Aa
Bookmark (0)
ClosePlease loginn

Binance có cập nhật quan trọng tới người dùng

binance bnb 04

Mới đây thông qua trang blog, Binance thông báo sẽ giảm khối lượng đặt lệnh tối thiểu với các tài sản tham chiếu (quote assets) trong cặp giao dịch.

Cụ thể để làm cho giao dịch dễ tiếp cận hơn và cải thiện trải nghiệm giao dịch, Binance sẽ giảm kích thước lệnh đặt tối thiểu của các cặp giao dịch spot và margin sử dụng DAI, EUR, USDT, TUSD, GBP, FDUSD, USDC hoặc VAI làm tài sản tham chiếu trước 10h ngày 31/08/2023 (giờ VN), cũng như các cặp giao dịch spot và margin sử dụng ETH, BNB, RON, PLN hoặc ZAR làm tài sản tham chiếu trước 14h ngày 31/08/2023 (giờ VN).

Tài sản tham chiếu (quote assets) là tài sản được sử dụng để định giá giao dịch và là đồng tài sản thứ hai trong cặp giao dịch. Ví dụ, với cặp BTC/USD, BTC là tài sản cơ sở và USD là tài sản tham chiếu.

Cụ thể chi tiết cập nhật như sau:

  • Trước 10h ngày 31/08/2023 (giờ VN):

Tài sản tham chiếu 

Khối lượng đặt tối thiểu trước đây 

Khối lượng đặt tối thiểu mới

DAI

10 DAI

5 DAI

EUR

10 EUR

5 EUR

USDT

10 USDT

5 USDT

TUSD

10 TUSD

5 TUSD

GBP

10 GBP

5 GBP

FDUSD

10 FDUSD

5 FDUSD

USDC

10 USDC

5 USDC

VAI

10 VAI

5 VAI

  • Trước 14h ngày 31/08/2023 (giờ VN):

Tài sản tham chiếu

Khối lượng đặt tối thiểu trước đây

Khối lượng đặt tối thiểu mới

ETH

0.005 ETH

0.001 ETH

BNB

0.05 BNB

0.01 BNB

RON

40 RON

20 RON

PLN

50 PLN

25 PLN

ZAR

200 ZAR

100 ZAR

Anh em tham gia các kênh thông tin của chúng mình để thảo luận và bắt kịp những diễn biến mới nhất của thị trường nhé:

HC Capital Channel | HC Capital Group Chat
Allinstation Channel | Allinstation Chat
Margin HC Channel | Margin HC Group Chat
HC Gem Alerts | HC Gem Alerts Chat

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *