Aa
Bookmark (0)
ClosePlease loginn

ClayStack là gì? Toàn bộ thông tin về dự án ClayStack

ClayStack là gì?

1500x500 3

Điểm nổi bật của dự án

Minh bạch - Tất cả các giao dịch được theo dõi trên một blockchain công khaiTransparent

Tất cả các giao dịch được theo dõi trên một blockchain công khai.

Chuỗi chéo - Hỗ trợ nhiều chuỗi khối ngay từ ngày đầu tiênCross-chain

Hỗ trợ nhiều blockchain từ ngày đầu tiên.

Fully backed - Derivative tokens are pegged 1:1 with the staked tokensFully backed

Token phái sinh được chốt tỷ lệ 1:1 với token được stake.

Open for all - No minimum staking amount required to earn rewardsOpen for all

Không yêu cầu số tiền stake tối thiểu để kiếm phần thưởng.

Yield stacking - Get staking rewards and stack yield in DeFi ecosystemYield stacking

Nhận phần thưởng stake và tăng năng suất trong hệ sinh thái DeFi.

Cutting-edge - Cross-chain oracles for inter-chain connectivityCutting-edge

Có nhiều kinh nghiệm chuỗi chéo về kết nối liên chuỗi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *