Aa
Bookmark (0)
ClosePlease loginn

Tây Ban Nha yêu cầu công dân khai báo tài sản Crypto

Mới đây chính phủ Tây Ban Nha đã ban bố quy định mới khiến các nhà đầu tư tiền điện tử phải chú ý.

cryptocurrency worldwide

Theo đó, cư dân Tây Ban Nha giữ tài sản tiền điện tử trên các sàn giao dịch quốc tế phải khai báo trước ngày 31/3/2024 theo luật mới về thuế đối với tài sản ảo. Việc khai báo sẽ thông qua biểu mẫu 721.

Trước đó Cơ quan Thuế Tây Ban Nha (AEAT) đã công bố Mẫu 721, biểu mẫu khai báo thuế cho tài sản ảo ở nước ngoài, xuất bản lần đầu trên Bản Công báo Nhà nước vào ngày 29/7/2023.

Giai đoạn nộp Mẫu 721 kéo dài từ 1/1/2024 đến cuối tháng 3/2024. Cá nhân và doanh nghiệp cần khai báo số tiền lưu trữ trong tài khoản tiền điện tử ở nước ngoài đến ngày 31/12. Tuy nhiên, chỉ những cá nhân có tài sản tiền điện tử vượt quá 50,000 euro (khoảng 55,000 đô la) mới phải khai báo tài sản nước ngoài của họ. Người lưu trữ tài sản trong ví tự lưu giữ phải sử dụng Mẫu 714 thông thường để báo cáo tài sản.

Tây Ban Nha đang cố gắng tiến hành một loạt các quy định để quản lý tiền điện tử. Vào tháng 10, Bộ Kinh tế và Chuyển đổi Kỹ thuật Tây Ban Nha cho biết Luật MiCA, khung pháp lý tiền điện tử toàn diện đầu tiên của Liên minh châu Âu, sẽ có hiệu lực trên toàn quốc vào tháng 12 năm 2025, sáu tháng trước thời hạn chính thức.

Vào tháng 11, Ủy ban Chứng khoán Quốc gia Tây Ban Nha (CNMV), cơ quan quản lý tài chính chính ở Tây Ban Nha, đã mở vụ vi phạm quy định quảng cáo tiền điện tử đầu tiên chống lại một nhà cung cấp công nghệ trong nước.

AEAT cũng đã tăng cường thu thuế đối với người giữ tài sản tiền điện tử trong nước. Trong tháng 4/2023, họ đã gửi 328,000 thông báo cảnh báo cho những người không nộp thuế cho tiền điện tử trong năm tài chính 2022, tăng 40% so với năm trước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *