Aa
Bookmark (0)
ClosePlease loginn

Binance Labs đầu tư vào Pendle Finance

pendle2

Binance Labs, quỹ đầu tư của sàn giao dịch Binance, vừa đầu tư vào Pendle Finance, một giao thức DeFi cho phép mã hóa và giao dịch lợi suất.

Sự đầu tư này thể hiện cam kết của Binance Labs trong việc giúp Pendle Finance mở rộng tầm với trên nhiều hệ sinh thái blockchain khác nhau, qua đó cung cấp cho cả người dùng cá nhân và tổ chức truy cập bao hàm vào cơ hội sinh lời từ DeFi.

“Binance Labs luôn tìm kiếm các dự án đang dẫn đầu sự đổi mới trong các lĩnh vực DeFi. Sự tập trung của Pendle Finance vào việc mở rộng đa chuỗi và các chiến lược sinh lời đổi mới phù hợp với tầm nhìn của chúng tôi về tương lai của DeFi. Chúng tôi trông chờ được làm việc chặt chẽ cùng Pendle Finance và ủng hộ hành trình của họ trong việc tái định hình DeFi,” Yi He, Đồng Sáng lập Binance Labs, cho biết

Hiện tại, Pendle Finance hỗ trợ 25 hồ bơi khác nhau trải rộng qua ba mạng blockchain nổi bật: Ethereum, Arbitrum và BNB Chain. Đáng chú ý, một phần quan trọng của những hồ bơi này là các hồ bơi Liquid Staking Derivative (LSD) cung cấp cho người dùng cách tiếp cận mới mẻ với phần thưởng staking. Pendle Finance mục tiêu mở rộng hiện diện của mình trên nhiều hệ sinh thái khác nhau, phát triển và dẫn dắt nền kinh tế LSDfi thông qua những nỗ lực này.

Pendle là một giao thức yield-trading phi tập trung cho phép người dùng tạo ra lợi nhuận từ việc staking và giao dịch phái sinh.

Giá PENDLE đã tăng 20% sau thông tin này,

pendle

Anh em tham gia các kênh thông tin của chúng mình để thảo luận và bắt kịp những diễn biến mới nhất của thị trường nhé:

HC Capital Channel | HC Capital Group Chat
Allinstation Channel | Allinstation Chat
Margin HC Channel | Margin HC Group Chat
HC Gem Alerts | HC Gem Alerts Chat

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *