Binance Launchpad lần thứ 30 – Space ID (ID)

Binance thông báo về dự án thứ 30 trên Binance Launchpad – Space ID (ID). Việc bán mã thông báo cho ID sẽ tuân theo định dạng đăng ký Launchpad, với việc ghi lại số dư BNB của người dùng bắt đầu từ 7:00 sáng ngày 17.03 (giờ VN). Đọc thêm: Space ID là gì? … Đọc tiếp Binance Launchpad lần thứ 30 – Space ID (ID)