Aa
Bookmark (0)
ClosePlease loginn

Đã đến lúc Elon Musk để Tesla chấp nhận thanh toán Bitcoin như đã hứa?

Tesla BTC

Trong một bài viết trên X, Jamie Coutts, chuyên viên tại Bloomberg Intelligence, cho biết rằng tính bền vững của việc đào Bitcoin đã có những bước nhảy vọt đáng kể.

Cụ thể theo ông, dữ liệu của Bloomberg Terminal cho thấy việc sử dụng năng lượng sạch bởi các thợ đào Bitcoin đã vượt qua ngưỡng 50%.

Coutts đề cập đến lệnh cấm đào Bitcoin của Trung Quốc diễn ra vào năm 2021. Ông lưu ý rằng vào thời điểm đó, lượng khí thải từ việc đào Bitcoin đạt đến 60.9 triệu tấn CO2. Tuy nhiên kể từ lệnh cấm đó, con số đã giảm đi 37.5%. Do đó, Coutts cho rằng “lo ngại về mức độ ô nhiễm của Bitcoin đã và đang bị phóng đại.”

Ngoài ra, Coutts cũng lưu ý về sự giảm lượng khí thải đi cùng với việc “tỷ lệ hash rate tăng mạnh,” Ông kết luận: “Việc đào Bitcoin đang tiêu thụ nhiều năng lượng bền vững hơn và dần thay thế năng lượng hoá thạch.”

Mặc dù ông đã xác nhận rằng việc ước tính này không thực sự hoàn hảo, Coutts đã dẫn chứng thêm nhiều mô hình khác và kết quả đều cho thấy mức độ tiêu thụ năng lượng bền vững đã tăng lên trên 53%.

Coutts bổ sung, “Với năng lượng chiếm khoảng 50% chi phí của các thợ đào, sự chuyển đổi của ngành công nghiệp sang năng lượng bền vững có thể ảnh hưởng đến động lực năng lượng toàn cầu.”

Điều này khiến nhiều người chú ý vì nó gợi nhớ đến lời hứa của Elon Musk.

Trước đây, Elon Musk đã tuyên bố rằng Tesla sẽ chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin sau khi việc sử dụng năng lượng sạch của các thợ đào vượt qua 50%.

“Khi có bằng chứng về việc sử dụng năng lượng sạch một cách hợp lý (khoảng trên 50%) bởi các thợ đào, Tesla sẽ tiếp tục cho phép giao dịch Bitcoin.”

Nếu dữ liệu của Jamie Coutts là đáng tin cậy, thì đã đến lúc Elon Musk để Tesla chấp nhận thanh toán Bitcoin như đã hứa? Hiện nhiều người đang chờ đợi câu trả lời từ vị ông chủ Tesla.

Anh em tham gia các kênh thông tin của chúng mình để thảo luận và bắt kịp những diễn biến mới nhất của thị trường nhé:

HC Capital Channel | HC Capital Group Chat
Allinstation Channel | Allinstation Chat
Margin HC Channel | Margin HC Group Chat
HC Gem Alerts | HC Gem Alerts Chat

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *