Aa
Bookmark (0)
ClosePlease loginn

Hướng dẫn săn Airdrop dự án CyberConnect và tham gia vào Link3

CyberConnect là cái tên được anh em trong giới Coinlist quan tâm gần đây vì sau 1 thời gian rất dài mới có 1 dự án ra mắt trở lại trên nền tảng Coinlist.

Bên cạnh đó CyberConnect đã gọi được 25 triệu USD từ 2 vòng gọi vốn, với sự tham gia của các quỹ đầu tư hàng đầu như Multicoin Capital, Sky9 Capital, Animoca Brands… và trong phần phân bổ token Cyber có 12% tổng cung để dành trả thưởng cho cộng đồng (Community Rewards) và hơn 34% để phát triển hệ sinh thái (Ecosystem Development).

Thế nên anh em nên tranh thủ trải nghiệm càng sớm càng tốt để có cơ hội nhận được Airdrop từ dự án nhé!

CyberConnect là gì? 

CyberConnect

CyberConnect là dự án mạng xã hội phi tập trung hoạt động trên BNB Chain, Ethereum và Polygon. Với CyberConnect, người dùng có thể tạo profile, đăng và chia sẻ nội dung (hình ảnh, video…) cũng như kết nối với những người dùng khác.

Link3 là 1 trong các sản phẩm của hệ sinh thái Cyber Connect, mạng xã hội Web3 với bài đăng, sự kiện và chương trình khách hàng thân thiết

Đọc thêm: CyberConnect là gì? Tiềm năng đầu tư của CYBER, dự án hàng Coinlist

Hướng dẫn săn Airdrop trên CyberConnect và trải nghiệm các task trên Link3

CyberConnect-airdrop

Bước 1: Truy cập trang web https://cyberconnect.me/mint để mint được CyberProfile

Rồi anh em tìm tên miền mình thích (nhiều cứ tự sẽ được mint free) sau đó thực hiện mint tên miền

ADP 6oGJW7G2hKy0iO7i6LYdA799At111wBy z5f8KGkfMf dBxpc3El L6 MUf414 RWo9SRWOq22AQ1OAA2zUgKQUb7v4ueerMxUH2KEUuWKKV5gfFsipbkxlH5My J1X0kgzTKxsGaryQ5MqatXMVdXJok72PTeGnOaWWFp4bQcNWmJczNMfBwqaa76NXNFeM8Uyp9YH6qydVg95hTt4QDbv 0hJmdPqtNtgst4DdGm YemDTKPB7cnk78zzZ1NSJjhpfedNe9CQVytxNbbmrFgACFErDfUDX2YuQ2eYQbkE 6NvMaj9JMLLyqQbLYVjKrMDCKvZS3a1qmdBEX5ipi0l330EH53xiYQTC8spd0ZTQvjbwPdrrjZhj GastXQPwTSllggXXu0FC RF 7NCwfEfuFlIj2XOr t2huxtWEpU7EkcAaRePfxlIVVa0wWD7VKqS9INC fnCJ gN4V0UzW80Uc13egEJ5g6eTrzavFXBIS3cOO1Pkden5wZASDwPIHMZE8QmYVs P4Jj4XkHrsqX ctGGr Fetu9eKZ5O7CQ1uvGfYQ1D7aZD y4bE0uMvKfwnx42hj8QsnFzuA mZ44RKmuZ0x9 qLYj9X6YVkKKVGOghk1OnIhvaTfBEgy 6RcU9JWw5VNaeR47tnF9GqwisD0hcDO51Ff1nJiEKx61IbXtlgKh3eCLqfAtnHEhWxN9G5bxUICAI42R2RE4z8c4K8h VMJKjsW1YbiM2x10qn7UFpSU0Dnvwd 9SO9tYzvo0POlVfsxlIg QCFAIucCZBq PQckJ dawdFkQ9bqIqTlVZCCqNRB8XXCdb7kO8UN9GsMlU74vDtvtbR9bdPxNhgRq3KGgqoK8azLppaz 7eEm5n9CNUCnW6Cj GjWx5ZLzjfY ZGz2W 54kGS c8Og7ToitPAHzXtb2pDipRWUXx24E

Như ảnh phía trên, tuy nhiên cá nhân mình nghĩ để có thể nhận được Airdrop thì anh em hãy ưu tiên mint những tên miền có phí nhé!

Bước 2: Truy cập trang web https://link3.to/cyberconnect/fanclub?r=nickyphamhc1911

ADP 6oHWzkFSXYDpPjjUF5zupnmKUFYKcSr6pfwDDmuvpHlurwiNtYhHPDZnRyMgY8zwu CA1EbO4w1jFEeQvHIc3FSR3RHxlEmalBhZ bfAM1AO0310MY9tjQCUALNFWAQ4dSjXOhVAyDysABgklf0ZCTaoYTpLJneHZ71mT JHtCTF IeIBefsPP6bIPa1 5 L3Brw6UNDJrWnP GAO1wVNEADVVibpjxVGUlwnzGD3lePT5hktTxrPbzOPcpX3YzNGAohwvHeE 2ebGvpvS pqw942cneX0ahYxM4 YHOGRvHe6NC24x nVAH3inxPozfRWKxD7qSoZLXK2B4ReAtaptNXzuiuQiNNFD2u IMNGrCeehN8Pfbz0JKR3aWraBz4 WzJInukfJJbZFNrgLZ9lOKSQ9cLyvZzdZ KjRq82AWTYC4gtlqBM5lsG9cvSscWNn hPSWgLrLi88oIPxm4ZXamNhtXnfKm4D cjxRsNVHzp2PeBXPZepotdyyL2RHSQdzslYlEvZf0kScepQJQShprsgG2aZi7eS66y3qh4tRmJuG28P0b8pWKjFxuOake n f s3I7N34JMO7rSuo9bWI4z2vywzs PzOoua5PdzzU6tCDMk9aRPm0WtdcLm UZEj5ghDuABfqb4 uV PiYTcXhFzx67zuKsqV ThJ3B Y3Kg9GiX7j2MSHuLnpKXLjtHp7JSvj laK 6 DRCNNSkoUa ZoH1wUp1TPzPMYJlV PUDMgqaMCz1o9t06ojPPKiwQyGzlfF3nyVdQXq1i5Q7MZ kCqTkR0y2LHN2l7 TC F fmf264MKcH6zlMnjDYeHhCW5kq FHrxJuTK91Y0xpXJFHXyLP3k0Yy7qIo1Hf3Xgi8OL6v SVBE5z7S4psOMeSrPvDo b J8lQrTVC2tlLi K W 4991 qzZhPWUQ0F8ZoKcxFEopJMDrNKZWvudVZavfRh qNUuG Mptlxzg8tkG8SuhFJQNh0nT4LS

Sau đó chọn vào Claim FanPass Now

ADP 6oG bDB03X8I8iIrggviMmOwyzKtWSM8H3oRlBsqaZvL fl2HxXLFTz 09dQF8QzDFWmBy0ZRBAZleyAOTm4hEQUkTPdD1YsdTfbfWalvyFRT2nFXT9hB24disFZRppPbeBnrf3W iPbvJyXBSSt395Xs8MmJORpSu4uf VnxV6LEF8LwRAl2UX extqyOxJII6UPFqSwC099mBKBoKAFRC3ngEqRnQ8rt48kY 4NfqvI AHiDfvO4ZPCJlBT4esFqC2x55yaRpYTVvTA3syg6mFFQ01gSyy ov2x8CllTbxhU 4sXG994utzphzL6wIknIDCJiUCBzj UAeKXcOUQG8G4mlaa rxcFCpc9zUh9X4uvzol6JQ804Ias4 rEsMlEm7At4UptaykQG7fPX9OsYKU3Xy8KSw1 7g5s38r9qxnpm1A9zEABedm9znAnV nzIK 8ugdD3P7esUPmt4yW PuGOMjWe0pNH8iIk7WUrywx0O2yZb1pb7Kkw2iqV18fra B3XKqBJvgIjPCLkrY2T5LsGu9KF90R8kQt9G3hrIkoE349JTd4vPEgSSYs4RSys3O pOrH9Qb3rZtNI4eHwa08SwpdAHAc e5ttn0IPyo5dJjn UxrS7jTVDc7iAALTg2Rh4Ksv7OiRne iu5vACEwKmX2AW5lF p c9ndgb5632cYtKifX71Q w7FWEvML23 3rKNlDaYKKFjah6A2vZMbXXSD2y22WcV 4R11QtExq83Sko4WsqbcBTiEKoeGhACJd9zanuwDy4jUwl 6J9Lm1YO0R6eV1fi0MYGhHCypMPd6G0 W556TfexRAaQhN RJzBMsYLQx26Ee Pk26G GQKher1WjROJ3RNazzTn 9voZhA3QOjPTHptx2fJDar46kKEFB8Kd2XylQxtN2H Oy0kamqSHmVmEwHTKvKJbaGo5Sg33CSz2KUcK6gSkDWsg g u5t0zS76tpi 3vB4oEpWCkjSgC16 R5d DdSKkb8ANb39HeklMFRK

Chọn vào Claim để được nhận nhé

Bước 3: Truy cập vào https://link3.to/p để edit profile của mình, chỉnh sửa theo hướng dẫn tại đây

Bước 4: Truy cập trang web https://link3.to/event/all, sau đó ưu tiên tham gia các sự kiện W3ST để claim được các huy hiệu W3ST chứng nhận, sau này có thể cần dùng đến!ADP 6oGbqbEYvGM14VIFCBTinTuDnPyxWG7OHDi6HKHmoOIflw0zzz5viGu7knA8IsY8xrzvv11JBCT0kPtnWqwuAtrZEPQwVVvjz Ic2cz7eXQBQEgOsFly a YZFbhqmLnspSTRFjF2KFbSgqwIIWri534dP2fPuqiASWHAr0 hMFVyzXugG58trWQEjprl QAFHpO6S02qbqoA6DuQg63J9n7XowkIO1pvQKIP qaXUyYQxZkMqYox7Fmo2mWs7zys9T4LMk sT13z8H5eTv9tKxbRdS5LioRabEz00G95UJk3I0iyRSSJWcTWLnyVudCQnSj8e6rBbAQAPGjm5XJe OFhCTWeu859l vS7d5NaJOzeeccZYTw4i3QDPXrvY 2l6RZYwxcL0jsFOmQGFjeo0bTF3T7bhJwcj3TJWlqST204dw2idn9iIiKBASBjzcpnia1Zm2XyHHjMBzJlBshS a2xKDclFQdNKOI0T2Frhg6HPkOcdTLB2apCBEfaY02R13S8HR2jSZgSaCflvgg zjvEGWjDypDPEwxkRsUHr12sQAnI6hzkE7vgQxwh3CbMkNdyQqrMqdphzfe nV1UrNf7eVAIY3I FIRYnEZinrzbkHo1a TYMeWnTkT8LRkj4XBtnlMcGvQeYezHzTAoX1KePr kyCJ NPyafBoy8 uCHn y9vahNn2Bc6MzpeFrN2i8qKh7USNVTQn652yh7SRWpXNGrHt8RErTaWdthqNT7qJpYSdkx7QIiAoSHqg734DNDv5vnDXk0hbk6na9OlY2A49WkpTRNxwBX5fpWtyfHxJiq ctEQJK9Rx7tKZy5Q9WlQ7iWxTPaiRRuajRP THxqGyAuHpU47zlrsfZYNQ2w41i5Q44IeBKg10V3FLx rgO0pJDPwl4IVP CDKyU2Li4OeQ74vXhYhNswVTcmuMgDuOx306f8ZWZvSX3ReBn7UmFO7QCK5bbMr4pkQsuS3qkwoqJWqVtt tXpg5m2sFf0Oov 1YcUS5ki AE
Nghĩa là đến thời gian, anh em tham gia sự kiện đó, sau khi kết thúc hoặc 10 phút tham gia thì có thể mint được W3ST của cái event đó.

Bên cạnh đó nếu tham gia Raffle thì bạn có cơ hội nhận được Airdrop random share từ vài trăm USD
Fw4qGAWacAEjuhl
Ngoài ra nếu đã sở hữu CyberProfile kèm 10 W3ST thì anh em có thể mint được bit.ly/42Zbd8r, hóng sẽ Airdrop đậm đấy nha!

Bước 5: Truy cập trang web https://link3.to/cyberconnect/fanclub và thực hiện các task bên dưới như Follow, Retweet, Comment, Like,… để nhận được điểm FP, 500 điểm FP sẽ đổi được 1 vé quay hàng tuần.

Bước 6: Truy cập trang https://link3.to/mystery-box và thực hiện tham gia nhóm Discord và follow Twitter của dự án để cập nhật các task được yêu cầu sắp tới để có cơ hội được nhận các hộp Link3 Mystery Box

Hiện tại có 2 hộp chính là Link3 Mystery Box và Link3 Mini Shard. ADP 6oGnn4fUUcn3502GGzy3hRxJoa6DrxYRVbEzGVrwbWZu9rhDCFy0zDG8yzFnTXWt6oR 9jckTKRVxdj9skAFhyZCUJauXk4VL 70VTHSgqnZf0jQ0REIGsUlxSWbIWrLbyht9GyInzVQvUUnFd0lct0h2HmNHyRSTAgnWsabVn 7LABMAQYay5A2hBeVGeUQOJ1qzr3la6SdBqRiqn8AV0s9NCWxj3FCmgUn2B IW9mTW9YQl8MIi65KTWLwf 6A63cxT9gWkqqSc5vqxmlFL5frYolTdK5P7Jd8qZICeqZ84UfHq1fE4dcC 5zirI5ouzkPThnE5EXoYZSFnUDCjveuqC1xQHt 92UWTbt OQ1 aefraFjLQmKpYn2ev3cKMRG8NrlTul t4wMmFZZEo965HnMzASczk4S2rUWNFA1NvQktIB1uSAc36aBbHSD7zdFjfKonrtjE NOk2jVoTkibHuNUD 4snCjiklcfijmhCWTbS5j7qRiKbGiSUXfBuuB uUjM0oc8RJMBjw2lwFs lJYjVrZxj5FwIhafh3ULB2J4DXw2bY2q800xr1aUFel9bynVvhE1o 0TiFPTLu2wvh2i04EkSYhlVAq0ZXJ5eM6oHrqOAzd FKmmBfcJ3jDqXUhMBCciceWf7LlKMTDzhhkuqfCSjYdR0FoJO gfXEjUUo7D NrDOF1a9jfnpwJo0cz1MmQLuPdYJ pjxFWLO5HN0eX3snTymSOlkb1qUUNkA4I65DXod5TNZEXbEMQb81n7Gb4gjmAECHi48sitv3z3qJC5NR TBITHjlYb EBADU0C9h843IqY0uIK4Mk5PmgKCSKL4fSvJQAS4tJ 3PYDt3QyOXcZM6QV1oxNqP7xNE38neZgtg 2v0I4Z2nnJP8y O4G9ux75XIhwZV3 jJ7EUL9OwdWWzCdfn6sUA fqra6w8654A4ffyWHu28p QYrH4VXcrrwV44CwBNeHgMLa15dPGic5HXl1AJWjpBE jFpergTtHNOf1yELk

Ngoài ra CyberConnect còn có các sản phầm khác như Phaver, ReadON, Dopamine, Oasis, Mocaverse và Galxe. Anh em có thể tự mình tham khảo và trải nghiệm nhé!

Tổng kết 

Thông qua bài viết trên Allinstation đã giới thiệu cũng như hướng dẫn anh em trải nghiệm dự án CyberConnect để có cơ hội nhận được Airdrop của dự án, chúc anh em thực hiện thành công!

Anh em tham gia các kênh thông tin của chúng mình để thảo luận và bắt kịp những diễn biến mới nhất của thị trường nhé:

HC Capital Channel | HC Capital Group Chat
Allinstation Channel | Allinstation Chat
Margin HC Channel | Margin HC Group Chat
HC Gem Alerts | HC Gem Alerts Chat

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *