Kiến thức

Fibonacci (phần 2) – Điều kiện lý tưởng cho sự chính xác của Fibonacci

Tôi muốn nhắc lại hai sai lầm phổ biến của các...

Fibonacci (phần 1) – Quy luật của tự nhiên và tính chất luôn luôn đúng của Fibonacci

Tôi bắt đầu bài đầu tiên về Fibonacci (mà tôi sẽ gọi...

MACD-Histogram – Giá lên hay xuống? (Phần 4)

Để tăng tính thuyết phục về tín hiệu phân kỳ MACD-H...

MACD-Histogram – Giá lên hay xuống? (Phần 3)

Thay vì nói “lỗ”, “thua” thì anh em hay dùng chữ...

MACD-Histogram – Giá lên hay xuống? (Phần 2)

Một số anh em không thích sử dụng MACD-H vì cho...

MACD-Histogram – Giá lên hay xuống? (Phần 1)

Tôi không khuyến khích lối chơi thuần phân tích kỹ thuật,...

Hiểu biết căn bản về Trend Line (Phần 3) – Những hiện tượng khi giá chạm Trend Line

Khi giá chạm trend line, là thời điểm anh em có...

Hiểu biết căn bản về Trend Line (Phần 2) – Chiến thuật trade với Parallel Channel

Một khi anh em đã biết cách để vẽ trend line,...

Hiểu biết căn bản về Trend Line (Phần 1)

Bài này tôi đề cập đến trend line, những cách dùng...