngũ memecoin PEPE thông báo đã tiêu huỷ hơn 6.9 tỷ PEPE, tương đương với 6,000,000 đô la. Điều này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc quản lý cung cấp của PEPE, với mục tiêu tối ưu hóa giá trị và ổn định hóa thị trường.

Thêm vào đó, để đảm bảo sự phát triển bền vững của PEPE, một đội ngũ tư vấn mới đã được đưa vào để hướng dẫn dự án. Đội ngũ tư vấn này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình chiến lược và hướng phát triển của PEPE trong tương lai. Sự đổi mới này thể hiện cam kết của dự án đối với sự phát triển bền vững và sự tăng trưởng của mạng lưới PEPE.

Cùng với việc tiêu hủy tokens, 3.79 tỷ PEPE còn lại sẽ được sử dụng cho các cơ hội hợp tác chiến lược và chiến dịch tiếp thị. Theo dự án, việc tận dụng số PEPE này sẽ là một phần quan trọng của chiến lược của họ để tạo ra giá trị và tiếp tục phát triển.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *