Coinlist Karma là gì? Hướng dẫn tăng điểm Karma trên Coinlist

Coinlist là một nền tảng để các dự án crypto tiến hành việc bán coin/token cho người dùng, giúp người dùng tiếp cận sớm với các dự án mới có tiềm năng. Nền tảng Coinlist được sáng lập và điều hành bởi công ty CoinList Markets LLC, có trụ sở tại California, Hoa Kỳ. Đây là một nền tảng rất thủ theo pháp luật, dự án đã có giấy phép hoạt trên 20 bang trên Hoa Kỳ.

CoinList đã mang đến nhiều đợt bán token của các dự án đình đám đã tăng trưởng rất nhiều lần  như các token của Filecoin, Solana, Celo, Algorand, Dapper, Blockstack, Mina, Casper,… và gần đây nhất là dự án CyberConnect.

Đọc thêm:
Hướng dẫn tham gia token sale CYBER trên Coinlist

Nhưng để mua được các bạn phải xếp hàng trong các đợt mở bán và không phải ai cũng mua được.

Để gia tăng tỉ lệ trúng suất mua token thì anh em phải có nhiều điểm Coinlist Karma, vậy Coinlist Karma là gì? Và làm sao để có được nhiều điểm Coinlist Karma thì Allinstation sẽ hướng dẫn cho bạn trong bài viết này nhé!

CoinList Karma là gì?

Coinlist Karma
Coinlist Karma

CoinList Karma là một hệ thống điểm thưởng cho người dùng khi tham gia các hoạt động gia tăng giá trị như staking, exchange, lending và tham gia vào các chương trình xác thực, khai thác và hackathon trên CoinList.

Đóng góp của các bạn thông qua các hoạt động trên CoinList càng nhiều thì điểm thưởng Karma của các bạn càng cao, giúp các bạn được ưu tiên trong hàng chờ xếp hàng mua mã thông báo được mở bán trên CoinList.

Cách sử dụng Karma

Coinlist KarmaKhi hold được nhiều Karma, bạn sẽ được nhiều ưu đãi trên CoinList. Coinlist sẽ sớm giới thiệu bổ sung thêm nhiều phần thưởng khác nhau. Nhưng hiện tại, người dùng kiếm được Karma cho các hoạt động giá trị gia tăng và những người dùng đủ điều kiện có nhiều Karma có thể giành quyền truy cập vào hàng đợi ưu tiên trên CoinList.

Hàng đợi ưu tiên được sẽ được xếp hàng ngắn hơn đáng kể so với hàng đợi bán token thông thường và chạy song song với nhau. Mặc dù những người trong hàng đợi ưu tiên có cơ hội cao hơn để phân bổ token, nhưng không phải chắc chắn tuyệt đối. Trong 3 đợt bán hàng gần đây nhất, những người đăng ký có khoảng 1000 Karma trở lên đã được mời vào hàng đợi ưu tiên.

Cách tăng điểm Karma trên Coinlist

coinlist karma
Hướng dẫn tăng điểm Karma

Các tasks có thể hoàn thành để tăng Karma của các bạn lên mức cao nhất có thể:

Trở thành người cho vay trên Coinlist:

ADP 6oGUeLVgX8nBXajHmmTSC6qCxW3JeFkm1En 4Dc9qUbIaRNNjXYS09GHiLChQXywoRqqz3THR ju4hStgaBO8PP9mXGHsT iKr C0rI6YNjLPwLzLbJ3Vyqu4u eKrJsevKTC8ACVeUtn338QY3hWOlKwXV7oywVkjUSwHalKfij6Mao 1PIM5xOlqUp7w8G1d56E26n91ZkiF1ceKYPiaxbLZT9ITOBSeMuiFMH5Gi2FmnVn6ajoDq9L20WmKMMBQYUQBz765pbVEkDsD3wBi w35P0MH8SWvlANUMotbpFk3JXLSrHrNrG9OZRiK3M4JRqwLqd4i Xo3J ZiD tEypgGZAW2bnAKUyrWFER7arMs7aJxH9pdIr oEWXHIMCG4WahOxAlS85xy9 jzg2C6fz7IovKNEy8mU38C8hI2frQx0ckyR8bKDDq4ZSRlEjviq8KxVT dA390pNf AWLyyarSm43UJgTMAQtWBo8do oPHmNFlxUuMVljvR7YGuYDBTIOuFtLhUpem yKGgN6GMH7FvFp3bQ29I9TPllfRZm1sZPUoVb8kzwUAEvpls 0eXL2BI2LCT19JF5O5hlTAuHStScQGVX4VfZJShvKWwkRv0AfZ4XztwqsHg7rfLgxlplVb Nno8IKR7HbcLkeVAgayyHA50xTPglF1WAUSjriAzFJ8qWeKh6gvAf4Ns9gPOdK03Bs1waVszv3YSeTXsc1GS7T90KApMpYzdrpQmqxf8E45el u0IO8RY5qSrJRsIkIKBGpSaSt6wAsBCWhSSqvgJZ3CilQnDpVHD7Be uQ3UDUAdWYJAOguvWFEmdySv3i Py93lFqLDk2miCvry4MT 9PbCz5bA0nwQQHFTxWueFPPfAvqe5vzJ hOT28rirOSUmK6 I0bDsJE

 • Bạn sẽ kiếm được 250 Karma cho task này
 • Chi phí: 0$
 • Vốn: 25-50$ tương ứng số tiền mà mà bạn cho sàn vay, sàn sẽ trả lại khi sự kiện kết thúc kèm theo lãi

Cách làm:

Truy cập vào mục Lending, cho vay theo loại tiền mà Coinlist đang cần mượn

ADP 6oHoavE5LK3pBrnDyr BlW879PgnDhZpAM9VC4L0ES5z3RX oV9yi9vDGXmQauaWoQAIhZ88bm3FNdNsFvLOAYJ5iP0KZD8dmLgfYrRzDTtjI2x7bmqxO3Y5y2O n3FmDTrPwugPkBG8ous2lEJ 9ppfm1kVzJRyhBJXMciYncc9SyYCjQEgILm4 nRkd3lsLsy0OGb0dzGef 3JiHoFPYRTzyUwGY809 OpZh tQAbG248rbFTH9I IlefsVuVrCXNHx4sz04bzd8fZI4N2nen1Hm7fGMeVxfyR2gtPodiAyEaMwh4WEmtN LO3N9yqkh3axgV0IAYMSp8 TxxuBs6ktZzQN8jyOi0pNp5OoxKLdc86uuiZtbFISq1eAJKlP3QprozhwN4Iy15E3f5mdHbzrkWGKSXzDLVqlKvlXHri6Amzq e btQPqkBmFk3GLCBTqDj2O5O8sMVmwlFkp0IqRQuGqGdtOeerOhK9GKsHy7Ieup05Ojy1AK53G8ApTZwcPdsVfwvDBWsbK9kpds5Q0n7aIfBCisbouK UFCMLWxSTlqs1pBlzQ5sIyXh6Dz3JOYmp QwQRAcAnKG29QlD5LRVvYVIHkJcrJTnIwmABchisVtkcfok2 GwT0zng1yy3NuSlx90Tpc S9AHFz33fSgeWNqIm78qygvftl7tgqTmhhtvd 95bi wHrBFc22tQ3qbuMkuVKCGz8pTDYPuAr8hp3DL5EOz2BCrcrITba3OqFhKtFbQC77fW90wBim613xnRIIdk92rVhGnOeaJeKyFheBFfq LkOuxOGG8UlyKIwE5CBk8 kxUV1kHxcBwoBU398cf8 R7a8IPjBfrVieih deMMLBR2SHwU5eZfkgVV03cTLiZE yM qYiIUFqVxAEq JJzOhWjTdIc

* Lưu ý là task này chỉ xuất hiện vào 1 số thời điểm nhất định, không có thông báo qua bất kỳ kênh nào, nên chỉ có check bằng tay xem chương trình này start lúc nào để vào.

Tham gia Coinlist lâu 1 năm:

ADP 6oFqKsCRb tuWL56jhoyYT59hYjRlTCQ0LFYdC7DSe6nsmTyoKb2EvQ5v8Rm6yMzt3EWf9 Xb6VFagv qRgcdFWpq0D9gNszxA67EZdY0N4Z bp vUzJ3oSL8jugHhy9C4FoEbnnQ5xnGbrS AgzAl3gSFM LlDKVS2VCLPdzT5 ouXadFdenXPUiJ63 wS 6zhSy6pL7APHb2etLAyLJ sqeRvG 13Za28bRJpj JsordN8zSq xEFiHCtmO2mzx9wCen6eKEh YlisBgIkXAP7lVAVqtD3UTHncKrFktsdJo1cDr5WgGjLdTnf22NOWtbG 4KeyU2CHymCV6rrYDoO9 w txDkbRUU1qYKVP16STsOHQ57hhjPjAYtF4nae8XRHFKmzrmuloDObZWFBT6kdNpkLc5W MgKyG VWRbX7EwhR1PdxVanaHlXy2HdAmvQ d 8h8Yl5zMb5 0fujaTlivbF58ygqoCwvD0I0 yr4r06XD klPn0yOmx6WoosGpOMhr5 MIXrJL3DjAJ jKkGHJNDBD9dF eH4jwJ 4J75KA5 rE DY0QUeRdpmk5g2L33aiBeEqpkjJKjuXCeBIFWYS8i PAo0brJvOZkt61Y7bbO8kweVTiR6 RJ3ukz1nzfYzXaPPYO Zu

 • Bạn sẽ kiếm được 500 Karma cho task này
 • Chi phí: 0$
 • Vốn: chính là những IEO mà bạn đã tham gia

Cách làm: Purchase thành công 2 IEO bất kỳ cách nhau 1 năm

Staker (Đi khóa token)

ADP 6oFts1YD DmMpm2ILw0OAPCnf35ygI4kWr6dRyIzrUQQ65fl8ur4WDlrZG6vOIo0jrCvueln2g63M41881gz40MV44GafLcR6eaWLA8K07Btp50K3R5WV1hLZq5 OKMkUp7li4DQEwLhNGrLLIJHoPGV5oLFgMHtNrt290lRD1c9wB9D4LYB8x7o1v58KB9N3O8WNU7VXst0Lql6bRGVfQ LDJN8UhrQ7SsfJ2I2l0onJ1PV8AALwyvYFznCeVVnzN3uJYJ0gyO6aSSjJPjkUvmNHNDd1IXlI80qKO8ZCbiFH8 xMGTTZHUeiD16ciZ2mX1AIAc75nLkdWcjEfspUBnZrVnti sAkITT8va TaNpuFXqwrZXFiqq2 Xj7DXOw 0F4Vn THEnbVrj8Gu4g0otp8g9V3mtBzJwLzavyaA7veTOBOTCNgvd0SdsvXGsNUkZ1F7IWLUlIhC7JF9cu 5w9ZJtEq72zSMZThUnsErb7IGsCmu0oUdEfIY36p5w2OEHu7ghIiSxN7GxYExAT405Wd9N5aUyS0Pb82SbXij2RWjHEfofrx5 zuOyBmBq3VXTYvjjMqKQhtfTYCj2QG RyIVvpxuLyQ1 gwdJ1uVUv EiQqhdJeAAtiYckzBCcRWy3W6HP SEmmNaCTUzxGmmprbF18Apz2kytjQjxQlX2augJPZ4Ap1X7Qkx2VJQjww6Tmo1DZ Y9 j07DLjPRxJvR6qyXZq97RI5reTdDwcPZmahGOR1yTSrsXjRUWM2tTq6YCSVyjZO4 atBloACLFLtlu1oreVQh5k8WuTb0 ha1n9tV7Wra5vm ILwUGERJ9hn885kTYlxiEnKi AwgjJIRql8lhPU1mi5wZ0dhigCRMOTKfqjnBjjgH

 • Bạn sẽ kiếm được 600 Karma cho task này
 • Chi phí: 0$
 • Vốn: chính là những đồng bạn sẽ stake

Cách làm:

Truy cập vào mục Staking, Stake tất cả các đồng mà Coinlist đang mở stake với số lượng tối thiểu.

ADP 6oELzkl4vrEnISxGh1c6Qt673K0bFVYgvIIhzEMrPdbiVsmQRN5apkRswbcrN Jyrwsbwx0gyCuCNsg SXUpt5eQCZB4BXFk ht5Q5k00WJrtNG3YJ3KiyhZoTSVE7GJs jSFW wdPT37zPGgCif 9Jl0XwpVnmuw3W6HTT2oD46Y8QxHa3xG6y 7Wafwg4 Q10nxy6fZE NDSEKafuzW7pP9FhIP1SzUeSbdxGEMev1VpRBQL0erjSoq3prOJdL 2i7cub YkOu6 VA9xBJ WYcISkutujzVuWTRgWzeIV OlLfHaXh1hcmMtoVLYCvFK632e ygFNGB7NQj9bNtjUjZ6gljmQLaZ24QP zKoLRXVrimFMM0yHa5NQ oGYK0yLAS5zPcGu kYXgrA TtHOEhkXDLzr32iJ4JOfSVEbltSpyZoFYPQvJ1TwmvGN4Tk cvFoU6jJPEtjFMEjuj970lE9khpdy kREn4mxa8MMpzZuXRivAQrGPfqbN3d9 dVumhdt49CnRk663T6vwDXm 1DzV5 Hg8 Ige8oKxdHEa2DhXWBEbxbrweQD5Ym5Paq4N6 NtYOBz5DXo0BbQcGpsN3mxCh369A1R4hGfEiq7eaKrWe3Cay4oNl435VDwdYULAixkcGf5yDh0r9Www 6qFMwJDKztNF5TltmNOvfuJ5Hf fypRSSrM5mQ1oBOBuKrw PrX YebQUZbSP3AQ1w16bVGNs4ZhTLqBpka7Y9PM4RuKgnVWcvQhH53nwZjesL93SoSt0yDGhW61JuS4g2b9jADDEoUgvaxUKUQbyqCBvWDaxnnkgx6xIyoQhWv8QEVuBu19 KEcihAhSSDU9zgUtcz4E2MakgZ0T3OepjPJpqGJ eTo 9 YRmxl00zk4JX5AQ n6AnfEAqO7vU

Lưu ý: 1 số “Vault Stake” có thời gian stake chỉ định, nên sau khi lock coin/token cần đợi cho tới khi bắt đầu stake để được cộng Karma (đợi tối đa 1 tháng).

Trader (Nhà giao dịch)

ADP 6oFpGjDC2tmDTXhFV1PDtKEGIizrkjE8Dlc9wcRyjv7jbN3 1J7YJ5pPhJqwFiT EmvuOTqXioVnmrn9WgWo5Qy72BY8EQ5Am4a 1xRN8ETkNEzkF4szgKSS46OTwNRFb1Wn0ERtQ2I9RFJpvwcpKHY SQCZIcuwOlETC xjkBkUWgNcNJeYur3IIm6yTzqSMuyeYkZ6Uw0Xoo5 AJAIEXvpqZy7Jvjql4baWnXFsWEwWu YEXEbVWdG9ZFjBmjS57SPhKA4iShne6Y8GwBu0UcTpVbvKdCaLAE KZiXjIA7IM3JU9O318hiDK5DSSB35lMPZPYcvbKQVqqH3yPbmiXmOhMsm94iIFILlXY59Cxc1dltOWNxoGMiaDFRsnnmgU6jYlTAobBrm5YVk2WymzCk8KW9pPmj6y9TXgjN9tq6l 09XY7ZazxODzOs5 3D8Puitg0ehHuKYww5rq8nMM0QgUIYLYzfdqZMsF0jkERMhl7BffIPbWWhzdOzuBx5vkE72eRFxXz4MFOu ouprDTZ7lqUYnFLd avYDAwyCulMI2boyN0RBWNR5dd6Jhy CfKlF4yKS4Va99R3Z12a77SJ7Hsyn9Wzp HYU262tk7GoRgxsx0kDZwVS9iTsj3XNclTds0t50ihr89XQ0CK74Ux5z0urGhezNwvGpnXcgNG3iLSg2svB24WbHmPKTh0TE0zeRkfEuDML VreGWb4YkzECw Jg4plYHsa7XXuAnE 8XQZGu76c7gixJ41PhQQX D0QyiUttbOSsn5yGI 7YCQ2QgHcev2Ylevc56pT5Fh4AEjt lgur hAZloorVTuw4shRTBFT3yYjIil3Y kSV3fbjX4fRztmZ ImUt6I7IaPdL9G HG5GP9QgdFI0D3rWV5pp5CYBKXGsCM0Sss

 • Bạn sẽ kiếm được 600 Karma cho task này
 • Chi phí: 10$ phí giao dịch
 • Vốn: 200$ ~ USDT (hoặc bất kỳ đồng nào bạn đang có)

Các bước thực hiện:

 • Trade trên coinist Pro 4 lần (Vol tối thiểu). Nếu không cộng 1 sao thì đổi sang cặp khác tiếp tục làm tương tự
 • Chuẩn bị 100$ BTC, Mint WBTC, và get BTC (BTC-WBTC lặp lại 2 lần), (Nếu chưa + 1 sao thì làm thêm 2 lần nữa)

ADP 6oFvl9 w5xPymUMh3ST0r0tY3Wc0HwEJdiA3KvAKtPJhLekSBH ggw9 IlVtSIwSlHnlac5VzXM0jvuendX8AVy7GSaF46v5IQqrrbF0md mB2YLSj4qA Q1joTFkrY1vCi1mqELs4r6SbIgFWI49gI6TQZJnKIAcobJyeVwV50g6WCW0zvLhrxYOTVfp R3OPTRkNsH3UrewSrm1TjgsWI9s71XZ4Y sJdDo pzneWNEGfdgWr HxSYEE3ntogE4 wMEmNGVP85jQLSvC02mSr2CbiL3R Hkng 61kWKWr8ra6kM42X8iVqaXwoVoEerBpq89DqKlT u olxtiMdskq6B89RvCa27tGzIsa2BjlpwxbG1UvvnsxtLmdVNKbwmLQpWKf7ksJIcRF9cAiKCymtzjKIRd3VgrD gNfEku7ozg2ktEDPm5j9eS N6tp16d1iEzlbK8RJMilaYTNH4QAAKEEyH5xL qbDQ IWLCa1tpjCAw6cr7G3vQChtfhHQHdAU8S bCt8ssw8crOQlsdVDMgVwhoHX49lpixUAUGnkHGQejsZXb0cmy2lya9x oQlbRHqfSw2Uv5LT1HxluuERl GL C bQytSPTXOHGqSEYzdSR0uBhcKt3 tQiwjlatOJ7ZOpSPTHDJa0jkV4bxxvzWE2jzVB 1VSH dKc34DQa 8Y05vJPuE0lPWavqjWflTbkw YI7fCbuTHbTxM8iN9OXqKZeqwzl9By0fW3OsbAo 91QKtZMmfpcgnpttVzq18vft0Eq2a6hpwP4GDys74Ic7S

 • Trade tại Coinlist.co, mục Buy&sell 4 lần (Vol tối thiểu), nếu chưa +1 sao thì làm lại
 • Trade trên Điện thoại 4 lần (vol tối thiểu) nếu chưa +1 sao thì làm lại  (Lưu ý là Coinlist đã chặn tải app Coinlist trên android + IOS ở Việt Nam, các bạn có thể tự dùng VPN để cheat khoản này, nhưng đổi lại là rủi ro ban acc :)) )
 • Trade 100.000$ volume OTC tại đây

ADP 6oETDHJ5FPOlNOvbKPZnABESfAO8Vh9bjQNy6Qpj5BpsrqThUgot4uoUF Mo9A820rZJpEj3jtnrUScJMdPTp3GttyKgaMhrkJfa6czpfSeIyHff7J4fO u l R1nIaDy gpOrUGhOfUNATkQbLcOXOiUxkeT7 XDXTMKYDVqEW3qYA1hRsRL7i6CCBkDskkNyuFMmem9vHTt 0PKSXMO 1sNLNN5wpLKkv8lmhiICvuzIut3BuWi 6xogpRKg4fjFyEKOZ236ZpqjuW2yFrOFPeJv6A21W6nn2wKKZrT6 YSZhwInAFsV3ZJssiRkcq txrPzUcnfzg0ER7tCttHb VYdipD3m9xAlOhJXXnGpOrm6MGLO49izzSfK0fteFeLZwLHGsyJQfZgtqtI c1dU 8aneWqNrCf0agrXhYAR5ZR1Xu20n8VYzfF3fVvcBHOoeGtaBtbMWXkQRxz 7HyoGERNG6qY8JXToMp8Hvp2uSWKzkRieX6CK48YKzXgRxgNImB6ucVSJZZmYU3h3vnowcql7nlTln44FgQ0wQKEiVH0FDvEx1K7ddnIT6hBWlqhbmdAyAS psugr4q9kILprg85jeKjAvNhQMiOnpL0yFWD0xUnL8RVivcqxpocsJf lBPFI5nNdVoijPOLc72XYiDioZxCsMrMmOQrvv0xwdcb bY7JUrtqUV8sQcAAqW01rwGtwH1GiaohDpWsGSJnDDWE940rhs Jokigv qPyiP2krbUuFtM3IRFXikIAGfRY9QvrIp7KRbkBe2FAYu4gBWcgvcKQr tD2L cBAhN53WwULj60G3b XziS06KKXvYz4l7igXcIaqTR5FBstRvsbfWK

** Task này mình không làm được vì không có 100.000$ để test,  mọi người có điều kiện có thể tự thử.

4 mục kể trên là 4 mục có thể làm được, các mục tiếp theo là các mục thuộc về “nhân phẩm” hoặc là Coinlist đã dừng chương trình liên quan lại.

Tham gia thử nghiệm các dự án đặc biệt:

ADP 6oE8980Ipz7Ev6i4lZM8BMANFsVoAnawKEefoCObKrEDvli2aq6FJnbpZb9duRjM1LyWMVPlObH4pRNDLFQOrB1nJaYvMbr1 V5pU 7FgYyKvmXihqbN4pQHT8XbYwmPWSj90KS9Ya9nGIuuAuCMOx9913s AZctHftEnsSr VHXgk1xnwJlnnqy1o6KXx UVn7RlZQ5VtjLb7jKvsWAw 7rhRhopaGHNmVQRSA8FFwPtIczZwnySff2zcEJ8uyuogHJ7lGmZLoz9mEs9QBTpPloXePHNYkGNtLDXNuWIUR1 pLKftOu5jIcC93fpi43OZgSLFKxaJIsWBymyiQ6w4LGtu5cWvmKWC0EZV8PyvAQWoupb5qQ1Bc2fr1Z5zIys3kqc7yj5Qn 9Mvbo Ta KJhkM70D4lYpaSJqBKW ZnO2aZ8tNDtlVvzbyPeLVzS8KWYTNc h7cBsciZ7pJOJL6wbDB26gWDh1dDZFNRpyHTBMxDPNSUrTan3gKWJ3YGjNPtaGhQ16wH2a13jbh UNCgpPOu6M9cBUrG7DpjNAgSBno9nKBC1V6lYujp4ml ZzPNzuRo9btPaOMYXi47G1c0j4GYFhIMQy1 ESYo8oue nkVj XNLgX5qWx2KPyf0N3tGZkNZ2Th nkoQtu7eFG71ozPskecPnJDb7ixQ 7K bIIFVuDxWZpmNP8P5mCmDnun8KM2GRkjByqgrO0fINqVlDB4nc 9MPu5VeDFUGdZVgRlFpR XB2WomSx6H8CmmIsuktmpDT 6TRFFu1BlbR YX0nbmuACHdaMOgzqXV02IKyhH71YWermDtkRcm2hDp4IJAKR68uhnIr7mYG4fecu Bps4AGYLyGqnBNAXGj nXPuLdrzLEPjW3N OUTFYV2jATdHNPeyboRBwUShU

 • Bạn sẽ kiếm được 250 Karma cho task này
 • Tuỳ vào chương trình mà vốn và chi phí sẽ khác nhau

(Mình đã tham gia trải nghiệm EGL trên Coinlist, và done task này).

Governance voter

ADP 6oHXERoZaZRXc1P4YXQKDxei8Hvobu3DQM9BTqw3o9vO6wXWXg3d3xldIBbhJCeCzKacr7nYuDega14KYJh KNGoiTc vHtIyJHi3pzHilWMhr03D3tNWo6fo4865HJvER1KSJKlrhdYx2mk57F1Uato y 7O9E6tKAR O6xyN58yGdBrg3QFVDqp9DcyE96Tq1y b4Gw3rjG7Ypha8lLJe7VWXsaapcm2EqNnoTRD6kdA2DHJQWZ tv2hgTKmw75DNM4oR9mBQ5wlvx82JBrBtRLWxNjNxbsoT B51l3KaGofsaaYL2qOnIPGeznwuCpyp1mdruBJVgFKxS9s33LT97Qxs8ojDb67Wu3IIw1uM6bzhfRYCOxbUQj8P0HEruAGrCv2hzf45Wh2a1qESEtIP3Tq8EGCX S4cT4vJlwFcqr ELEOXl r7vAZoHaMXx2hU7u3R Is5gTpo8nTEL7vWTQwbhZ Gytjqhc5UVKx0 fhcKZ22SCp7bKNkC5ZueQ41oe1LK46Ak40DHAGgLHNMOHLKJkMAnmz2VXBz7 f95AhmP4fhZGe57GfhZo7nyfEFEFZYHVt58b1dOlxPo5lmE8179g 9E25nHpKXq9W4wgCzh83FHCkyZeK9 4gzM8ySsANOCNt4wsGcP2Y9sHlFEnhzcoCZ4Ws7WWn0m4 r7yMGIdo0n0rd Hjg8WGGa3gcDguQBIbXu2yY4AWZiQgVohdgtJUa8IXOlCsBPaCC4 1xiTo7FrHsW0fivDc2f roMFFsf8V6fTMFU03R29f1kTyhoySqv3Vy7ghfBGXmtYLiU5nFP1XEIg5Lgd0RwYRxTgqkBhsaJPAQNzBLyrNGcVRfIKB Nsh LPffIPBbfFfDBaXNeg1uj0Wm0J7QWCmtkt3dEMvTRjkfod4j8X0

 • Bạn sẽ kiếm được 100 Karma cho task này

**Các dự án DAO, sẽ cho holder vote các đề xuất mới của dự án, ai hold token trên Coinlist cũng sẽ được vote, mình đã vote 1 cái đề xuất gì đó mà mình không quan tâm lắm của dự án EGL và done task này.

Validator / Developer 

ADP 6oGProfdzwlMKF0dO1Gxo9eGGB5iBk1Edy38ZB0fYHbbVxpEu24c8Vzc6Ue136a7XP3bRg2hsTVKROcEeLN6DIzx4WLxgXX9RXVxYv5fGDgWSxESp4Krpt3KzXFjWYfkEea2wUpi1 4OJbbBXYZ3xymw 2u6u8uUZmGVAL7edUR5mwEQkoguNj938LCDU7Ta rS7HcEjFVReEfk45Sdv7KUiha553hVp6cySK8NgJE0HgzSBuGwj4HrMAGOMTbEq9kuac5 p5NKxp7C4nSepXqz0isDzUB5y7N imlOjmfYardIEVnopWokER8V4Qq2k ornZt9lCIWIWp1aUJg8poMlNN1rzPcc K 7zw2lHUl9dQ2MsvCuk1qowEnYytBLPLUs1EzaLpxsccL0fY2KgbwPI3uVwvMYThbcYUchBGHJcoFBsXNM8Zrg13f NA999D dxcAW9HEa pJG UH5KWOUWrmdLG1lMCkDjMA6F8i2zcD0mgc4WfL4Sopx37UaWCVSVN1fV SmMmJLEGVXcSe60GrFqTOpsGLlCEApgFw 4qZbVrVnGmCM7JJXqm4amZqkffmy Zm0RwwwWV32lQM2QIzlk6bLBAe0qRfVd3iU DyR4UdHJCiN4AjDebn1Xt57PX8bpMWSMbLeF9UjP7TgdB12ok2ZuxIsAbtxr SeL8lCNmkMILPDAFHnlmY8GOTPocaVNR9tUGRNhlMCwLv4XXwk1 ozTN8jwa2tkjrid4UjoBWU2 YmDdDFFjAxYldD5RbaKKmgpgtQcFwuMpZpQLWqZXsN8hI9dnp2U9YS0 5JKRdfHgImOe5dKYDK7u09RnTdziynBWyLb0l7J59Rb2Kkhpnh8bikx

 • Bạn sẽ kiếm được 2000 Karma cho 2 task này
 • Yêu cầu cực kỳ cao mình có thử đăng ký làm validator thử cho Zetachain, nhưng profile của mình cơ bản là “không có cửa”

ADP 6oF9BwyuUe5hR 8 EgQA1H44aAWPP4 DzhycQnqI2SkXc9mJOreYn ME6By9aZZ8o2gBLvVOO3KjqnJIUU4Giz C2Hxa0X0hclMwlSm9XLob vymBCNeFVMpw5kjxE4mFS5JLBPzNZXW0C2udHk862KFfo C28ajhpMuSJACwABMFp1 Wws 3kJY0MQRjm0G5iSQPfNfRFoFwjF62hofWcB950xw4 7YFtwuo3puDcnt0 iOQuLhmyJzVmMj iomxjziiKu4i QE3iNYzLMPvL16 jx8RqBlFd5NukAe3XJK3TCuyNNRaY93JYLqHycJiCWT5MB8OHid1iOM8HMB04PDkhLvdC2uGFPthyhHWmFj3v9jez6JmeNTCYdcBLWq1W47U42xIoYHumRJZeeQDvnQ9YlTFzmsCxuLkYcwmdNOxsu2d1Y40zabHM2HKMRGDYQPm1TwMsHbceq gN594Lb1bUDthcAedltUSLzKMB G1ldwz7RfsVwWGyfMvgYlySHD9O10GCYFGZTUO1isY ynRbY 3TKsvyk2KnM db7R HWCsj2fsaLRzN3jc116a0XI1qT2xW5RpgJq8WEq9lx9DeSvSj8mlGqWnYxo pODrSgGJIYvyeV3AK0L haEaArR4g o xsZf6MmRM5uUG91U z1YF3Zfkn5655QRVUcCtrHG3Y1WhyqfL1vC5dhq5VTVPzGaNsZ0YvGpRjuAZeowQ14wOleIXg03xjOW YV1gwgqZSnhkYAyMusqSYC4SrThO7dq0Sry76K2WSKIZQ0F7ciFlpUJvO8KxB5B9nN416LcWoIWFqMb2B89OHxtIfIqHk7dpAkkbhjQ8IZq5GHkkm60IxpbzO w0ZDOZwLsrWJJZI2BKv GrcI qOOeid6Z7 Md pLbUHrUSyEloc

 • Còn task Hackathon còn lại thì chắc chỉ dành cho Developer, mình không nắm được bất kỳ thông tin nào về task này

Weekly Task 

Weekly Task (hay được mình gọi với cái tên khác thực tế hơn là “Pay to win”, dành cho những anh em có điều kiện).

Điểm từ mục này sẽ được update vào mỗi thứ 2 hàng tuần và điểm này sẽ bị trừ sau 18 tuần:

 • Bạn sẽ kiếm được 160 Karma mỗi tuần và sẽ bị trừ con số tương tự sau 18 tuần
 • Chi phí ~ 50$/ tuần cho phí giao dịch
 • Vốn ~ 6000$ ~ mua các đồng chỉ định để stake (đối mặt với rủi ro đu dỉnh như mình đã từng) 

Task:

 • Trading: Bạn sẽ nhận được 1 điểm cho 100$ volume trên coinlist.co / coinlist pro, tối đa 50 điểm 1 tuần,
 • Staking: Bạn sẽ nhận được 1.2 điểm cho 100$ lock staked asset (kiểu như stake có kỳ hạn) và 0.6 điểm cho 100$ auto staked asset (kiểu stake có thể rút thoải mái)
 • Governance: 25 điểm / vote (nhưng mà chả bao giờ thấy có đề xuất để vote)

Boosts:

 Và cuối cùng là 1 task cho người may mắn chưa bao giờ được công bố trong thể lệ của mục Karma (nội dung: xem hình bên dưới):
ADP 6oFIVT4Ot7zn1pLv4AbqWoEkYYNInalAFRkbkkEdnnVn0HeOBanv4bZaV1Thp4fY2dBHCNeFGEArc1GJz3pdUuN3D8t1iIFz0ZOMVNmbB85l0vVVFmS rij 90BWvhcozC3tHhhFF9PiSQmgfMMV 9fZS9beqfdJc65S8OUqo Z0EXQe3VZzn1eKaVgZZBarBSonko vkzCRBXfWm0jXqSB2thuEbhxSXwn QHtRiInEOdDcQmt10j5SyEol6ksCVcvL0w6qUu9cGMEn9rFgYF5d5PUncd1eHt lUUgWE0h4eR2SRfXZpYoqQJYsORkKfry4nPy6ucR4Vj4cual YpLc1JsCxgoZ g EW 6Q3ifjJNfL32OwGpniUpgAEtWMUWgutrQGwro7ngvjoAQ6DaQtkeh0i68utETYn4Qm xImaKV0bjlpYv5QldhhGdMQwZGXiigkK7LRgIJxImXUptMycvFmOHhaDWwzmUrOuWSmF9yazjxr8Gs3EptXBDGbOSBytA3UWYgl4THA0BF2sj3E3se4cXKC6doxzeaHVTqqMkmIpegReDSY5TIGd4JbdVii1XxmzN4 wSsOR3R31PwEeposwas87dYfp6a5wQ5mebIX10NkOOlrmF5M7TvKykuRqj f1GlhiAFg qP1dxFraY0jD7XRilbPQbVGRr35kmzO4akcAHdhGz7xD1Yr2BGZLCBlIPUMUHQiIUZ8VelCJ02pa9 l431vvCbVOV2nZT2 TR XvzqXjV1cMoly8um8v3IMISIZUA bnZZxMBgvVI2yXgyBz3RNxlwRqeHYZ8QjvTiHEtB7kMWS2YUZ1zsGCg1 kImJa6mie5hi fnoBECW1DQL0mIVroLHzRdg0IxvYU0 hZX KuvLZqK7tBw2s8i8v2rMhZsWa2zSXSs

Tổng kết

Thông qua bài viết trên, Allinstation đã cung cấp cho anh em những thông tin cơ bản về Coinlist Karma và cách để tăng điểm Karma trên Coinlist để có cơ hội trúng khi tham gia Coinlist cao hơn.

Đừng quên theo dõi Allinstation thường xuyên để cập nhập nhanh chóng những thông tin chi tiết về các dự án khác giúp cho anh em nhận được thêm các insights và tìm ra hướng đầu tư phù hợp cho mình nhé!!!

Anh em tham gia các kênh thông tin của chúng mình để thảo luận và bắt kịp những diễn biến mới nhất của thị trường nhé:

HC Capital Channel | HC Capital Group Chat
Allinstation Channel | Allinstation Chat
Margin HC Channel | Margin HC Group Chat
HC Gem Alerts | HC Gem Alerts Chat

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan: